ohje nopeusvalvonnan puuttumisrajasta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohje nopeusvalvonnan puuttumisrajasta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohje nopeusvalvonnan puuttumisrajasta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ohje nopeusvalvonnan puuttumisrajasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

Ohje nopeusvalvonnan puuttumisrajasta . 24.9.2009 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Ohjeen tarkoitus ja tausta. Vuonna 2008 annetun liikennepoliittisen selonteon mukaan liikenneturvallisuustavoitteena on se, että vuonna 2010 enintään 250 ihmistä kuolee liikenneonnettomuuksissa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ohje nopeusvalvonnan puuttumisrajasta' - alijah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ohje nopeusvalvonnan puuttumisrajasta

Ohje nopeusvalvonnan puuttumisrajasta

24.9.2009

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

ohjeen tarkoitus ja tausta
Ohjeen tarkoitus ja tausta
 • Vuonna 2008 annetun liikennepoliittisen selonteon mukaan liikenneturvallisuustavoitteena on se, että vuonna 2010 enintään 250 ihmistä kuolee liikenneonnettomuuksissa
 • Pitemmän ajan tavoitteeksi asetettiin alle 100 vuotuista liikennekuolemaa vuoteen 2025 mennessä
liikennepoliittinen selonteko
Liikennepoliittinen selonteko
 • Liikennepoliittisessa selonteossa liikenteen valvonnan todetaan olevan tehokasta liikenneturvallisuustyötä, jota voidaan tehostaa automaattista liikennevalvontaa lisäämällä ja ottamalla nopeusvalvonnan periaatteeksi nollatoleranssi
 • Ohjeessa huomioidaan liikennepoliittisessa selonteossa poliisin nopeusvalvonnalle asetetut nopeusvalvontavaatimukset kuljettajien yhdenvertaisuuden ja nopeusrajoitusjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi
 • Nollatoleranssia on tulkittu käytännön kenttävalvonnan mahdollisuuksien perusteella
valvontapaikat
Valvontapaikat
 • Poliisin liikennevalvonnassa on tärkeää, että valvontaa kohdistetaan sellaisiin liikennerikoksiin, jotka lisäävät liikenneonnettomuuksia ja niiden seurausten vakavuutta
 • Valvontaa tulee suunnata liikenneympäristö ja muut olosuhteet huomioiden ensisijaisesti riskipaikkoihin kuten päiväkotien ja koulujen läheisyyteen sekä paikkoihin, joissa liikenneonnettomuuksia on tapahtunut
 • Koetun kiinnijäämisriskin säilyttämisen vuoksi nopeusvalvontaa suoritetaan myös muilla tie- ja katuosuuksilla
yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuus
 • Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää puuttua tietyn suuruiseen nopeudenylitykseen samalla tavalla
 • Käytännössä voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa esimerkiksi huomautuksen antaminen ei ole tarkoituksenmukaista kuljettajan piittaamattomasta asenteen vuoksi
poliisin ylijohdon suositus puuttumisrajaksi
Poliisin ylijohdon suositus puuttumisrajaksi
 • Poliisi ei voi antaa kenellekään lupaa ajaa lievääkään ylinopeutta
 • Poliisin tuleekin mahdollisuuksien mukaan puuttua kaikkeen ylinopeudella ajamiseen
 • Jos valvontaresurssien riittämättömyys ja muut valvontaolosuhteet kuitenkin vaativat puuttumisrajan nostamista tai laskemista, tulisi sen tapahtua seuraavia periaatteita noudattaen
tekninen varmuusv hennys
Ajoneuvojen kuljettajien yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi poliisin ylijohto edellyttää, että nopeusvalvontalaitteiden näyttämästä nopeudesta vähennetään aina laitteiden mittaustarkkuuteen liittyvä tekninen varmuusvähennys 3 km/h Tekninen varmuusvähennys
huomautuksen ja rikesakon raja
Huomautuksen ja rikesakon raja
 • Poliisin ylijohto suosittelee, että poliisin liikennevalvonnassa huomautuksen ja rikesakon välisenä rajana pidetään kaikilla nopeusrajoitusalueilla nopeusvalvontalaitteella mitattua 11 kilometrin ylitystä, johon sisältyy 3 km/h tekninen varmuusvähennys
 • Jos esimerkiksi 60 km/h nopeusrajoitusalueella valvontalaite näyttää ajoneuvon nopeudeksi 71 km/h, vähennetään tästä lukemasta 3 km/h ja rikesakko annetaan 68 km/h nopeudesta
huomautus
Huomautus
 • Huomautusmenettelyä käytetään, mikäli valvontalaitteen näyttämä nopeuden ylitys on 6–10 km/h
 • Esimerkiksi nopeusrajoitusalueella 80 km/h huomautus annetaan valvontalaitteen näyttämästä nopeudesta 86 km/h, josta vähennetään 3 km/h
huomautukset
Huomautukset
 • Pieniin ylinopeuksiin puututaan ensisijaisesti kirjallisella huomautuksella
 • Kuitenkin esimerkiksi nopeusvalvonnan pysäytyspaikan ruuhkautuessa voidaan huomautus antaa myös suullisesti
 • Kirjallisia ja suullisia huomautuksia ei kirjata poliisin Patja-järjestelmään, mutta automaattisen liikennevalvonnan toimisto-ohjelma tallentaa myös huomautukset
 • Huomautuksia ei huomioida kuljettajan ajo-oikeuteen vaikuttavana asiana
seuranta
Seuranta
 • Poliisilaitosten ja liikkuvan poliisin tulee kerätä tietoa valvonnan vaikutuksista ajonopeuksiin ja liikenneonnettomuuksiin sekä taltioida tietoa kokemuksista ja kehitysesityksistä
 • Nopeusvalvonnan vaikuttavuudesta järjestetään seurantakokous keväällä 2010, minkä jälkeen arvioidaan ohjeeseen tarvittavat muutokset
valvontakontaktien lis ntyminen
Valvontakontaktien lisääntyminen
 • Poliisin ylijohto painottaa, että poliisin nopeusvalvonnan puuttumisrajan alentamisen ensisijaisena tarkoituksena on kuljettajien yhdenmukaisen kohtelun varmistaminen, valvontakontaktien lisääminen riskipaikoissa sekä sitä kautta vaikuttaminen ylinopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen