Aktiv p dagtid
Download
1 / 9

Aktiv på dagtid - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Aktiv på dagtid. Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl. Historikk. Aktiv på dagtid er et initiativ fra idretten Idretten begynte å tenke folkehelse Dansk modell lansert i Norge på 80-tallet 1989 Først ute: Bedriftsidretten i Hordaland 1995 Oslo Idrettskrets:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktiv på dagtid' - saeran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktiv p dagtid

Aktiv på dagtid

Høsten 2011

Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl


Historikk
Historikk

 • Aktiv på dagtid er et initiativ fra idretten

  • Idretten begynte å tenke folkehelse

 • Dansk modell lansert i Norge på 80-tallet

 • 1989 Først ute: Bedriftsidretten i Hordaland

 • 1995 Oslo Idrettskrets:

  • Startet opp med Kaja-midler (A-etat) i 1995 rettet mot arbeidsledige.

 • 2004 Akershus Idrettskrets:

  • Ski kommune først ute med Apd

 • 2011 Apd finnes i 8 kommuner i Akershus


Ulike modeller
Ulike modeller:

 • Oslo: 7 stillinger ansatt av Oslo Idrettskrets

  • Budsjett 5 mill

  • Midler fra Oslo kommune og Helse Sør-Øst

 • Bærum: 50 % stilling ansatt av Bærum IR

  • Ingen forankring i kommune eller hos NAV

  • Foreløpig kun midler til første halvår 2011

 • Asker: 60 % stilling ansatt i Asker kommune.

  • Aktiv fritid (støttekontakttjenesten)

  • Arbeid, Fritid, Avlastning (sektor)

  • Helse og omsorg (RE-enhet)

  • Budsjett ca 800 000,-


Konomi asker
Økonomi Asker

 • Midler fra

  • Asker kommune,

  • SRT (seksjon rusforebyggende tiltak)

  • NAV

  • AIK (Akershus Idrettskrets)

  • Folkehelsemidler

  • Medlemsavgifter

 • Budsjett ca 800 000,-

 • Apd betaler ca 10 000/ 12000,- per aktivitet per semester. Vi skriver egen kontrakt med idrettslaget

 • 15 aktiviteter per uke

 • 2 ekstrakurs per semester

  • Svømmeopplæring for voksne

  • Kosthold

  • Røykeslutt

  • Stress-mestring


M lgruppe
Målgruppe

 • Aktiv på dagtid er et tilbud til alle

  • Mellom 18 og 67 år

  • Bosatt i Asker kommune

  • Helt eller delvis ytelse fra NAV

 • Lavterskel

  • Pris 300,- per år

  • Alle timene er på enkelt nivå. Krever ingen forkunnskaper

  • Alle deltakere tas imot på en god og inkluderende måte

 • Høyt nivå

  • Alle trenere og instruktører skal ha relevant kompetanse

  • Vi er ikke en del av hjelpeapparatet

  • Vi tilbyr treningsglede i gode omgivelser på et bra nivå!


Nettverk
Nettverk

 • Apd Asker startet opp mai 2010

 • Styringsgruppe med Kjell Hustad AIR, Gyda Steinsdotter (re-leder), Svein Einarsbøl og Gunvor Lund Solvang

 • Jevnlig møter og kontakt med NAV, SRT, Service-torget, psykososialt tema, Sikta, Blakstad samt alle samarbeidspartnere i timeplanen.

  • Avtale med NAV om egen forenklet bekreftelse på ytelse

 • Vært i møte med fastlegene og kommunelegen ved oppstart

  • Avtale med legene om at de kan skrive egen anbefaling


Statistikk
Statistikk

Første halvår 2011:

 • 78 % kvinner, 22 % menn

 • Gjennomsnittsalder 46 år (fra 19 – 65 år)

 • 77 % oppgir Norge som fødeland

  • 23 % fra 16 forskjellige nasjonaliteter

 • 40 % på AAP (arbeidsavklaringspenger)

 • 37 % uføre

 • 15 % sykemeldte

 • 8% sosialstønad, introduksjonsstønad eller annen form for trygd.

 • Plager: Psykiske lidelser, nakke/ skulder, ryggplager


Statistikk for aktivitet
Statistikk for aktivitet

Fra 10. Januar til 16 juni:

11 ukentlige aktiviteter fordelt på 22 uker.

 • 2647 deltakelser (1048 for høst 2010)

 • 120 deltakelser per uke (66 per uke høst 2010)

 • 11 deltaker på hver aktivitet (6 deltakere høst 2010)

 • 210 medlemmer per oktober 2011


Videre m l
Videre mål:

 • Varig tilbud til innbyggere i Asker kommune

 • Drive på dagens nivå, ca 15 aktiviteter per uke

 • 2 ekstra-kurs per semester i påvente av frisklivssentral

 • Gjøre en brukerundersøkelse, basert på rapport fra NOVA om Aktiv på dagtid i Oslo

 • Etablere aktiv hjemmeside for bedre informasjonsflyt

 • Apd evaluerer aktiviteter kontinuerlig. Aktiviteter som er for dårlig besøkt blir lagt ned. Vi ønsker oss henvendelser fra idretten for å prøve ut nye ting

 • Få medlemmene inn i ordinære medlemskap i idrettslagene

 • Apd i Asker er per i dag et samarbeid mellom idrett og kommune Andre kommuner som driver Apd ønsker seg en kommunal forankring, men opplever dette som vanskelig.

 • Vi tror vi har en god modell..

 • Takk for oss!


ad