slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OHJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OHJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

OHJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

OHJE. Sivut ja kuvat vaihtuu automaattisesti noin 30 sekunnin kuluessa. Hiirellä klikkaamalla sivua, esitystä voidaan nopeuttaa. Hiiren oikeanpuoleista nappia klikkaamalla, saadaan paussi ja valikko esiin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OHJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
OHJE

Sivut ja kuvat vaihtuu automaattisesti noin 30 sekunnin kuluessa.

Hiirellä klikkaamalla sivua, esitystä voidaan nopeuttaa.

Hiiren oikeanpuoleista nappia klikkaamalla, saadaan paussi ja valikko esiin.

Valikon avulla voidaan edetä eteen- ja taaksepäin sekä siirtyä suoraan halutulle sivulle.

sis llys
Sisällys
 • Butanoli dia 04
 • Meillä etanolia, muualla butanolia dia 13
 • Kenen hyöty? Dia 14
 • Maamme omavaraisuus dia 15 – 16
 • Biobutanolin historia ja nykyisyys dia 17 – 20
 • Biobutanoli on bensiinion veroinen polttoaine dia 21 – 22
 • Biobutanoli vs. etanoli dia 23 – 24
 • Biobutanoli vs.bensiini dia 25 – 26
 • Biobutanolin edut moottorien valmistajille dia 27 – 28
 • Autokäyttö, huomaamaton ja vaivaton siirtyminen dia 29 – 3
 • Maatalouden suuri mahdollisuus dia 31 – 32
 • Energiaa kasveista dia 33 – 35
 • Biobutanolin valmistus, parin bakteerin työ dia 36 – 38
 • Runsaudensarvi jossa vara valita dia 39 – 40
 • Lähdeviitteet dia 41 - 42
biobutanoli1
Biobutanoli

Juha Kallio Martti Lahti

biobutanoli9
Biobutanoli

Meillä etanolia, muualla butanolia

Monet energia-alan yhtiöt maailmalla tutkivat ja laskevat kyseisen energian kiertokulun päästövaikutuksien ja kierrätettävyyden suhdetta. Suomessa tutkimukset ovat olleet hyvin vähäisiä biobutanolin suhteen. Silti biobutanoli tuo vähintään yhtä hyvät arvot päästöille ja ympäristölle kuin bioetanoli. Biobutanolin pieni haihtuvuus tarkoittaa, että VOC-päästöihin ei tule muutoksia, tai niihin ei tarvitse tehdä eri toteutuksia siirryttäessä sitä käyttämään.

Biobutanolia voidaan tehdä melkein kaikesta, mikä kasvaa maapallolla ja nykyisellä tekniikalla sekä tietämyksellä, fermentointiprosessissa syntyy sama määrä biobutanolia kuin etanolia syntyy hiivakäymisellä.

biobutanoli10
Biobutanoli

Kenen hyöty?

Valmistamalla ja käyttämällä biobutanolia, iImastoon ja ympäristöön tulee vähemmän päästöjä, maanviljelijät saavat lisätuloa biomassan tuottamisella kuten myös muut biomassan tuottajat. Biobutanolin valmistaminen on kannattavaa, koska butanolin lisäksi saadaan vetyä, happoja ja erilaisia jatkojalostus aineita. Moottorien ja autojen valmistajat käyttävät vielä pitkälti nykyistä tekniikkaa ja biobutanoli on kelvollista lyhyen sekä pitkän aikavälin polttoaineeksi. Jakeluverkosto jakaa biobutanolia kuten bensiiniä nyt, nykyinen verkosto sopii jakelukanavaksi edelleen mainiosti ja uutta kapasiteettia rakennetaan vain tarpeeseen. Biobutanoli sopii vanhalle, nykyiselle ja tulevalle autokannalle, muutos fossiilisista polttoaineista biopolttoaineeseen tapahtuu huomaamatta.

slide15

Valmistuksen alkuvaiheessa, biobutanolia voidaan sekoittaa bensiinin kanssa, aivan kuten etanoliakin. Pitkällä aikavälillä, valmistuskapasiteetin kasvaessa biobutanoli lisää maamme omavaraisuutta.

Biobutanoli

slide16

Biobutanoli

Valmistuksen alkuvaiheessa, biobutanolia voidaan sekoittaa bensiinin kanssa, aivan kuten etanoliakin. Pitkällä aikavälillä, valmistuskapasiteetin kasvaessa biobutanoli lisää maamme omavaraisuutta.

 • Biobutanoli on alkoholi, joka korvaa kokonaan bensiinin.
 • Biobutanolia voidaan tehdä melkein kaikesta, mikä kasvaa maapallolla.
 • Nykyään butanolia käytetään vain teollisena liuottimena.
 • Biobutanoli vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi.
 • Etanolin tuotanto, voidaan muuntaa biobutanolin tuotantoon.
 • Prosessin aikana tuotettu vetyenergia on merkittävä lisäenergialähde.
 • Biobutanolia voidaan sekoittaa bensiinin ja biodieselin kanssa
 • Sopii hyvin nykyiselle ajoneuvokalustolle ja moottoriteknologialle
biobutanoli11
Biobutanoli

Biobutanolin historia ja nykyisyys

ABE-fermentointi (Asetoni – Butanoli - Etanoli) on vanhimpia tunnettuja (Clostridium acetobutylicum)bakteerikäymis-prosesseja. Tuotanto perinteisellä tavalla kuitenkin syrjäytyi 1950-luvulla, tarvittava Butanoli alettiin tuottaa petrokemian jalostusprosessissa.

Auguste Fernbach (1912) oli ensimmäisiä kehittäjiä Charles Weizmannin(1919) ohella. Ehkä juuri kuuluisin on tuo Weizmann prosessi, joka oli käytössä hänen perustamassa Commercial Solvents Corporation yhtiössä.

Nykyään esim. BP ja DuPont ovat kehittäneet yhdessä vuodesta 2003 lähtien valmista tuotetta ja markkinoita Biobutanolin suhteen.

biobutanoli12
Biobutanoli

Metanoli

biobutanoli14
Biobutanoli

Butanoli

biobutanoli15
Biobutanoli

Biobutanoli on bensiinin veroinen polttoaine

Butanolista saadaan lähes sama energian saanti kuin bensiinistä.

biobutanoli16
Biobutanoli
 • Biobutanolia voidaan tehdä melkein kaikesta, mikä kasvaa maapallolla.
  • Nykyisellä tekniikalla ja tietämyksellä fermentointiprosessissa syntyy sama määrä Biobutanolia kuin etanolia syntyy hiivakäymisellä.
  • Lisäksi fermentointi- eli bakteerikäymisprosessissa syntyy asetonia, etanolia, vetyä ja muita tärkeitä hyödynnettäviä aineita.
  • Olemassa oleva, tai suunniteltu etanolin tuotanto voidaan pienellä vaivalla muuntaa biobutanolin tuotantoon.
  • Biobutanoli on alkoholi, joka korvaa kokonaan bensiinin. Prosessin aikana tuotettu vetyenergia on merkittävä lisäenergialähde.
  • Biobutanolia voidaan sekoittaa bensiinin ja biodieselin kanssa. Sopii hyvin nykyiselle ajoneuvokalustolle ja moottoriteknologialle.
  • Nykyään butanolia käytetään vain teollisena liuottimena mm. tinnereissä.
  • Biobutanoli vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi.
biobutanoli17
Biobutanoli

Biobutanoli vs. etanoli

Butanolia saadaan 24% etanolia enemmän sekä vetykaasua 18%. Yhteensä 42%

biobutanoli18
Biobutanoli
 • Sitä voidaan helposti sekoittaa käytössä olevaan Bensiiniin. Pitkällä aikavälillä seosuhde voidaan nostaa 100% biobutanolia, vähentämällä vähitellen bensiinin määrää tuotantokapasiteetin mukaan.
  • Nykyisissä polttomoottoreissa etanolin sekoitussuhde ei voi nousta 10 % korkeammaksi. Biobutanolia voidaan sekoittaa missä tahansa suhteessa bensiiniin ja myöskin biodieselin sekoitussuhde on korkea sen korkean setaaniluvun takia.
  • Biobutanoli on erinomainen biopolttoaine. Se tarjoaa monia etuja raaka-aineen tuottajista alkaen sen valmistajalle, nykyiselle tekniikalle, ilmastomuutoksen ja päästojen leikkauksessa sekä kuluttajalle.
  • Biobutanoli nopeuttaa biopolttoaineiden hyväksyntää kuluttajien keskuudessa, huomaamaton ja vaivaton siirtyminen bensiinistä biobutanoliin.
  • Tarjoaa paremman vaihtoehdon uusiutuvien energialähteiden käytössä, raaka-aine helposti saatavissa ja lähellä.
biobutanoli19
Biobutanoli

Biobutanoli vs. bensiini

Biobutanolilla voidaan korvata bensiinin käyttö kokonaan.

biobutanoli20
Biobutanoli
 • Vähentää riippuvuutta ulkomailta tuodusta raakaöljystä, valmistusmäärien kasvaessa tulee korvaamaan kokonaan jollain aikavälillä fossiiliset polttoaineet.
  • Vähentää kasvihuonepäästöjä, hiilivety, hiilimonoksidi ja typpioksidi-päästöt vähenevät merkittävästi. Käytetty polttoaine palaa takaisin normaaliin luonnonkiertoon.
  • Tuo nopean kehityksen ja uuden tulevaisuuden maataloudelle. Viljelijä voi panostaa energiakasvien tuotantoon kesantomailla elintarviketuotannon siitä kärsimättä. Metsää voidaan hyödyntää monipuolisesti ja tehokkaammin energiantuotannossa.
  • Voidaan valmistaa hajautetusti ja pienessäkin mittakaavassa. Erityisen tärkeä etu turvattaessa polttoaineiden ja energian saatavuus sekä omavaraisuus varsinkin kriisi-aikoina.
  • Biobutanoli edustaa seuraavaa merkittävää muutosta, jota tarvitaan vastuussamme omasta ympäristöstämme tuottaessamme uusituvia polttoaineita liikenteelle.
biobutanoli21
Biobutanoli

Biobutanolin edut moottorien valmistajille

biobutanoli22
Biobutanoli
 • Biobutanolilla on energiasisältö, joka on huomattavasti lähempänä bensiiniä kuin etanolilla, joten muutokset ja kuluttajan tottumukset eivät koe merkittäviä muutoksia, vaikka sekoitussuhde nousisi korkeaksikin.
  • Ei vaadi autonvalmistajilta kompromisseja, tai merkittäviä muutoksia ympäristösaasteiden tai suorituskyvyn osalta.
  • Tulevaisuudessa sillä voidaan korvata bensiini 100%:sti.
  • Bensiini/Biobutanoliseos ei ole läheskään niin herkkä vesikondensaatiolle kuin etanoliseokset. Joten muutoksia polttoaineiden kuljetuksiin, jakeluun ja varastointiin ei tarvita.
  • Sitä voidaan siirtää myös putkistoja pitkin, toisin kuten etanoliseoksia. Suuria muutoksia jo olemassa olevaan infrastruktuuriin ei siis tarvita.
  • Biobutanolin haihtuminen on pienempää kuin etanolin, joten se on myös turvallista käyttää ja hävikki on vähäinen käytössä sekä varastoinnissa.
biobutanoli23
Biobutanoli

Autokäyttö, huomaamaton ja vaivaton siirtyminen

Luvassa helpotusta bioautoiluun, Biobutanolia voidaan valmistaa myös puusta.

biobutanoli24
Biobutanoli
 • Nykyisellä autojen ruiskutustekniikalla 100 %:n biobutanolin käyttö ei vaadi juuri minkäänlaisia muutoksia autojen moottoreihin tai polttoaineen syöttötekniikkaan, tankkaukseen, jakeluun ja varastointiin.
  • Hiilivety, hiilimonoksidi ja typpioksidipäästöt vähenevät merkittävästi, puhtaampi ympäristö.
  • Todellisuudessa suoritettujen kokeiden mukaan, biobutanolin käyttö vähentää kulutusta autossa noin 10%.
  • Biobutanoli on turvallista vähäisen haihtuvuuden takia.
  • Biobutanolilla saadaan 25 % enemmän energiaa kuin etanolilla ja se on energiasisällöltään lähes bensiinin veroinen.
  • Biobutanoli ostetaan ja tankataan autoon, kuten nykyisetkin polttoaineet.
  • Biobutanoli nopeuttaa biopolttoaineiden hyväksyntää kuluttajien keskuudessa, huomaamaton ja vaivaton siirtyminen bensiinistä pois.
biobutanoli25
Biobutanoli

Maatalouden suuri mahdollisuus

Topuperä, kehityksen keskuksen silmiä hivelevän kaunis, kumpuileva maaseutu.

biobutanoli26
Biobutanoli

Esittelemällä Biobutanoli varteenotettavaksi vaihtoehdoksi joko suoraan sellaisenaan tai sekoituksina bensiinin kanssa, nostetaan biopolttoaineiden markkinanäkymät ja markkinat, jotka liittyvät maatalouden tuotantoon ja kehittymiseen.

Täten Biobutanolilla parannetaan viljelijöiden tulevaisuuden usko, arvostus ja arvo maamme energiantuotannossa.

Biobutanolin raaka-aineita voidaan tuottaa koko maan kattavasti, sovittaen kasvilajit kasvuympäristön mukaan. Tämä sopii hajautettuun energiantuotantoon hyvin sovittamalla kasvilajit ja niiden fermentointi- eli bakteerikäsittely lajien mukaan.

Biobutanolia voidaan tuottaa aivan samoista raaka-aineista, kuin bioetanolia on tuotettu tai suunniteltu tuotettavan.

biobutanoli27
Biobutanoli

Energiaa kasveista

Kotimaiset viljelykasvit, sadon määrä ja niistä saatava energiamäärä.

biobutanoli28
Biobutanoli

Kotimaisia energiakasveja

biobutanoli29
Biobutanoli

Määrä öljynä hehtaarilta

biobutanoli30
Biobutanoli

Biobutanolin valmistus, parin bakteerin työ

Acetobutylicum (”Aceto”) bakteeri valmistaa biobutanolin,

biobutanoli31
Biobutanoli

Biobutanolin valmistus ja valmistuksessa saatavat polttoaineet ja muut jalosteet.

biobutanoli32
Biobutanoli

Kaaviokuva vuodelta 2001 maatilan biokaasu voimalasta

biobutanoli33
Biobutanoli

Runsauden sarvi jossa vara valita

Biobutanolin valmistuksen yhteydessä saatavia tuotteita..

biobutanoli34
Biobutanoli

Koskenkorvalla mieli virkistyy...

biobutanoli35
Biobutanoli

Tiedoston kokosi ja käännöstyöt:

Kallion Juha Torisevalta, Virrat 6/2007

Koostaminen, kuvitus ja muokkaus:

Laharen Martti Topuperältä, Ilmajoki 6/2007

Lähdeviitteet:

 • BP ja DuPont:
 • http://www.insidegreentech.com/node/1055
 • http://www.oceanethanol.com/site/Ocean%20Ethanol/E5212394-1BDA-4B51-92F3-2DF2CFEC3825.html
 • http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/bipret/2006/22/i05/abs/bp060082g.html
 • http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/eteo/yksikot/ravitsemusyksikko/julkaisut/ruokamittoja/kotimaiset_ja_ulkomaiset_mitat/
 • Wikipedia:
 • http://fi.wikipedia.org/wiki/Butanoli
 • http://fi.wikipedia.org/wiki/Etanoli
 • http://fi.wikipedia.org/wiki/Biopolttoaine
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Butanol
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Butanol_fuel
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density
 • http://fi.wikipedia.org/wiki/Energiatiheys
biobutanoli36
http://www.epa.gov/oppt/biotech/pubs/fra/fra003.htm

http://www.thelabrat.com/restriction/sources/Clostridiumacetobutylicum.shtml

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9103631&dopt=Abstract

Biokaasu kooste 2005

http://www.idea-animaatiomlahti.fi/biovoimaa/bioenergiaa2005.pdf

http://www.ilmajoen-putkirakentajat.fi/

Biobutanoli

Muut:

http://www.positivehealth.com/permit/Articles/Colon%20Health/evidence.htm

http://www.mm.helsinki.fi/users/lindstro/Opetus/Mikro_400/Seminaarityot/anu.html

http://www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja44.pdf

http://www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja46.pdf

http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_428.pdf

http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_52.pdf

http://www.answers.com/topic/clostridium-acetobutylicum

http://cobweb.ecn.purdue.edu/~lorre/16/Midwest%20Consortium/6-Blaschek-modified-05.pdf