slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fallacy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fallacy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Fallacy - PowerPoint PPT Presentation


 • 423 Views
 • Uploaded on

การใช้เหตุผลผิดในการอ้างเหตุผล ซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยบังเอิญหรือจงใจ " Emotion V . S . Rational ". การใช้เหตุผลวิบัติ. การใช้เหตุผลวิบัติ. Fallacy. Fallacy. Logic & Rhetoric. Logic & Rhetoric. การกระทำต่อไปนี้มีเหตุผลหรือไม่.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fallacy' - salene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การใช้เหตุผลผิดในการอ้างเหตุผลการใช้เหตุผลผิดในการอ้างเหตุผล

ซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิด

โดยบังเอิญหรือจงใจ

"Emotion V.S. Rational"

การใช้เหตุผลวิบัติ

การใช้เหตุผลวิบัติ

Fallacy

Fallacy

Logic & Rhetoric

Logic & Rhetoric

slide3
การกระทำต่อไปนี้มีเหตุผลหรือไม่การกระทำต่อไปนี้มีเหตุผลหรือไม่

Buton Hill กล่าวว่า “There is a mighty big different between good,sound reasons

And reasons that sound good.

(มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเหตุผลที่ดีกับเหตุผลที่ดูเหมือนดี)

 • เด็กอายุ 7 ขวบคนหนึ่งน้อยใจแม่ที่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือ(บีบี)ให้จึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย
 • นายดินเลือกนายน้ำเป็นผู้แทนเพราะนายน้ำเคยมีบุญคุณกันมาก่อน
 • อาจารย์สอนวิชาตรรกศาสตร์ออกกฎในการเรียนว่านิสิตคนใดเข้าห้องสาย 10 นาทีขึ้นไปไม่ยอมให้เข้าห้องเรียนและหากสายเกิน 3 ครั้งปรับตกในวิชานี้หรือหมดสิทธิสอบ
 • ใคร ๆ ก็โดดเรียนกันทั้งนั้น ผมก็เลยโดดบ้าง

กระทำเกินกว่าเหตุ

ด่วนสรุป

อ้างแบบหัวรุนแรง

อ้างส่วนมาก

slide4

Only Men can speak rationally

Only Men can speak rationally

No Women are Men

therefore, no Women can speak rationally.

 • Equivocation (การใช้คำกำกวม)

Every four-legs animal has ears

therefore, no animal with four leg have ears.

 • Question Begging (การทวนคำถาม)
slide5
Fallacy มีชื่อเรียกภาษาไทยว่า ปฤจฉวาที ทุตรรกบท หรือ เหตุผลวิบัติ เหตุผลลวง กล่าวคือ fallacy เป็นการใช้เหตุผลที่ไม่ดี อาจกล่าวเพื่อให้เห็นภาพได้ว่ามันเป็นการใช้เหตุผลอย่างมีเล่ห์ หลอกล่อให้ผู้ฟังยอมรับข้อสรุปที่เสนอด้วยเหตุผลที่ไร้น้ำหนักแต่ฟังดูดี หรือด้วยวิธีการที่ยอกย้อน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าผู้ที่ใช้เหตุผลวิบัติไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เจ้าเล่ห์จริงๆ เพราะมีหลายคนที่ใช้เหตุผลวิบัติโดยไม่รู้ตัว
slide6
ผมอยากช่วยชาติจึงมาเป็นนักการเมืองผมอยากช่วยชาติจึงมาเป็นนักการเมือง
 • if the world is round then, evolution is true | the world is not round | therefore, evolution is false
slide7

เส้นทางความถูกต้อง

จะไปกันทางไหน...

Logic

slide12
การใช้เหตุผล

เนื้อหา

(ข้อเท็จจริง)

รูปแบบ

-นิรนัย

-อุปนัย

ความสมเหตุสมผล /ความน่าเชื่อถือ

ความสมเหตุสมผล /ความน่าเชื่อถือ

ความเป็นไปได้ /ความน่าเชื่อถือ

slide15
หลักการของอริสโตเติล
 • 1.ค้นหาข้อเท็จจริง
 • 2.วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
 • 3.ทำการตัดสินใจ
 • 4.ปฏิบัติตามการตัดสินใจ
slide16
ตรรกศาสตร์แบ่งการใช้เหตุผลวิบัติเป็น 3 ประเภท
 • ก.เหตุผลวิบัติโดยรูปแบบ
 • ข.เหตุผลวิบัติโดยเนื้อหา
 • ค.เหตุผลวิบัติโดยจิตวิทยา
slide17

วิธีพิจารณาว่าเป็นการอ้างเหตุผลบกพร่องแบบใดวิธีพิจารณาว่าเป็นการอ้างเหตุผลบกพร่องแบบใด

 • ดูรูปแบบวิธีการอ้าง
 • ดูลักษณะของข้ออ้าง หรือ
 • หลักฐานที่นำมาอ้าง
 • ดูลักษณะของข้อสรุป
 • ใช้เหตุผลเชิงวิพากษ์ตรวจสอบ
slide18

คล้ายกับเรื่องปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน?คล้ายกับเรื่องปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน?

ก.การอ้างวิบัติโดยรูปแบบก.การอ้างวิบัติโดยรูปแบบ
 • ๑.๑. อ้างเหตุผลเป็นวงจร(Begging the Question) ถือว่าข้อสรุปจริงโดยไร้หลักฐาน(ซ้ำความ/มี 2 เทอม/เรื่องเดิม/- เอาคำถามเป็นคำตอบ)
  • “นายกรัฐมนตรี” จำเป็นต้องคิดเช่นนี้ ถ้าใครไม่สามารถยึดถือหลักคิดเช่นนี้ ก็ไม่สมควรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าพวกเราร่วมมือกันประชาธิปไตยของประเทศไทยจะอยู่รอด

เพราะว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยจะอยู่ได้ก็ด้วยความร่วมมือกันของพวกเรา

"ถ้าการกระทำดังกล่าวได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วพวกเขาก็จะไม่ถูกห้ามตามกฎหมาย.”

slide19

2. "The belief in God is universal.

After all, everyone believes in God."

1.ทำไมเราจึงต้องกตัญญูต่อบิดามารดา

เพราะว่าการกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ลูกต้องมี

 • Interviewer: "Your resume looks
 • impressive but I need another reference."
 • - Bill: "Jill can give me a good reference."
 • Interviewer: "Good. But how do I know that Jill is trustworthy?"
 • - Bill: "Certainly. I can vouch for her."
slide20
อ้างแบบตีวัวพันหลัก(วงจร)อ้างแบบตีวัวพันหลัก(วงจร)

มีลักษณะเหตุผลแบบ ไปไหนมาสามวาสองศอก

กบมันร้องเพราะท้องมันปวด ที่ท้องมันปวดเพราะข้าวมันดิบ ที่ข้าวดิบเพราะฟืนเปียก ทีฟืนเปียกเพราะฝนตก ที่ฝนตกก็เพราะกบมันร้อง..

slide21

1.“โยมอวิชชาแปลว่าอะไร” “ไม่รู้เจ้าค่า” (คำตอบมีนัยยะสองอย่าง)

 • 2.จุดหมายปลายทางของชีวิตคือความสมบูรณ์ของชีวิตเพราะฉะนั้นความตายคือความสมบูรณ์ของชีวิต
 • ๑.๒.การใช้ภาษามีความหมายหลายนัย/กำกวม (Ambiguity)

นอมินีมันไม่ดีตรงไหน?

3.เราไม่ควรพูดใส่ร้ายต่อเพื่อนของเรา...

 • ๑.๓ การอ้างผิดกฎความสมเหตุสมผลแบบนิรนัย

ไปกินไก่สามอย่าง

เขายกตัว...อย่างมาก

4. กิน ซิฟ กันไหม

 • ๑.ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นคนชอบให้เอาอกเอาใจ
 • ๒.สุทธิรักษ์เป็นคนชอบให้เอาอกเอาใจ
 • ๓.เพราะฉะนั้นสุทธิรักษ์เป็น ผู้หญิง

ชอบให้เอาอกเอาใจ

เทอมกลางไม่กระจาย

slide22

ธรรมดาพ่อแม่ต้องปฏิบัติต่อลูกอย่างเท่าเทียมกันธรรมดาพ่อแม่ต้องปฏิบัติต่อลูกอย่างเท่าเทียมกัน

 • ถ้าลูกคนใดเป็นไข้หวัดต้องกินยา
 • พ่อแม่จะต้องให้ลูกทุกคนกินยาเหมือนกัน
 • ๑.๔.การสับสนระหว่างความหมายกับข้อเท็จจริง
 • อาชญากรคือผู้ที่ฆ่าคนตาย
 • นายแพทย์ผ่าตัดทำคนไข้ตาย
 • ดังนั้นนายแพทย์คืออาชญากร
slide23

อาจารย์สอนไม่รู้เรื่องไปกินข้าวดีกว่าอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องไปกินข้าวดีกว่า

๑.๕. สรุปนอกประเด็น(Irrelevant Conclution)

๑.๖. สรุปเกินข้ออ้าง(Jumping to Conclution)

พระสงฆ์ในพุทธศาสนาไม่น่านับถือเพราะพระบางรูปมีข่าวฉาว

slide24
๑.๖.Fallacy of accident - การละทิ้งข้อยกเว้นการสรุปเหตุผลโดยไม่สนใจข้อยกเว้น เป็น fallacy ที่ดูออกง่ายที่สุด แต่ก็ยังมีคนใช้อยู่เนืองๆ เช่น -เราไม่ควรฆ่าสิ่งมีชีวิตใดๆทุกกรณี เพราะการฆ่าสิ่งมีชีวิตเป็นการทำความชั่ว ดังนั้นจุลินทรีย์ แบคทีเรีย เชื้อราต่างๆเราก็ไม่ควรฆ่าใช่หรือไม่ -เราไม่ควรฆ่าสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเราไม่ควรกินยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าแบคทีเรีย
slide25
๑.๗.Fallacy of relative to absolute -การ เหมารวม

-นักการเมืองที่ผมเคยพบเห็นมีแต่พวกหาประโยชน์ใส่ตน

ดังนั้นนักการเมืองเป็นพวกโกงกินและทำลายชาติบ้านเมือง

-คนไม่มีศาสนาที่ฉันเจอมีแต่พวกหัวรุนแรงทั้งนั้น

ดังนั้นคนไม่มีศาสนาเป็นพวกหัวรุนแรง

-ที่ทำงานผมมีแต่คนจบจากมหาวิทยาลัย A ซึ่งเก่งๆกันทุกคนเลย

ดังนั้นคนที่จบจากมหาวิทยาลัย A เก่งทุกคน

slide26

สาว ๆ สารภาพใช้เสน่ห์ไต่เต้าในออฟฟิศ

 • สรุปเกินข้ออ้าง เช่น
  • ผลสำรวจล่าสุดชี้สาวทำงานส่วนใหญ่ชอบมีเจ้านายผู้ชายมากกว่า และพร้อมใช้เสน่ห์มารยาเพื่อไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
  • แม้ผู้หญิงชอบบ่นเรื่องความไม่เท่าเทียมในที่ทำงาน แต่งานวิจัยชิ้นใหม่กลับตีแผ่ว่า ผู้หญิงมักอาศัยเสน่ห์เป็นใบเบิกทาง และแทนที่จะผนึกกำลังกับเพื่อนร่วมงานเพศเดียวกัน ผู้หญิงกลับมองผู้หญิงด้วยกันเป็นคู่แข่งสำคัญ
  • การสำรวจของฮาร์เปอร์ส บาซาร์ นิตยสารแฟชั่นชื่อดังของอเมริกา มาจากการสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารหญิง 500 คนในแวดวงการเงิน หนังสือพิมพ์ และสุขภาพ เกี่ยวกับทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
  • ผลคือ สาว 3 ใน 5 พอใจที่จะทำงานกับเจ้านายผู้ชายมากกว่าเจ้านายผู้หญิง ขณะที่ 86% ยินดีก้อร่อก้อติกกับผู้ชายในที่ทำงานหากจะทำให้ตนเองสมปรารถนา
slide27

ข.การอ้างเหตุผลบกพร่องเพราะเนื้อหาเหตุผลบกพร่องข.การอ้างเหตุผลบกพร่องเพราะเนื้อหาเหตุผลบกพร่อง

ข้อมูลไม่สมบูรณ์

ข้อมูลผิดพลาด

slide28
๑.รีบสรุป/ด่วนสรุป…(Hasty Generalization)

1.ทหารเชื่อ “มือที่ 3” ยิงเพื่อป่วนสถานการณ์!

2.ผบ.ตร.เชื่อมือที่ 3 ยิงมือที่ 3 เพื่อตัดตอน

3.ตำรวจสันนิษฐานคดีนี้น่าจะมาจากปมชิงรักหักสวาท

4.หลายฝ่ายคาดการประท้วงนี้ จะกระทบเศรษฐกิจไทยดิ่งเหวแน่

5.ในเบื้องต้นตำรวจยังไม่ตั้งประเด็นแต่คาดว่าปมสังหาร

น่าจะโกรธแค้นกันอย่างรุนแรง

slide29

(Unrepresentative Generalization)

จากผลโพลที่ไปสำรวจค่านิยมของคนไทยในการปฏิบัติถือศีลและภาวนาตามคำสอนทางศาสนาพุทธของคนไทยโดยสอบถามจากประชาชนที่ทำบุญตักบาตรได้ข้อสรุปว่า “ประชาชนยังมีค่านิยมในการถือศีลและภาวนาตามคำสอนของศาสนาอย่างมาก พระพุทธศาสนาในไทยยังคงรุ่งเรืองและมั่นคงถาวร”

 • ๒.๒.ข้ออ้างไม่ใช่ตัวแทนที่ดีให้สรุป…เช่น
slide30

Irrelevant conclusion (ignoratio elenchi) -สรุปมั่ว

 • ๒.๓.สรุปผิดประเด็น…เช่น
 • โลกนี้ล้วนแต่มีอะไรที่เป็นคู่ ๆ.....ดูซิเธอ
 • เราสองคนจึงต้องคู่กันไงจ๊ะ...

ผู้หญิงด่าเขาว่าผู้หญิงรัก ผู้หญิงให้จวักเขาเรียกว่ากวักมือ

เป็นการสรุปแบบไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม

นำประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาสรุปผลอย่างที่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับประเด็น

โดยมากถูกใช้โดยผู้ไม่มีวุฒิภาวะทางความคิด

เนื่องจากยังไม่มีวุฒิภาวะทางความคิดจึงสรุปเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้

slide32

เพราะสาเหตุข้อสอบยาก

ถ้าข้อสอบยากจะทำให้สอบตก ดังนั้นเวลานี้น่าจะสอบตก

๒.๔.อ้างสาเหตุผิด(Fale Cause)

-ในประเทศญี่ปุ่นมีทัศนคติเปิดกว้างอย่างมากเกี่ยวกับหนังโป๊

ประเทศญี่ปุ่นมีอาชญากรรมทางเพศต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

ดังนั้นหนังโป๊ช่วยลดอาชญากรรมทางเพศ

-พบงูเผือกในบ้านแล้วถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่

จึงสรุปว่างูเผือกเป็นผู้นำโชคมาให้เป็นต้น

-เด็กคนนี้ติดเกมที่มีความรุนแรงสูง

และฆ่าคนโดยเลียนแบบพฤติกรรมในเกม

ดังนั้น เกมเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเป็นฆาตกร

slide33

เช่น

(All or Nothing)

๒.๕.ทัศนะคติแบบสุดขั้ว(หัวรุนแรง)

การอ้างเหตุผลในแบบผูกขาดความคิดหรือความเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งด้านเดียว

 • ประชาธิปไตยต้องเป็นแบบที่ข้าพเจ้าเสนอเท่านั้น ถ้าเป็นแบบอื่นจากนี้ผิดไม่เอาใช้ไม่ได้
 • บางคนมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด คุณก็เป็นคนมีความรู้คนหนึ่ง
 • คุณก็เป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งเพราะโลกนี้ไม่สมประกอบจึงมีแต่คนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน

คุณเองก็คงเอาตัวไม่รอดเหมือนกันซิ

slide34
ขวากับซ้าย
 • ด้านขวานั้นจริงอยู่ที่อาจหมายถึง ระบอบอำมาตย์ที่มาพร้อมกับระบบศักดินา ที่ดูเหมือนว่าจะคอยลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแต่ครั้งในอดีตไปเสียทุกอย่าง
 • แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่ว่าการออกกฎระเบียบอันเข้มงวดและพิธีรีตองอันยุ่งยากรุงรังตลอดจนแนวคิดในเชิงอนุรักษ์ ก็เป็นตัวประคับประคองบ้านเมืองของเรามาจนอยู่รอดได้อย่างมีเอกลักษณ์จนถึงมีซ้ายได้อย่างทุกวันนี้มิใช่หรือ?
 • ในท่ามกลางความเบ่งบานทางด้านเสรีประชาธิปไตยและความเสมอภาคของสิทธิมนุษยชนอย่างทุกวันนี้ วัดและวังจึงเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเดียวของฝ่ายขวาที่ยังพอมีพลังทางสังคมปรากฏหลงเหลือให้เห็นอยู่ได้ในยุคสมัยเช่นในปัจจุบัน แม้กระนั้นก็ยังถูกผลักไสให้ไปเผชิญกับความท้าทายด้วยสายตาอันจับจ้องของเหล่าบรรดานักวิชาการทางด้านซ้ายในแนวเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายมาโดยตลอด
 • แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่ว่าการออกกฎระเบียบอันเข้มงวดและพิธีรีตองอัน
 • ยุ่งยากรุงรังตลอดจนแนวคิดในเชิงอนุรักษ์ ก็เป็นตัวประคับประคองบ้านเมือง
 • ของเรามาจนอยู่รอดได้อย่างมีเอกลักษณ์จนถึงมีซ้ายได้อย่างทุกวันนี้มิใช่หรือ?
slide35

มีอยู่เพียงสองประเภทเท่านั้นคือมีอยู่เพียงสองประเภทเท่านั้นคือ

สิ่งที่ไม่..... กับ สิ่งที่ใช่......

๒.๖.การอ้างโดยวิธีเล่นแง่๒.๖.การอ้างโดยวิธีเล่นแง่

False dilemma - ทางเลือกลวง

 • การตัดสินคดีนี้ ถ้าศาลยกฟ้องฝ่ายจำเลยก็จะมองว่าศาลยังมีความยุติธรรมให้และกล่าวหาว่าที่ผ่านมาถูก คตส.กลั่นแกล้งจะต้องฟ้องกลับเพื่อเรียกหาความยุติธรรมต่อไป
 • หากว่าการตัดสินออกมาจำเลยผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา จำเลยก็กล่าวว่าศาลไม่ได้รับยุติธรรมเพราะว่า คตส.มีที่มาไม่ถูกต้อง จึงจะต้องฟ้องร้องกลับเพื่อเรียกหาความยุติธรรมต่อไป
 • ฉะนั้นถ้ายกฟ้อง คตส.ต้องผิดหรือถ้าศาลตัดสินว่าผิดก็แสดงว่าจำเลยไม่ได้รับความยุติธรรมเนื่องจาก คตส.มีที่มาไม่ถูกต้อง
 • ในที่สุดแล้วไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรจำเลยก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมและ คตส. จะต้องถูกฟ้องร้องกลับทั้ง 2 กรณี
fallacy of questionable analogy
๒.๗. การเปรียบเทียบอย่างไม่เหมาะสม (Fallacy of questionable analogy )
 • หากเรายอมให้กฎหมายรองรับการแต่งงานระหว่างรักร่วมเพศผ่านมติ ต่อไปเราคงยอมให้มีกฎหมายรองรับการแต่งงานระหว่างคนกับสัตว์ด้วยกระมัง
slide38
เต๋ากับการเปรียบเทียบเต๋ากับการเปรียบเทียบ
 • เมื่อคนในโลกรู้จักความสวยว่าสวย ความน่าเกลียดก็อุบัติขึ้น
 • เมื่อคนในโลกรู้จักความดีว่าดี ความชั่วก็อุบัติขึ้น
 • มีกับไม่มี เกิดขึ้นด้วยการรับรู้
 • ยากกับง่ายเกิดขึ้นด้วยความรู้สึก
 • ยาวกับสั้นเกิดขึ้นด้วยการเปรียบเทียบ
 • สูงกับต่ำเกิดขึ้นด้วยการเทียบเคียง
 • เสียงดนตรีกับเสียงสามัญเกิดขึ้นด้วยการรับฟัง
 • หน้ากับหลังเกิดขึ้นด้วยการนึกคิด...
 • ดังนั้นปราชญ์ย่อมกระทำด้วยการไม่กระทำ
slide39
การทิ้งเหตุผล

ค. การวิบัติเชิงจิตวิทยา

ในการต่อสู้กันทางความคิดหรือในการพยายาม

โน้มน้าวใจคนฟังให้เห็นด้วยกับความคิดตนนั้น

มนุษย์เรามักจะอ้างอิงอะไรสักอย่างที่เห็นว่าจะ

ทำให้ความคิดเห็นของตนมีน้ำหนัก ซึ่งเป็น

พฤติกรรมที่ถือได้ว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณ

พื้นฐาน คนทั่วไปมักใช้เหตุผลแบบนี้

เป็นการพูดนอกเรื่องนอกประเด็น

ถ้าการอ้างเหตุผลโดยใช้แรงจูงใจที่ไม่ถูกต้อง

อาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาด

ความเชื่อกับความจริง

เราเชื่อกันว่า......

ความจริงคือ.......

มนุษย์ไม่ใช่ผู้ชอบวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแข็งขัน

ถ้าเชื่ออะไรสักอย่างแล้ว จะมีความสามารถอย่างยอดเยี่ยม

ในการโน้มน้าวใจตนเองให้เห็นว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นเป็นความจริง

slide40

เหตุผลวิบัติเชิงจิตวิทยาเหตุผลวิบัติเชิงจิตวิทยา

๑.การใช้อำนาจเข้าข่ม

( Ad baculum, appeal to force)

ลักษณะการอ้าง : สิ่งที่อ้างใช้สร้างความกลัวไม่ได้สร้างหลักฐาน

การใช้ “ความมีกำลัง / อำนาจ”ที่เหนือกว่าผู้อื่นมา“บังคับ” ให้ผู้อื่นยอมรับในสิ่งที่ตนเองเสนอหรือต้องการ โดยไม่ได้อธิบายเหตุผล ให้คนอื่นได้พิจารณาด้วยตนเอง

slide41

ยอมจำนน

ผู้ฟัง

เชื่อ/ยอมรับ

ข้ออ้าง

ข้อสรุป

ผู้พูด

ใช้กำลัง /อำนาจ บังคับ/ข่มขู่

ให้เกิดความกลัว

โครงสร้างการอ้าง :

Might is right

การที่คน ๆหนึ่งมีอำนาจเหนือคนอีกคนหนึ่งหมายความว่าบุคคลแรกสามารถ

ทำให้บุคคลที่สองกระทำตามเจตจำนงของตนได้ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม

“ถ้าโหวตสวนมติของพรรค...เราจะขับออกจากสมาชิกพรรค”

อ้างนักการเมืองสั่งไม่ได้ “...."ฮึ่มไม่เอาไว้แน่ขรก.

slide42

“มึงรู้ไหมกูลูกใคร.!”

 • อ้างโดยใช้ความกลัว เช่น
 • ใช้อำนาจแกล้ง
 • หรือการขู่ด้วยวาจา

“ถ้าใครจับคนเสื้อ...ถือว่าเราเป็นศัตรูกัน!”

มีคำสั่งย้ายคนที่ตนไม่ชอบโดยอ้างราชการ

“ถ้าข้าราชการคนไหนเกียร์ว่าง...จะโดนย้ายทันที”

ลั่นฟันไม่เลี้ยงพวกทุจริตไม่ว่าพรรคไหน"สุมิท"แจงสั่งรื้อโครงการในกทม.

“ เราได้ขึ้นบัญชีดำบุคคลเหล่านี้ไว้แล้ว

ต่อไปนี้คนพวกนี้จะใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขไม่ได้อีกแล้ว”

slide43

Ex. :

-พ่อผมทำงานมาทั้งชีวิต... อย่ารังแกพ่อผมเลย แค่นี้ผมและน้องอยู่กันอย่างลำบากมากแล้ว

- เด็กที่มาขายตัวในกรุงเทพนั้นไม่ผิดหรอก

เพราะไม่มีการศึกษา บ้านก็ฐานะยากจน

หากไม่ขายตัวแล้วเขาจะทำอะไรกิน ใครจะเลี้ยงดูครอบครัวของเขา

๒. การขอความเห็นใจ

( Ad misericordiam, appeal to pity)

อ้างความน่าเห็นใจ

ลักษณะการอ้าง :

การพยายามโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิด “ความรู้สึก” เห็นใจ หรือสงสารต่อสภาพที่ผู้นั้นต้องประสบ โดยไม่ได้นำเอาเหตุผลที่แท้จริงมาอ้าง จึงทำให้ผู้ฟังยอมรับเอาตามความรู้สึกที่ถูกกระตุ้น

slide44

โอนอ่อนผ่อนตาม

เชื่อ/ยอมรับ

ผู้ฟัง

ข้ออ้าง

ข้อสรุป

ผู้พูด

เสนอสภาพที่ น่าสงสาร/เห็นใจ

รู้สึกสงสาร

Ex. :

มันเป็นเพราะความไร้เดียงสาทางการเมืองของผมจริงๆ เมียและลูกห้ามก็ไม่ฟัง ดังนั้นผมจึงต้องมีชะตากรรมเช่นวันนี้

โครงสร้างการอ้าง :

slide45

๓. การอ้างสิ่งที่น่าเชื่อถือ

( Ipse dixit, appeal to authority)

ลักษณะการอ้าง :

การนำ “สิ่งที่น่าเชื่อถือ” มาอ้างเป็นข้ออ้างอย่าง“ลอยๆ” โดยไม่ระบุรายละเอียด ถือเอาว่าสิ่งนั้นเป็น “สิ่งที่ดีในตัวมันเอง” ในทุกที่ทุกเวลา เมื่อนำมาอ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่อ้างนั้นนั้นจะทำให้เรื่องที่ต้องสรุปยืนยันนั้นมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องเสมอ

“ปัจจุบันมุมมองของคนส่วนใหญ่เกิดจากการเสพข่าว(อ่านข่าว ฟังข่าว)

เชื่อข่าว เลือกข้าง และในส่วนของคนทำข่าวก็มีการทำสื่อ

เพื่อเผยแพร่ความเชื่อของตน เพื่อตอบสนองอุดมการณ์ความคิดเฉพาะตน”

slide46

เห็นคล้อยตาม

ผู้ฟัง

เชื่อ/ยอมรับ

ผู้พูด

ข้ออ้าง

ข้อสรุป

ยอมรับ

สิ่งที่น่าเชื่อถือ

โครงสร้างการอ้าง :

-“โฆษณา แบรนด์ทำให้คนเชื่อว่าดื่มแล้วสมองดี ถ้าไม่ดื่มเอ็นทรานซ์ไม่ติด”

การอ้างมันอธิบายไม่ได้....แต่เชื่อว่า...

slide47

สิ่งที่น่าเชื่อถือ

ชาวบ้านเชื่อข่าวสาร... “ก็TVเขาว่า...”

 • บุคคล– ที่มีชื่อเสียง, ความเชี่ยวชาญ, คนให้ความเคารพชื่อถือ
 • สถาบัน–ที่เก่าแก่, ทันสมัยคนยอมรับ
 • ตำรา, คัมภีร์, สุภาษิต – ที่คนยึดถือยอมรับ
 • ผลการศึกษา, ผลการวิจัย – ที่มีชื่อเสียง
 • อำนาจพิเศษ--ชาติ-คุณธรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์

ฝ่ายเขมรไม่ยอม อ้างบรรพบุรุษใช้มาแต่โบราณ รอถกใหม่

การกระทำของคนไร้ศาสนาที่อ้างสิทธิเสรีภาพ. แต่...เสรีภาพมาจากการเหยียบย่ำผู้อื่น

slide48

๔. การอ้างคนส่วนมาก (appeal tonumber)

Most people believe that a claim, X, is true. Therefore X is true.

Argumentum ad Populum

ลักษณะการอ้าง :

“การเฮโลคิดไปตามฝูงชน”

การอ้าง “ปริมาณ” ของผู้ที่มี “ความเห็น”(opinion)สอดคล้องกันมายืนยันสนับสนุน โดยไม่ระบุถึง “เนื้อหา” ของเหตุผลที่คนเหล่านั้นเห็นพ้องกัน ซึ่งการอ้างนี้จะถือเอาว่า “จำนวน” ของผู้เห็นด้วย, ผู้สนับสนุน มาเป็น “เหตุผล” เพื่อให้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะไปสนับสนุนว่าข้อสรุปมีความถูกต้อง

- เรื่องของเถื่อน ผิดลิขสิทธิ์กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปแล้ว

อย่าว่าแต่ในบ้านเราเลย จีนนี่ก็ตัวดี มีประชากรตั้งกี่ล้านคนเข้าไปล่ะ

ก็ใช้ของก็อปกันทั้งนั้น แม้แต่พวกมะกันเองก็เถอะ

slide49

ผู้ฟัง

ผู้พูด

โครงสร้างการอ้าง :

“เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อ จึงเชื่อว่า”

เห็นคล้อยตาม

เชื่อ/ยอมรับ

ข้ออ้าง

ข้อสรุป

“ปริมาณ” ของผู้ที่เห็นด้วย

“ใครๆก็ตั้งกระทู้นอกเรื่องกันทั้งนั้น ทำไมเราจะตั้งกระทู้นอกเรื่องไม่ได้ล่ะ ถ้าจะด่าก็ต้องด่าคนที่โพสต์ทุกคนสิ”

slide50
อ้างคนส่วนใหญ่ เช่น…
 • “โกงแค่นี้เอง ไม่ทำให้ชาติล่มจมหรอก”หรือ “ใครๆ เขาก็โกงกัน”หรือ “ถ้าไม่โกงก็ไม่รวย” หรือ “มีใครไม่โกงบ้าง”
 • At one time, most people in Europe believed that the earth was the center of the solar system (at least most of those who had beliefs about such things). However, this belief turned out to be false.
 • God must exist. After all, I just saw a poll that says 85% of all Americans believe in God.
 • Of course there is nothing wrong with drinking. Ask anyone, he'll tell you that he thinks drinking is just fine
slide51

๕. การอ้างความเป็นพวกเดียวกัน

(Ad populam, appeal tothe gallery)

 • จัดฉาก/สร้างสถานการณ์
 • (สร้างภาพ/ใช้รางวัลล่อ/แสร้งตีสนิท)
   • การลงไปกินข้าวกับม็อบ...
   • เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม…
  • ติดสินบน (สร้างบุญคุณ)

“พวกตัวเองดีที่สุดและถูกต้องเสมอ”

ลักษณะการอ้าง :

 • “มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาการยอมรับจากผู้อื่น”
 • “นกมีขน คนมีพวก”

การอ้างโดยถือเอา “ความน่าเชื่อถือ” ใน “ความมีลักษณะเหมือนกัน” (ความเป็นเพื่อน, ความเป็นชุมชน, ความเป็นสถาบัน, ฯลฯ) ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง มาเป็นสิ่งสนับสนุนและยืนยัน เพื่อให้ยอมรับในสิ่งที่ตนเอง ต้องการโดยไม่ได้อธิบาย “เนื้อหา” ที่แท้จริงของเหตุผล

slide52

“พี่น้องประชาชนที่เคารพ...วันนี้เรามาพบกันเพื่อหาลู่ทางปรับปรุงบ้านเมืองที่กำลังถูกรุมลิอมด้วยปัญหาสารพัด การพบกันของพวกเราซึ่งมาจากเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศ ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่หวังดีต่อส่วนรวมเท่านั้น หากคือความเคลื่อนไหวของประเทศไทยโดยตัวของมันเอง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนคือประเทศและประเทศคือประชาชน...”

คนที่มีจิตสำนึกของความเป็นคนไทยและรู้กตัญญูต่อแผ่นดิน

จะต้องไม่พยายามปกป้องตนเองด้วยการทำลายประเทศชาติ

แต่จะต้องตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวม

แม้ว่าตนเองอาจจะต้องสูญเสียประโยชน์ส่วนตนบางประการก็ตาม

slide53

๖.การอ้างแบบโจมตีจุดอ่อน๖.การอ้างแบบโจมตีจุดอ่อน

(Ad hominem, personal attack)

ลักษณะการอ้าง :

การอ้าง “ข้อบกพร่อง”(จุดอ่อน) ของบุคคลมาเป็นข้ออ้างเพื่อแสดงให้เห็นว่า สิ่งใดก็ตามที่ผู้นี้พูดหรือทำนั้นไม่น่าเชื่อถือ โดยที่ไม่ได้พิจารณาว่าสิ่ง “ที่เขาพูดนั้น”มีเหตุผลหรือไม่

การอ้างว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมีที่มาจากคณะรัฐประหารเป็นเครื่องมือทางการเมืองของอำมาตย์”

(ไม่ได้ชี้ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือเท็จตรงไหน)

การแย้งการอ้างเหตุผลที่ถูกต้อง :

จะต้องแย้ง “ประเด็น” หรือ “เรื่อง” ที่บุคคลนั้นนำเสนอ ไม่ใช่การโต้แย้งไปที่ตัวบุคคลผู้เสนอหรือแหล่งที่มา

slide54

ผู้ฟัง

ผู้พูด

โครงสร้างการอ้าง :

โต้แย้ง

ประเด็น/เรื่อง

Person A makes claim X.

Person B makes an attack on person A.

Therefore A's claim is false.

ข้ออ้าง

ข้อสรุป

ข้อบกพร่อง (จุดอ่อน)

 • ท่านทั้งหลายทราบไหมครับว่าทำไม
 • ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนี้ตั้งหน้าตั้งตาคัดค้านโครงการนี้เหลือเกิน
 • ก็ท่านและเครือญาติมีหุ้นส่วนธุรกิจที่ได้เสียกับเรื่องนี้นั้นเอง
slide55
อ้างแบบศอกกลับวาจาหรือพฤติกรรมอ้างแบบศอกกลับวาจาหรือพฤติกรรม
 • ขอให้พึงตระหนักว่า ไม่ใช่ความกลัวหรอกที่ทำให้เสื่อม แต่ความไม่หยั่งรู้ ไม่รับรู้ว่าอะไรเป็นความชั่ว หรือความไม่ละอายต่อความชั่วและเกรงกลัวต่อบาปต่างหาก ที่ทำให้เสื่อมทั้งตน เสื่อมทั้งชาติ
slide56

๗.การอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่าง๗.การอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่าง

ลักษณะการอ้าง :

“รู้ว่าผิดยังทำ”

แกก็เหมือนกัน ดังนั้นฉันไม่ผิด

การอ้าง“ลักษณะเหมือนของการกระทำของตนเอง เปรียบเทียบกับผู้อื่น” ในลักษณะที่ว่าเมื่อผู้อื่นทำสิ่งนั้นได้ ตนเองก็ควรทำเช่นนั้นได้ (และไม่ควรถือกล่าวหาว่าทำผิดเช่นกัน) โดยไม่ได้ “อธิบาย” เหตุผลที่แท้จริงว่า ทำไม ตนเองจึงต้องทำเช่นนั้น

slide57

เห็นคล้อยตาม

ผู้ฟัง

เชื่อ/ยอมรับ

ผู้พูด

ข้ออ้าง

ข้อสรุป

เปรียบเทียบ

ผู้อื่นที่กระทำเหมือนตน

โครงสร้างการอ้าง :

นาย A : การซื้อซีดีเถื่อนเป็นสิ่งที่ผิด เราไม่ควรสนับสนุนทุกรูปแบบนาย B : การโหลดเพลงจากอินเตอร์เนตก็มักง่ายเหมือนกัน

ไม่ควรทำเพราะเป็นการส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์นาย C : น่าจะมีกฎหมายที่ออกมาควบคุมเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังเสียทีนะนาย D : แหม อยากถามว่าพวกที่ไม่เห็นด้วยๆกันเนี่ย ใช้วินโดว์แท้กันหรือเปล่าครับ

ถ้าเปล่าก็อย่ามาพูดดีกว่านาย A, B, C ????????

slide58
อ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่าง
 • หากต้องการให้มติของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคดโกงในรัฐบาลของสมาชิกสหประชาชาติหมดสิ้นไปและมีความศักดิ์สิทธิ์ ก็ต้องพิจารณากรณีทุจริตคอรัปชั่นของ....เป็นคดีอาชญากรรมธรรมดา มิฉะนั้นแล้วประชาคมโลกคงต้องเห็น Blood Diamond แบบในแอฟริกาอย่างไม่รู้จบสิ้น ซึ่งสหประชาชาติต้องแทรกแซงช่วยเหลือและยุติสงครามกลางเมืองในประเทศที่มีปัญหา
slide59

(Argumentum ad Ignorantiam)

 • ๑๐. การอ้างความไม่รู้

อ้างไม่รู้เรื่องภาษี นางแบบสาว เก๋-ชลลดา อ่วมอรทัยโดนภาษีเรียกย้อนหลัง

“คุณไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้อย่ามาคิดเสนอความเห็นเลย”

คดีหมิ่น “....” อ้างไม่รู้ด้านกฎหมาย-ไม่มีทนายซักค้าน ...

แหม่มสะตอ (อีกแล้ว) อ้างไม่รู้ข่าวทำรายการป้อนวิก3

พัทยาโร่จับกุมตั้งข้อหาทันที 2หญิงชายอ้างไม่รู้กฎหมายไทย ...

บัวแก้วยังไม่เดินหน้าขออภัยโทษวิศวกรไทย อ้างไม่รู้ขั้นตอนของกัมพูชา

ชี้ผิดกฎหมาย ร้านอ้างไม่รู้. ผอ.สำนักควบคุมเครื่องดื่ม

รีบปฏิเสธ ไม่ได้แจกแหลกเพื่อหาเสียง อ้างไม่รู้เลือกตั้งเมื่อไหร่ ...

เจ้าอาวาสวัดไผ่เงิน อ้างไม่รู้สัปเหร่อรับเผาศพทารกจากการทำแท้งเถื่อน

"ปอย" แจงภาพหลุดควงหนุ่ม อ้างไม่รู้เป็นทายาทบีทาเก้น

ปัดจีบ รับห่าง มิวสิค ...

slide60

๑๑. อ้างเข้าเรื่องแบบเลี่ยงประเด็นโดยการถามกลับ

(Strawman fallacy – หุ่นไล่กา)

นาย A : ความคลั่งชาติเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆตามมาได้นาย B : เพราะชาติทำให้ผมมีชีวิตได้อยู่ทุกวันนี้ หากจะให้ทำอะไรเพื่อชาติ

ผมทำได้ทั้งนั้น จะว่าคลั่งชาติก็ได้ แล้วตัวคนพูดล่ะรักชาติหรือเปล่าถึงได้มากล่าวว่าคนอื่นคลั่งชาตินั้นไม่ดี

อย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่ ''เมธี'' ออกมาแฉว่า

''แอนนี่''เป็นคนลวงโลกและโกหกทุกอย่างรวมทั้งประวัติของตนเอง

ดาราสาวเริ่มเลี่ยงที่จะไม่ตอบตรงคำถามโดยอ้างว่า

ตนได้พูดทุกอย่างไปหมดแล้ว ในรายการตีสิบ''หนูพูดทุกอย่างในรายการตีสิบแล้วค่ะ ย้อนดูเอาได้เลย

ทุกอย่างที่พูดในรายการเป็นเรื่องจริงทั้งหมด เฮ้อ...หนูจะบอกพี่นะคะว่า

ไม่ว่าต่อไปนี้จะเกิดไรขึ้นก็ตาม หนูมีแค่ตัวคนเดียวแล้วก็มีแค่สองมือ

ไม่มีกุนซือ มีแต่กุญแจ และก็ไม่มีใครมาสั่งสอนใดๆ

แล้วก็บังคับให้พูดอะไรทั้งสิ้น ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นหนูขออยู่ตรงนี้แหละ''

นาย...“ผมสังเกตดูหัวหน้าพรรคอื่น เขาหาเสียง..พูดถึงนโยบายพรรค

แต่คุณ...ด่าสื่อมวลชน ด่าทหาร. นี่คือแนวทางการหาเสียงของคุณหรือเปล่า”

นาย..... “คุณมาจัดเรียงแถวให้ฟังดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น แต่ผมจะถามหน่อย

ว่าที่ผมพูด อย่างอื่นไม่พูดถึง....เอาเฉพาะตรงนี้ด่าสื่อมวลชน

อยู่ดี ๆจะลุกขึ้นมาด่าเลยหรือ สื่อมวลชน ประพฤติตัวให้เราต้องด่ามั้ย ให้พูดถึงมั้ย”

ผู้สื่อข่าว: ในฐานะ รมว.กลาโหมจะมีการสั่งการอย่างไร

รัฐมนตรี: แม่ทัพจะรบต้องมีคนดำเนินการเป็นขั้นตอนไม่ต้องลงมือเอง

สมรักษ์ ก็จะเลี่ยงที่ตอบ โดยพูดแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตนเองไม่รู้เรื่อง

slide61
๑๒.ตั้งประเด็นนำให้หลงกล(ซ่อนประเด็นไว้ในใจ)๑๒.ตั้งประเด็นนำให้หลงกล(ซ่อนประเด็นไว้ในใจ)
   • ขึ้นชื่อว่าปุถุชนย่อมคิดถึงแต่เรื่องประโยชน์ตัวเองไม่ใช่หรือ ถึงคุณไม่คิดคดโกงต่อราชการ แต่คุณก็ต้องโกงทางอื่น หรือว่าคุณไม่ใช่ปุถุชน

(….!?!)

slide62

คำเตือนของไอน์สไตน์

 • "เราต้องการวิธีคิดใหม่โดยสิ้นเชิงถ้ามนุษยชาติจะอยู่รอดได้""We shall need a radically new manner of thinking if mankind is to survive"---Albert Einstien
slide63

การปลดบ่อยพลังงานนิวเคลียร์ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างยกเว้นวิธีคิดของมนุษย์เรา ทางแก้ไขปัญหานี้เป็นหัวใจของมนุษย์ชาติถ้าหากผมรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้น ผมคงเลือกที่จะไปเป็นช่างทำนาฬิกามากกว่า”

Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius - and a lot of courage to move on the opposite direction. ผู้มีความรู้แต่โง่เขลามักทำในสิ่งที่ใหญ่โตโอฬาร สลับซับซ้อน และรุนแรงต้องใช้ปัญญาเยี่ยงอัจฉริยะ จึงจะเดินไปในทิศทางตรงข้ามได้

slide64

กาลามสูตร (Kalama Suttra)

๑. อย่าได้เชื่อโดยเหตุสักว่า สิ่งนี้เป็น สิ่งที่ บอกต่อๆกันมา

 ๒. อย่าได้เชื่อโดยเหตุสักว่า สิ่งนี้เป็น สิ่งที่ เขาได้ทำตามๆกันมา(ประเพณี)

๓. อย่าได้เชื่อโดยเหตุสักว่า มันเล่าลือกัน กระฉ่อนไปหมดแล้วว่าเป็นความจริง

slide65

๔. อย่าได้เชื่อโดยเหตุสักว่า มันมีอ้างอยู่ในคัมภีร์,ตำรา

 ๕. อย่าได้เชื่อโดยเหตุสักว่า เป็นตรรกะ หรือการคำนวณ

 ๖. อย่าได้เชื่อโดยการอนุมานเทียบเคียง หรือคาดคะเนเอาเอง

slide66

๗. อย่าได้เชื่อโดยการตรึกตรองเอาตามอาการ

๘. อย่าได้เชื่อโดยเหตุสักว่า มันเข้ากันได้กับลัทธิความเชื่อ และ ทฤษฎีของตน(คิดเข้าข้างตนเอง)

 ๙. อย่าได้เชื่อโดยเหตุสักว่า รูปร่างลักษณะน่าเชื่อถือ๑๐. อย่าได้เชื่อโดยเหตุสักว่า ผู้สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา  

slide67

ต่อเมื่อใดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นอกุศล หรือเป็นกุศล มีโทษ หรือไม่มีโทษ เป็นต้นแล้วจึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น เรียกว่า กาลามสูตร

หัวใจกาลามสูตร

อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ ต้องเผื่อใจไว้ มีการไตร่ตรอง

ต้องตรวจสอบข้ออ้าง ข้อสมมติ ข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อน