ve ejn finance n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VEŘEJNÉ FINANCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VEŘEJNÉ FINANCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 97

VEŘEJNÉ FINANCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

VEŘEJNÉ FINANCE. Doc. František Pavelka, CSc. Praha 2013. Obsah předmětu. Veřejné finance, veřejná volba Rozpočtová soustava, fiskální federalismus Veřejné příjmy Veřejné výdaje Rozpočtová a fiskální politika, veřejný deficit a dluh Veřejné finance EU, trendy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VEŘEJNÉ FINANCE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. VEŘEJNÉ FINANCE Doc. František Pavelka, CSc. Praha 2013

  2. Obsah předmětu • Veřejné finance, veřejná volba • Rozpočtová soustava, fiskální federalismus • Veřejné příjmy • Veřejné výdaje • Rozpočtová a fiskální politika, veřejný deficit a dluh • Veřejné finance EU, trendy

  3. Téma1. Veřejné finance, veřejná volba 1.1. Veřejné finance, teoretická východiska 1.2. Úloha a funkce veřejných financí 1.3. Veřejná volba, kolektivní rozhodování 1.4. Rozpočtová soustava

  4. 1.1. Veřejné finance,teoretická východiska 1.1. a) Veřejné finance,ekonomické příčiny vzniku 1.1. b) Finanční systémy ve smíšené ekonomice 1.1. c)Úloha veřejných a soukromých financí v alokaci statků a služeb 1.1.d)Finanční sektory

  5. 1.1. a) Veřejné finance, ekonomické příčiny vzniku Veřejné finance jako součást tržního hospodářství Trhy Výrobních faktorů Finálních statků Půda práce kapitál individuálních kolektivních soukromých veřejných

  6. 1.1. a) Veřejné finance, ekonomické příčiny vzniku Charakter spotřeby statků a služeb Kolektivní individuální (společné, veřejné)(soukromé, privátní) Veřejná správa realizacetrh Veřejná moc autoritasoukromí vlastníci veřejnýsektor rámecsoukromý sektor Veřejné finance financování soukromé finance Veřejná volba rozhoduje poptávka a nabídka

  7. 1.1.b) Finanční systémy ve smíšené ekonomice

  8. 1.1. c)Úloha veřejných a soukromých financí v alokaci statků a služeb

  9. 1.1.d)Finanční sektory Finanční sektory Veřejné finance Soukromé finance Rozpočtování Podnikání RozpočtováníPodnikání rozpočtyfinance rozpočty finance státní veřejných rodinné soukromých místní podnikůneziskových podniků organizací Rozpočtové financování = výdaje jsou funkcí příjmů (vyrovnanost) Podnikatelské financování = příjmy jsou funkcí výdajů (investic) (přebytkovost, zisk)

  10. 1.2. Úloha veřejných financí 1.2. a) Úloha veřejných financí v ekonomice 1.2. b) Fiskální funkce veřejných financí 1.2. c) Nástroje realizace fiskálních funkcí

  11. 1.2. a) Úloha veřejných financí v ekonomice

  12. 1.2. b) Fiskální funkce veřejných financí

  13. 1.2. b) Fiskální funkce veřejných financí - pokračování • Alokační funkce – efektivnost produkce, zabezpečování a financování veřejných ststků a služeb (spíše mikrodopady) • Redistribuční funkce – efektivost zajišťování geografické a sociální spravedlnosti (makro i mikrodopady) – distribuční spravedlivost • Stabilizační funkce - efektivnost stabilizace vývoje ekonomiky, stabilizace vývoje ekonomických agregátů(makro dopady)

  14. 1.2. c) Nástroje realizace fiskálních funkcí

  15. 1.2. c) Nástroje realizace fiskálních funkcí - konkretizace Základní nástroje fiskální politiky vládní výdaje čisté daně (nákup statků a služeb) (daně mínus transfery) transferové

  16. 1.2. c) Nástroje realizace fiskálních funkcí - konkretizace Základní nástroje fiskální politiky Automatické Diskreční Vestavěné Konkrétní fiskální stabilizátory opatření Progresivní daně Změny daní a výdajů Transfery

  17. 1.3. Veřejná volba, kolektivní rozhodování 1.3. a) Veřejný sektor 1.3. b) Veřejná volba – axiom 1.3. c) Veřejná volba – principy 1.3. d) Veřejná volba – účastníci 1.3. e) Veřejná volba – daňová cena 1.3. f)Veřejné finance a korupce

  18. 1.3. a) Veřejný sektor

  19. 1.3. b) Veřejná volba - axiom Axiom teorie veřejné volby Všichni účastníci se chovají racionálně: Maximalizace prospěchu (užitku) s ohledem na vynaložené náklady Prospěch Politický Materiální Kriterium Preference v rámci veřejného zájmu

  20. 1.3. c) Veřejná volba - principy Veřejná volba A)Hlasováním B) Rozhodováním Parlament Veřejná správa Kolektivní Individuální Veřejná kontrola

  21. 1.3. d) Veřejná volba - účastníci Voliči Poptávka Politici Nabídka Lobisté (zájmové skupiny) Nátlak přes prosazování skupinových zájmů na úkor jiných Sátní správa (byrokracie) Nátlak přes informační asymetrii

  22. 1.3. e) Veřejná volba – daňová cena Veřejná volba Voliči rozhodují nejen hlasováním, ale i tím, za jakou daňovou cenu (daňové břemeno) jsou ochotni ještě zaplatit za spotřebu veřejných statků a služeb. Složená daňová kvóta

  23. 1.3. f)Veřejné finance a korupce Definice Korupce - zneužití svěřených pravomoci s cílem nasměrovat pro soukromý zisk. Odehrává se na hraně veřejného a soukromého sektoru Dopady Negativní vliv na efektivnost – přednost nedostávají ti nejefektivnější. Hledání konkurenční výhody nekonkurenčními cestami. Mění strukturu ekonomiky a distribuce – preferuje neproduktivní aktivity vůči produktivním. Země s vysokou mírou korupce nemají zdroje na veřejné finance Klasifikace Korupce ad hoc (případová) – příklad podplácení u přestupků Systémová (propracovaný systém dlouhodobějších vztahů mezi subjekty) Institucionální (zabudovaná v legislativě šité na míru) Globální (přeshraniční, dobývání renty, poradenství) Nástroje proti Proces demokratizace a zvyšování transparentnosti veřejné volby. Posilování veřejné kontrol, participativní demokracie

  24. Téma 2. Rozpočtová soustava 2.1. Rozpočtová soustava 2.2. Veřejné rozpočty 2.3. Rozpočtová pravidla 2.4. Fiskální federalismus

  25. 2.1. Rozpočtová soustava 2.1.a) Ekonomické základy soustavy veřejných financí 2.1.b) Články soustavy veřejných financí jako společensko politické a teritoriální jednotky 2.1.c) Hierarchičnost rozpočtové soustavy 2.1.d) Rozpočtová soustava 2.1.e) Rozpočtová soustava a demokracie

  26. 2.1.a) Ekonomické základy soustavy veřejných financí Charakter spotřeby kolektivních statků a služeb celospolečenské lokální (místní) státní centrální veřejné finance místní lokální územní veřejné finance centralizované decentralizované unijní obecní (municipální) federální okresní republikové krajské (oblastní, regionální)

  27. 2.1.b) Články soustavy veřejných financí jako společensko politické a teritoriální jednotky Funkční Normativní (organizační) přirozené Politické Základní územní jednotky (celky) - obce, města, Vyšší územní celky – okresy, kraje, regiony, státy Územní jednotka vymezená jako centrum ekonomické, společenské a politické činnosti společenství obyvatel Územní jednotka vymezená jako správní obvod fungující jako územně geografický celek

  28. 2.1.c) Hierarchičnost rozpočtové soustavy

  29. 2.1.d) Rozpočtová soustava – teoretické vymezení Soustava peněžních fondů institucí rozpočty centralizované státní mimorozpočtové decentralizované samosprávné Finančních vztahů tvorba rozdělování použití peněžních fondů nenávratné quasi návratné návratné

  30. 2.1.e) Rozpočtová soustava a demokracie

  31. 2.2. Veřejné rozpočty 2.2.a) Koncepce 2.2.b) Soustava veřejných rozpočtů ČR 2.2.e) Instituce soustavy veřejných rozpočtů ČR 2.2.c)Rozpočtový proces 2.2. d) Rozpočtový proces v ČR

  32. 2. 2.a) Koncepce

  33. 2. 2.a) Koncepce – pokračování

  34. 2.2.b) Soustava veřejných rozpočtů ČR Veřejné rozpočty centrální úrovně Státní rozpočet Národní fond CPO Kapitoly (cca 40) (peníze EU) (cca 50) Jednotky centrální úrovně s individuálními rozpočty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního zabezpečení Veřejné rozpočty ůzemní úrovně Rozpočty a fondy obcí, krajů, dobrovloných svazků obcí a MPO CPO = Centrálně řízené příspěvkové organizace, MPO = místně řízené příspěvkové organizace

  35. 2.2.c) Instituce soustavy veřejných rozpočtů ČR Rozpočtoví správci Centrální úrovně Místní úrovně Ministerstva Státní fondy orgány samosprávy CPO OrgS MPO OrgS MiF ObchS Škol.zaříz. Veř.výzk.Org.

  36. 2.2.d) Rozpočtový proces Základní etapy rozpočtového procesu

  37. 2.2.d) Rozpočtový proces - pokračování

  38. 2.2.e) Rozpočtový proces v ČR • Návrh zákona zpracovává MF se správci kapitol, ÚSC a SF • MF stanoví celkové výdaje na základě střednědobého výdajového rámce, který MF předloží vládě do 15.4. a vláda projedná do 30.4. • MF vypracuje předběžný návrh příjmů a výdajů SR podle kapitol a předloží vládě do 31.5., vláda projedná do 20.6. • MF oznámí správcům kapitol částky do 30.6. • Správci kapitol, SF, kraje (včetně za obce) předloží podklady do 30 dnů od žádosti MF (*nevztahuje se na Kancelář prezidenta, PS, Senát, Ústavní soud, NKÚ, Kancelář veřejného ochránce práv) • Správci kapitol předloží návrh MF do 31. 7.

  39. 2.2.e) Rozpočtový proces v ČR - pokračování • MF návrhy zařadí do návrhu SR a předloží vládě • MF předloží návrh zákona vládě do 31.8. • Pokud vláda s návrhy nesouhlasí, přeloží rozpočtovému výboru PS, který rozhodne do 15.9. • Vláda předloží návrh zákona PS • V PS 3 čtení podle Jednacího řádu • Při neschválení zákona PS do 31.12. – rozpočtové provizorium (hospodaření podle schválených P a V předchozího roku, V se kapitolám uvolňují do 1/12 celkové roční částky měsíčně)

  40. 2.3. Rozpočtová pravidla 2.3.a) Rozpočtové principy 2.3.b) Rozpočtová skladba 2.3.c) Rozpočtová skladba – třídy 2.3.d) Rozpočtová skladba funkční 2.3.e) Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2013 až 2015

  41. 2.3.a) Rozpočtové principy (zásady) Nejdůležitější principy • Úplnost • Jednota • Pravdivost • Reálnost • Časová ohraničenost • Rovnováha • Publicita • Účelovost, efektivnost, hospodárnost • Princip přednosti výdajů před příjmy

  42. 2.3.b) Rozpočtová skladba

  43. 2.3.c) Rozpočtová skladba - třídy

  44. 2.3.d) Rozpočtová skladba funkční Skupina 1. Zemědělství a lesní hospodářství Skupina 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Skupina 3. Služby pro obyvatelstvo Skupina 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti Skupina 5. Bezpečnost státu a právní ochrana Skupina 6. Všeobecná veřejné správa a služby

  45. 2.3.e) Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2013 až 2015 Fiskální cíle pro deficit veřejných rozpočtů • v roce 2013 ve výši 2,9 % HDP, • v roce 2014 ve výši 1,9 % HDP - roce 2015 ve výši 0,9 % HDP Po vyrovnanost Dočasné plošné snížení výdajů rozpočtových kapitol v roce 2014 o 11,9 mld. Kč a v roce 2015 o 24,8 mld. Kč, a to do doby přijetí výdajových opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě

  46. 2.3.e. Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2013 až 2015 pokrač. Přehled základních ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 až 2015 Dle usnesení vlády č. 457 z 26. června 2012

  47. 2.4. Fiskální federalismus 2.4. a) Cíle fiskálního federalismu 2.4. b) Cesty fiskální decentralizace 2.4. c) Nástroje fiskální decentralizace 2.4. d) Decentralizace alokační funkce 2.4. e) Modely fiskálního federalismu 2.4. f) Kombinované modely v ČR 2.4. g) Teorémy fiskální decentralizace

  48. 2.4. a) Cíle fiskálního federalismu Optimalizace • využití fiskálních funkcí veřejných financí cestou jejich decentralizace • vertikální a horizontální struktury rozpočtové soustavy • finančních vazeb v rozpočtové soustavě (způsobu tvorby, rozdělování a užití veřejných financí) • přiřazení veřejných příjmů (daňové určení, rozpočtové určení daní) a veřejných výdajů jednotlivým částem rozpočtové soustavy

  49. 2.4. b) Cesty fiskální decentralizace Fiskální decentralizace dekoncentrace přenášení samospráva působnosti

  50. 2.4. c) Nástroje fiskální decentralizace Příjmové - rozpočtové určení daní Přirážky Participace Svěřené a Místní daně Výdajové - transfery Účelové, neúčelové, podmíněné, nepodmíněné