Program
Download
1 / 14

Program - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Program. Aktuellt Länsstyrelsen och Regionplaneplanekontoret ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” Ulla Moberg, Regionplanekontoret Byggandet i länet Elisabeth Martin, Stockholms Byggmästareförening En byggherres perspektiv Marcus Svensson, Byggvesta 10.30 Kaffepaus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program' - sahara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program
Program

Aktuellt

Länsstyrelsen och Regionplaneplanekontoret

”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen”

Ulla Moberg, Regionplanekontoret

Byggandet i länet

Elisabeth Martin, Stockholms Byggmästareförening

En byggherres perspektiv

Marcus Svensson, Byggvesta

10.30 Kaffepaus

11.00 Gemensam diskussion

Lägesbeskrivning från Stockholms stad och Huddinge kommun

12.00 Avslutning


Nytt fr n regeringen
Nytt från regeringen

 • Boendesituationen i utanförskapsområden analyseras

 • Diskriminering på bostadsmarknaden granskas

 • ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”


Allm nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag
”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

  • Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

  • Allmännyttan ska i större utsträckning ses som ett verktyg


Allm nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag1
”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

  • Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

  • Allmännyttan ska i större utsträckning ses som ett verktyg

  • ”kommunen har ett ansvar för att främja integration och social sammanhållning samt för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”


Allm nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag2
”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

  • Angelägna bostadspolitiska åtgärder bör föregås av behovs- och marknadsanalyser.

  • Utveckla lämpliga analysverktyg för att kommunerna ska kunna utveckla sin bostadsförsörjningsplanering.


Allm nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag3
”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

 • Ny lag ersätter ”allbolagen” och förordningen om skälig utdelning från allmännyttan.


Allm nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag4
”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

 • Ny lag ersätter ”allbolagen” och förordningen om skälig utdelning från allmännyttan.

 • Självkostnadsprincipen och förbud mot vinstsyfte ersätts av marknadsmässiga avkastningskrav.


Allm nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag5
”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

 • Ny lag ersätter ”allbolagen” och förordningen om skälig utdelning från allmännyttan.

 • Självkostnadsprincipen och förbud mot vinstsyfte ersätts av marknadsmässiga avkastningskrav.

 • Bostadsförsörjningen bör definieras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.


Allm nnyttiga kommunala bostadsaktiebolag6
”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

 • Ny lag ersätter ”allbolagen” och förordningen om skälig utdelning från allmännyttan.

 • Självkostnadsprincipen och förbud mot vinstsyfte ersätts av marknadsmässiga avkastningskrav.

 • Bostadsförsörjningen bör definieras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

 • Bostadspolitiska åtgärder kan upphandlas och åtgärder som kräver stöd ska hanteras i enlighet med EG-föredraget.


Ppet forum 2010
Öppet forum 2010

 • 3-4 gånger per år

 • Hel- och halvdag

 • Nyhetsbrev

 • Olika inbjudningar beroende på tema


Ppet forum 20101
Öppet forum 2010

Teman:

 • Verktyg för boendeplanering, riktlinjer

 • Behovs- och marknadsanalyser

 • Demografi samt äldre, unga, studenter m.fl.

 • Finansiering och metoder för miljonprogrammet

 • Dialog i planeringen

 • Ägarlägenheter, nytt i politiken

 • Livs- och boendemiljöer

 • Integration och social sammanhållning


ad