G N BIRLIK OLGULARDA ANESTEZIK ILA SE IMI - PowerPoint PPT Presentation

salena
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G N BIRLIK OLGULARDA ANESTEZIK ILA SE IMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
G N BIRLIK OLGULARDA ANESTEZIK ILA SE IMI

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
G N BIRLIK OLGULARDA ANESTEZIK ILA SE IMI
450 Views
Download Presentation

G N BIRLIK OLGULARDA ANESTEZIK ILA SE IMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GNBIRLIK OLGULARDA ANESTEZIK ILA SEIMI Dr.Seymen Nemli Uzm.Dr.Esra agiran Do.Dr.Elvan Erhan

  3. AVANTAJLARI Ekonomik kazan Hastanin erken rehabilitasyonu Komplikasyonlarin daha az olmasi Postoperatif yan etkilerin minimal olmasi Hasta memnuniyeti Azalmis nozokomiyal enfeksiyon riski ocuklarda minimal psikolojik travma

  4. Ingilterede 1989-1990 yillari arasinda %34 olan gnbirlik cerrahi vaka orani 1998-1999 yillarinda %65lere ikmistir. Amerika Birlesik Devletlerinde, elektif cerrahi prosedrlerin %60-70i gnbirlik anestezi temelinde uygulanmaktadir.Diger lkelerde bu oranlar daha dsktr. Jarret PEM. Day Case Surgery EJA 2001 ; 18:32-35

  5. Gnbirlik anesteziye uygun girisimler: 30-60 dakikaya kadar sren Postoperatif minimal fizyolojik bozukluk olusturan Komplikasyonsuz derlenme olanagi olan (Agri,Bulanti,Kusma,Kan kaybi) operasyonlari kapsar.

  6. Iyi bir preoperatif hazirlik, bilgilendirme ve bekleyis sresini kisaltma; anksiyolitik ya da sedatif premedikasyon ihtiyacini azaltabilir. Gerekli durumlarda benzodiazepinler (kisa etkili) tercih edilir. Bunlarin postoperatif eve gnderilme sresine ciddi bir etkisi olmadigi gzlemlenmistir. SMITH A F. PITTAWAY A S. COCHRANE DATABASE SYST REV 2003 Gnbirlik Cerrahide Preoperatif Premedikasyon

  7. Rejyonal teknikler MAC (monitored anesthesia care): LA + IV sedasyon Rejyonel blok Santral blok Genel anestezi Gnbirlik islemlerde uygulanacak anestezi yntemleri:

  8. Gnbirlik olgularda rejyonal anestezi uygulamalarinda hasta seiminde, Tibbi ekibin becerisi Hastanin saglik durumu saglikli hasta, ya da varsa astim,DM,HT,epilepsi gibi hastaliklarinin kontrol altinda olmasi Girisimin teknik uygunlugu Postoperatif morbidite Sosyal faktrler hasta tercihi,uygun bakim ve ulasim kosullari,telefon imkanlari gznnde tutulmalidir

  9. Gnbirlik olgularda rejyonal anestezinin genel anesteziye stnlkleri: SSS fonksiyonlarinin daha az etkilenmesi Bogazda travma ve agrinin olmamasi Bulanti ve kusmanin daha az grlmesi Operasyon esnasinda hasta ile iletisim Erken mobilizasyon ve erken fizyoterapi zellikle riskli hastalarda! Analjezi ihtiyacinda azalma, etkin postop. analjezi Postoperatif respiratuar ve kardiovaskler komplikasyonlarda azalma Daha dsk maliyet

  10. Gnbirlik olgularda rejyonal anestezinin dezavantajlari: Blok etkisinin ortaya ikmasi iin gereken srenin uzun olmasi Uyumsuz hastalarda uygun olmamasi

  11. Lokal Anesteziklerin Fizikokimyasal zellikleri

  12. Lidokain, gnbirlik anestezide popler olmakla birlikte, spinal anestezi sonrasi geici nrolojik semptomlara (TNS) neden olabilmektedir. TNS ila seimi ve litotomi pozisyonu ile iliskili bulunmustur. TNS, lidokaine zg gibi tanimlansa da daha az oranda mepivakain ve nadir olarak bupivakainle de tanimlanmistir.* Hiperbarik solusyonlari TNS ile iliskilendiren yayinlar olsa da, bupivakain en az sorun yaratan ila olarak grnmektedir.** * TARKKILA et al. REG.ANESTH.1996;21:26-29 ** KELD DB et al. ACTA ANESTH. SCAND 2000;44:285-290 Gnbirlik olgularda rejyonal anestezide lokal anestezik seimi:

  13. KISA ETKILI LOKAL ANESTEZIK LOKAL ANESTEZIK DOZUNU AZALTIP OPIOID EKLENMESI 5 mg % 0.5 Bupivakain + 25g Fentanil ile anestezide kalite ve eve gnderilme zamaninda belirgin kisalma* 10 mg % 2 Lidokain + 25g Fentanil ile kaliteli anestezi ve hizli derlenme** * ANESTHESIA ANALGESIA 2000 ** ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCAND 2003 Gnbirlik Olgularda Spinal Anestezi *Anest Analg 2000 *Anest analg 2000 **Acta anaesthesiologica scand 2003*Anest Analg 2000 *Anest analg 2000 **Acta anaesthesiologica scand 2003

  14. Gnbirlik Olgularda Epidural Anestezi Daha az tercih edilir Uzun zamana ihtiya vardir Ek doz ila yapilmasi, kateterin ekilmesi iin yardima ihtiya vardir

  15. Gnbirlik Olgularda Epidural Anestezi Kisa etkili ila seilmesi -Lidokain, Prilokain, 2-kloro prokain Lokal anestezige opioid ilavesi -Fentanil, Sufentanil 5-10g/ml adrenalin ilavesi: -Lidokain etki baslama sresini ? -Sistemik absorbsiyonu ? -Anestezik potensini ?

  16. Gnbirlik Olgularda Genel Anestezi DERLENME:Hastanin genel anestezi sonrasinda preoperatif fizyolojik durumuna dnnceye kadar olan bir sretir. -Erken Derlenme:Uyanma, hayati reflekslerin geri dnmesi. -Ara Derlenme: Acil klinik derlenme, eve hazirlik. -Ge Derlenme:Tam derlenme, fizyolojik derlenme.

  17. POSTOP YOGUN BAKIMDAN GNDERILME KRITERLERI I MODIFIYE ALDRETE SKORLAMASI -Aktivite: Istemli veya emirli hareket -4 ekstremite: 2 -2 ekstremite 1 -0 ekstremite 0 -Solunum: Rahat nefes alip verme ve ksrme 2 Dispne,kisitli solunum 1 Apne 0

  18. -Vital Bulgular:(Arteriyel kan basinci,kalp hizi) % 20 preoperatif degerler 2 % 20-40 preoperatif degerler 1 %40 preoperatif degerler 0 -Hareket:Normal,dzgn yrys 2 Yardimla yryebilme 1 Hareket edememe 0 -Bulanti,Kusma:Minimal(P.O tedaviyle kontrol altinda) 2 Orta(I.M tedaviyle kontrol altinda) 1 Agir(tedaviye ragmen) 0 ANESTEZI SONRASI EVE GNDERME KRITERLERI (PADS)I

  19. -Cerrahi Kanama:Minimal 2 Orta 1 Agir 0 -Agri:(Hastanin,taburculuk ncesi agrisi,minimal ya da hi olmamalidir) Hastanin kabul edebildigi agri 2 Hastanin kabul edemedigi agri 1 S>8 ANESTEZI SONRASI EVE GNDERME KRITERLERI (PADS)II

  20. Gnbirlik Olgularda Genel Anestezi Seilen Ilalar: -Kisa etkili -Dsk postoperatif yan etkili -abuk derlenmeye olanak taniyan -Gvenli niteliklerde olmalidir.

  21. Gnbirlik Olgularda Genel Anestezi Sevofluran, desfluran gibi yeni halojenli eter bilesiklerinin dsk kan-gaz znrlgnn olmasi,etkilerinin hizli baslamasina ve sonlanmasina neden olur

  22. Gnbirlik Olgularda IV Genel Anestezikler Erken derlenmede ve ara derlenmede, sre aisindan Propofol ve Tiopental arasinda fark yoktur ALHASHEMI J.et al CAN J. ANAESTH 1997;44:118-25 Erken derlenmede ve ara derlenmede Propofol Tiopentalden stndr

  23. Gnbirlik Olgularda IV Genel Anestezikler Propofol kullaniminda postoperatif bulanti ve kusma, Izofluran, Desfluran ve Sevofluran kullanimina gre daha azdir. Ayni sekilde postoperatif antiemetik medikasyon ihtiyaci da propofolde belirgin olarak azalmistir. GUPTA A. Et al. Anesth Analg 2004;98:632-41

  24. Intravenz genel anestezi indksiyonu, eriskin hastalarda, altin standart haline gelmistir Propofol uygun tercihtir ancak tiopental de kullanilabilir. JAKOBSSON J. 2008 ESA BOOK 0-2RC2-13 Gnbirlik Olgularda Genel Anestezi

  26. Propofol ile karsilastirma

  27. Desfluran ile karsilastirma

  28. Sevofluran ile karsilastirma

  29. Gnbirlik Genel Anestezi Uygulamalarinda Opioid Kullanimi Fentanil, Alfentanil , Sufentanil gibi opioidler kullanilabilir. Ancak Remifentanil (infzyon) daha stn bir tercihtir. JAKOBSSON J. Et al. ANAESTHESIA 1993;48:1005-7

  30. Modern gnbirlik cerrahide kas gevsetici kullanimi azalmistir. Yogun kas gevsemesi gerekmeyebilir LMA Kas gevsetici kullanimindan mmkn oldugunca uzak durulmalidir. BETELLI G. Et al. CURR OPIN ANAESTHESIOL 2006;19:600-5 Gnbirlik Genel Anestezide Kas Gevseticiler ESA 2008 DANIMARKAESA 2008 DANIMARKA

  31. Mecbur kalindiginda kisa etkili bir kas gevsetici, uygun dozda kullanilmali, rezidel blok riskini azaltmak iin nromuskuler monitrizasyon saglanmalidir. Immobilizasyonun gerektigi (gz, kulak, mikrocerrahi) Endotrakeal entbasyonun daha gvenli oldugu durumlar (tonsillektomi, laparoskopi) BETELLI G. Et al. CURR OPIN ANAESTHESIOL 2006;19:600-5 Gnbirlik Genel Anestezide Kas Gevseticiler ESA 2008 DANIMARKAESA 2008 DANIMARKA

  32. Gnbirlik Genel Anestezide Kas Gevseticiler

  33. Gnbirlik Cerrahi Sonrasi Agri Tedavisinin Amalari Derlenmeyi hizlandirmak Hastanede kalis sresini kisaltmak Hastane masraflarini azaltmak Kronik agriya dns azaltmak Hasta memnuniyetini artirmak Komplikasyonlari azaltmak Normal yasama dns hizlandirmak Yasam kalitesini arttirmak

  34. Gnbirlik Cerrahide Postoperatif Agri Kontrolnde Kullanilan Yntemler -ANALJEZIKLER -Nonopioid (parasetamol, NSAII) -Opioid -LOKAL ANESTEZIKLER -Infiltrasyon -Periferik / Santral bloklar -Kateter teknikleri *Gnbirlik cerrahi sonrasinda, multi modal agri kontrol stratejisi, altin standart haline gelmistir. *MYLES P.S LANCET 2007;369:810-2

  35. Gnbirlik Cerrahi Sonrasi Bulanti ve Kusmanin Tedavisi Preoperatif risk faktrlerinin sayisina gre proflaksi dsnlmelidir. Proflaksi ve tedavide multi-modal bir strateji nerilir. - Steroidler (proflaksi) - Metoklopramid (proflaksi) - Fenotiazinler - 5 HT-3 reseptr blokrleri (Profilaksiden ok tedavide) APFEL CC et al.N ENGL J MED 2004;350:2441-51

  36. POBK - Risk faktrleri Hastayla ilgili Gen yas Kadin cinsiyet(2-3 kat artis) Menstrasyon Gebelik Obezite POBK hikayesi Tasit tutma hikayesi olan Gecikmis gastrik bosalma Yemek yeme ve uzamis alik

  37. Gnbirlik Cerrahide ikis ncesi: Taburcu olan hastalar, %20-40 oraninda ve 2-4 gn sren, orta-ciddi dzeyde agri hissedebilmektedir. Hastalara agri ile nasil basa ikabilecekleri (hangi ila? hangi siklikta?) ve ilalarin ne gibi yan etkileri olabilecegi konusunda danismanlik verilmelidir. Hastalara tek doz lokal anestezik etkisi gemeden analjezik kullanmalari nerilmelidir. Pediatrik agri kontrolu iin ebeveynler ynlendirilmelidir. Postoperatif dnemde yorgunluk ve basdnmesi olabilecegi ve bazi hastalarda daha uzun srebilecegi anlatilmalidir. Gereginde temasa geebilmek iin hekimin telefon ve agri numarasi hastalara verilmelidir. Cerrahi sonrasi takip iin cerrah ya da hemsire tarafindan aranabilecegi konusunda hasta bilgilendirilmelidir.

  38. Gnbirlik Anestezide Ila Seimi Sonu olarak; Iyi planlanmis girisime spesifik perioperatif idare Anestezi ve postoperatif agri protokolleri Bireysel ajan titrasyonu Multimodal analjezik tedavi Pre-, per- ve post-operatif srelerde Gereginde antiemetik ile proflaksi ve tedavi Risk faktrleri >2 Uygun analjezi ve anestezi kombinasyonu Yeterli dzeyde anesteziyi minimum yan etkiyle gereklestirebilmek