diskussionsverkstad 1 11 11 30 k onceptet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diskussionsverkstad 1: 11.-11.30 K onceptet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diskussionsverkstad 1: 11.-11.30 K onceptet

play fullscreen
1 / 1

Diskussionsverkstad 1: 11.-11.30 K onceptet

63 Views Download Presentation
Download Presentation

Diskussionsverkstad 1: 11.-11.30 K onceptet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Diskussionsverkstad 1: 11.-11.30Konceptet • Tror ni att konceptet fungerar? • Hur skall vi åstadkomma ett nätverk där medlemmarna är aktiva och deltar? • 20 minuter att diskutera • 5 minuter att presentera