KRISTUS NĀVE un BAUSLĪBA
Download
1 / 8

KRISTUS NĀVE un BAUSLĪBA - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

KRISTUS NĀVE un BAUSLĪBA. 6.tēma 10. maijā , 2014 . KO BAUSLĪBA DARA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KRISTUS NĀVE un BAUSLĪBA' - saeran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KRISTUS NĀVE un BAUSLĪBA

6.tēma 10. maijā, 2014


KO BAUSLĪBA DARA

“ Kas nu no tā izriet? Vai pati bauslība ir grēks? Nekādā ziņā ne! Bet to gan varu teikt: es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības, jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, ja bauslība nesacītu: tev nebūs iekārot! ” (Rom. 7:7)

Likums nosauc vārdā grēku.

Ja likums neeksistētu, mēs nezinātu, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Mēs nezinātu – kad mēs grēkojam, un kad nē.

Tāpēc likums mūs spēj apsūdzēt. Viņš mums skaidri atklāj – kāds ir mūsu grēks; un to, ka “grēka alga ir nāve.” (Rom.6:23)

Pēvils ir teicis, ka “nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība.” (1. Kor.15:56)


KO BAUSLĪBA NESPĒJ DARĪT

“Tāpēc zinait, brāļi, ka caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana, un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu, ” (Ap.D. 13:39)

Bauslība atklāj grēku, bet nespēj to piedot.

Likums nespēj grēcinieku pārvērst par taisnu.

Dievs pieņēma plānu, kā izglābt nožēlojošu grēcinieku – tā bija Kristus nāve.

“Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, ” (Rom. 8:3)


GRĒKA LĀSTS

“Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka, - ” (Gal. 3:13)

Mēz visi esam pakļauti grēka lāstam: “jo visi ir grēkojuši un nav neviena taisna Dieva priekšā.” (Rom.3:23)

Kaut arī mēs censtos pilnīgi precīzi ievērot Likuma prasības, mēs nebūtu brīvi no grēku lāsta. Mūsu alga būtu vienīgi nāve.

“Bet paldiesDievam, kas mums devisuzvarucaurmūsuKunguJēzuKristu. ” (1.Kor.15:57)

Kāda sakarība starp Kristu un bauslību? Vai Jēzus atcēla likumu, lai mēs vieglāk varētu pārvarēt grēku?


Kristus starpnieciskā kalpošana aizsākās cilvēka vainas, ciešanu un bēdu aizsākšanos, tiklīdz cilvēks krita grēkā. Bauslība netika atcelta, lai cilvēks spētu pietuvoties Dievam. Bet Kristus uzņēmās aizvietotāja lomu un nāca pasaulē kā cilvēks, lai ikviens cilvēks kļūtu taisns caur Viņu un Viņā Dieva Tēva priekšā – ar kuru Viņš bija vienoti Garā. Grēcinieki var tikt taisnoti Dieva priekšā vienīgi tad, kad Dievs piedod viņiem to grēkus, atņem sodu, kas tiem pienākasun izturās pret tiem tā, it kā tie būtu taisni un nekad nebūtu grēkojuši, ieceļot tos dievišķā godībā un izturoties pret tiem tā, it kā tie būtu taisni. Tie tiek taisnoti tikai un vienīgi caur Kristus dāvāto taisnību. Tēvs pieņem Dēluun caur aizvietojošo Dēla upuri Dievs pieņem grēcinieku.”

EGW (Selected Messages, vol. 3, cp. 22, pg. 194)


KRISTUS UN BAUSLĪBA ( I )

“Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piederat citam, Tam, kas uzmodināts no mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam! .” (Rom. 7:4)

Pāvils paskaidroja starpību starp jēdzieniem «dzīvot apakš bauslības» un «dzīvot apakš’žēlastības» (Rom. 6:14). Viņš pielietoja trīs piemērus: baptisms(Ro. 6:1-8), verdzība (Rom. 6:16-23) un laulīa(Rom. 7:1-6)

“Ilustrācijā vīra nāve atbrīvoja sievu no laulības saitēm. Piemērā tas aino vecās grēcīgās dabas nomiršanu, kas atbrīvo grēcinieku no nosodījuma un bauslības varas pār to un atbrīvo to sadraudzībai ar Kristu.

Tāpēc, kā nāve atbrīvo sievu no laulības saitēm, tā, ka viņai ir ļauts doties laulībā ar kādu citu vīrieti, līdzīgi kristieša krustā sišana līdz ar Kristu atbrīvo to no grēka un likuma varas, tā, ka tas var vienoties jaunā garīgā vienotībā ar augšāmcēlušos Pestītāju.” (SDA BibleCommentary, onRomans 7:4)


KRISTUS UN BAUSLĪBA ( II )

“1 Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. 2 Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. ” (Rom. 8:1-2)

Ko nozīmē un kas ir Gara bauslība, kas mani dara brīvu no grēka un nāves bauslības?

Likums netiek izmainīts, bet attiecības starp grēcinieku un likumu, pēc viņa vai viņas atgriešanās.

Tas pats likums, kas priekš manis bija uz nāvi, kad es vēl dzīvoju “miesā” (Rom. 8:8) tagad kļuvis par “dzīvības Gara bauslību” jo es tagad dzīvoju “Garā.” (Rom. 8:9)

Ja es dzīvoju Kristū, es labprātīgi centīšos sekot bauslībai caur Kristus spēku. Jo “ bauslība kā tāda ir svēta un bauslis kā tāds - svēts, taisns un labs.” (Rom. 7:12)

“Kad Dieva Gars atklāj cilvēkiem Bauslības būtību, tā sirdī notiek izmaiņas.”

EGW (Selected Messages, vol. 1, cp. 26, pg. 212)


Apkopojot visu iepriekš teikto, Jēzus nāve skaidri atklāj Dieva Likuma nemainīgumu. Kad mūsu pirmvecāki grēkoja, Dievs nevarēja apejot savu bauslību vienkārši paņemt prom sodu par pārkāpumu. Tas tikai novestu pie Zemes iedzīvotāju nožēlojamas eksistences bezlikumīgā sabiedrībā. Tā vietāDievs nolēma sūtīt savu Dēlu kā mūsu Aizvietotāju, lai Viņš saņemtu taisnīgu sodu par mūsu grēkiem, kas tiek tiek likuma pieprasīts attiecībā uz visiem cilvēkiem. Caur Jēzus nāvi, visa cilvēce atrodas jaunās attiecībās ar Dievu. Tas nozīmē, ka ikviens no mums, caur ticību uz Jēzu Kristu, var saņemt grēku piedošanu un stāvēt bezvainīgi Dieva priekšā.

Keith Burton (Sabbath School Quarterly, Friday’s section)


ad