A Rendőrtiszti Főiskola köszönti a Tehetséggondozási Konferencia résztvevőit! (Miskolc, 2010. október 06.) - PowerPoint PPT Presentation

salena
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Rendőrtiszti Főiskola köszönti a Tehetséggondozási Konferencia résztvevőit! (Miskolc, 2010. október 06.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Rendőrtiszti Főiskola köszönti a Tehetséggondozási Konferencia résztvevőit! (Miskolc, 2010. október 06.)

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
A Rendőrtiszti Főiskola köszönti a Tehetséggondozási Konferencia résztvevőit! (Miskolc, 2010. október 06.)
240 Views
Download Presentation

A Rendőrtiszti Főiskola köszönti a Tehetséggondozási Konferencia résztvevőit! (Miskolc, 2010. október 06.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A Rendőrtiszti Főiskola köszönti a Tehetséggondozási Konferencia résztvevőit! (Miskolc, 2010. október 06.) R e n d ő r t i s z t i F ő i s k o l a Cím: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. Postai cím: 1534 Budapest, Pf. 27. Telefon/fax: +36-1-392-3501, 19-134, F: 19-400

 2. Az RTF és a rendészeti felsőoktatás rendszertani elhelyezése 1./ A felsőoktatási intézmények között (Ftv.) Államilag elismert felsőoktatási intézmények Ftv. 2010. augusztus 31-i állapot: (70) • Állami egyetemek (19) • Nem állami egyetemek (7) • Állami főiskolák (10) • Rendőrtiszti Főiskola • Nem állami főiskolák (34)

 3. Az RTF és a rendészeti felsőoktatás rendszertani elhelyezése 2./ A jogi és igazgatási felsőoktatási intézmények /10/ között(MAB) ELTE-ÁJK, SZTE-ÁJK, PPKE-ÁJK, DE-ÁJK, PTE-ÁJK, SZIE-ÁJK, KRE-ÁJK, ME-ÁJK; BCE-KIK; Rendőrtiszti Főiskola

 4. Az RTF és a rendészeti felsőoktatás rendszertani elhelyezése 3./ Tudományterületek és tudományágakszerint(Ftv.) • Bölcsészettudományok • Hittudomány • Agrártudományok • Műszaki tudományok • Orvostudományok • Társadalomtudományok • Állam- és jogtudományok • Természettudományok • Művészetek

 5. Az RTF és a rendészeti felsőoktatás rendszertani elhelyezése 4./ Képzési területek tekintetében(MAB) Agrár képzési terület, Bölcsészettudomány ~, Társadalomtudomány~, Informatika~,Jogi és igazgatási~,Nemzetvédelmi és katonai~, Gazdaságtudományok~, Műszaki~, Orvos- és egészségtudományok~, Pedagógusképzés~, Sporttudomány~, Természettudomány~, Művészet~, Művészetközvetítés~.

 6. Az RTF és a rendészeti felsőoktatás rendszertani elhelyezése 5./ A jogi és igazgatási képzési területen belül (MAB) a) Jogi képzési ág – Jogász szak (osztatlan „MA”) b) Igazgatási képzési ág • Igazgatásszervező alapszak (BA) • Igazságügyi igazgatási alapszak (BA) • Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (BA) • Nemzetközi igazgatási alapszak (BA) • Bűnügyi igazgatási alapszak (BA) RTF! • Rendészeti igazgatási alapszak (BA) RTF! • Közigazgatási mesterszak (MA) (osztott) • Európai és nemzetközi igazgatási mesterszak (MA) (osztott) • Rendészeti vezető mesterszak (MA) RTF! (osztott)

 7. Az RTF és a rendészeti felsőoktatás rendszertani elhelyezése 6./ A kormányzati struktúrában (Ftv.) NEM BM Rendőrtiszti Főiskola

 8. A képzést megrendelő szervek(„fogyasztói szféra”) Rendőrség Vám- és Pénzügyőrség Országos KatasztrófavédelmiFőigazgatóság Büntetés-végrehajtási Szervezet Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

 9. Alapképzési (BA) alapszakokés szakirányok 2006-tól (Nappalin 3-, levelezőn 4-; 2009-től 3 tanév) Bűnügyi igazgatási alapszak -bűnügyi nyomozó szakirány- gazdaságvédelmi nyomozó szakirány- pénzügyi nyomozó szakirány

 10. Rendészeti igazgatási alapszak - (civil) biztonsági szakirány / sz. s. - büntetés-végrehajtási szakirány - határrendészeti szakirány - igazgatásrendészeti szakirány - katasztrófavédelmi szakirány /sz. s. - közlekedésrendészeti szakirány - közrendvédelmi szakirány - vám- és jövedéki igazgatási szakirány

 11. Szakirányú továbbképzési szakok (Levelező tagozat, három félév) (Bűnügyi vezető ~; Közbiztonsági vezető ~; Bűnmegelőzési szervező ~ 2008-ig) Kriminalisztikai szakértő ~ 2007-től (fegyver, írás, nyom, okmány, ujjnyomat) Bűnmegelőzési szervező ~ 2011-től

 12. Mesterképzés (MA)2008-tól Rendészeti vezető mesterszak • BEMENET • Levelező tagozaton, 30 fő • Négy szemeszter • Egyetemi KIMENET Biztonsági vezető mesterszak (2012!)

 13. Jövőkép • Felsőfokú szakképzés (FSz) • Újabb BA- és MA-szakok, szakirányok,szakspecifikációk • Élethosszig tartó tanulás (LLL) • Rendészeti képzés teljes vertikuma • Doktori (PhD) képzés • NKE RtK (?)

 14. Tehetséggondozás Atehetséggondozás alapjai az RTF-en Tehetséggondozó Program (TP) • A program célja • A tehetséggondozás legfőbb feladatai

 15. Szervezetiésszemélyiháttér Tehetség Tanács (TT) • TT összetétele, létszáma • TT feladatai Mentori Testület (MT) • Feltételek • Mentori feladatok

 16. TPelemei és tapasztalatai • Egyéni munka • Szakirodalom • Tudományos diákköri tevékenység • Szent György Szakkollégium • Demonstrátori tevékenység • Külföldi tanulmányi utak • Szolgálati sportok

 17. A TP-ben való részvétel • A pályázat elemei • A részvétel feltételei • A programban maradás kritériumai

 18. Együttműködés • Hazai • Külföldi • Továbbfejlesztés

 19. Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeink Központ: +36-1-392-3500; www.rtf.hu Rektori titkárság: +36-1-392-3501; rektor@rtf.hu Okt. és tud. r-h. ~: +36-1-392-3509; alth@rtf.hu Rend. és nk. r-h. ~: +36-1-392-3505; figohtitk@rtf.hu Főtitkárság ~: +36-1-392-3514; fttitk@rtf.hu Gazd. ig.~: +36-1-392-3510; gazdig@rtf.hu Tan. ig. ~: 36-1-392-3562; tanig@rtf.hu Személyügyi ov. ~: 36-1-392-3517; szotitk@rtf.hu Miskolc, 2010. október 06. Dr. Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornok oktatási és tudományos rektor-helyettes