Az intelligence process 2
Download
1 / 38

Az intelligence process 2. - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

Az intelligence process 2. Titkosszolgálatok a 20-21. században 2011-10-13  kurtán 20101. Az intelligence cycle. Tervezés, utasítás. Információk gyűjtése. Elemzések szétosztása. Információk feldolgozása. Elemzés. Az elemzés végtermékei. Basic Intelligence Current Intelligence

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az intelligence process 2.' - sabine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az intelligence process 2

Az intelligence process 2.

Titkosszolgálatok a 20-21. században

2011-10-13

 kurtán 20101


Az intelligence cycle
Az intelligence cycle

Tervezés,

utasítás

Információk

gyűjtése

Elemzések

szétosztása

Információk

feldolgozása

Elemzés


Az elemz s v gterm kei
Az elemzés végtermékei

Basic Intelligence

Current Intelligence

Estimative Intelligence

Warning


Gazdas gi er
Gazdasági erő

magas közepes alacsony

Energia függőség

Természeti erőforrások

Ipari bázis

Koherens gazdaságpolitika

Pénzügyi egyenlegek

GDP

Mezőgazd. erőforrások

Munkaerő iskolázottsága

Munkanélküliség

Inflációs ráta


Katonai er
Katonai erő

magas közepes alacsony

Hadrend

Vezetők (felkészültség)

Fegyverzeti technológia

Logisztikai rendszer

A fegyv. erők harckészsége

Harci tapasztalatok

Hírszerzési kapacitás

Nukleáris fegyv. kapacitás

Űrhajózási kapacitás

A fegyv. erők erkölcsi állapota


Szocio politikai stasbilit s
Szocio-politikai stasbilitás

magas közepes alacsony

Lakosság növekedése

Menekült-kérdés

Munkamorál

Stabil osztályrendszer

Szabad választások

Reprezentatív kormány

Hatalom kiegyensúlyozottsága

Stabil politikai folyamatok

Vallási nézetek

Homogén kultúra

Oktatási rendszer

Nemzeti tudat

Bűnözés

Drogfogyasztás

A politikai megosztottság szintje


Az elemz s v gterm kei1
Az elemzés végtermékei

Tripartit Analysis Matrix

Katonai erő

 Gazdasági erő

 Szocio-politikai stabilitás


Intelligence k sz t k s az intelligence fogyaszt k viszonya
Intelligence-készítők és az intelligence-fogyasztók viszonya

KENT:

A szolgálatok irányítása

Az objektivitás kérdése

Az intelligence befolyása a politikai

döntéshozatalra

Az intelligence elfogadása

szükséges az intenzív kapcsolat a két szféra

személyei között, de szigorú elhatárolódás az

elemzések objetivitása érdekében

(tradicionalista irányzat)


Intelligence k sz t k s az intelligence fogyaszt k viszonya1
Intelligence-készítők és az intelligence-fogyasztók viszonya

GATES képviseli az un.

aktivitásorientált irányzatot:

Szoros kooperáció az elemzők és a

politikai döntéshozók között, mivel

mindkét fél egy interaktív

folyamat részese


Robert gates
Robert Gates viszonya

1943 szül. Wichita-ban

1966 ma történelemből

1974 ph.d. orosz és szovjet történelemből

egyetemi hallgatóként beszervezi a CIA

1974-1979 a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa

1979-1998 CIA munkatársa

1986-1989 a CIA igazgatóhelyettese

1989-1991 elnöki tanácsadó

1991-1999 CIA igazgatója

1999-2001 előbb dékán, majd elnök a A&M University-n

2006- hadügyminiszter


Az elemz s a d nt shoz k viszony nak vesz lye
Az elemző és a döntéshozók viszonyának veszélye viszonya

Hogyan fest az állam külső fenyegetettsége és hogyan kezelheti ezt az intelligence objektíven?

„termékorientált” intelligence

Milyen információkat akarnak a politikai döntéshozók a külső fenyegetettségről?

„piacorientált” intelligence


Az elemz k s a politikacsin l k ellent tei
Az elemzők és a politikacsinálók ellentétei viszonya

ELEMZŐK POLITIKACSINÁLÓK

Tények vélemények

Objektív intuitív

kiegyensúlyozott látásmód napirend meghatározta

látásmód

Hosszútávú gondolkodás rövidtávú gondolkodás

Információ megvédése információ felhasználása

Nemzetközi kitekintés belföldi fókusz

Pontosságra törekvés „jó lesz az”

Írott anyagok szóbeli tájékoztatásN h ny k nyv
Néhány könyv viszonya

Pilch Jenő: A hírszerzés és kémkedés története. Budapest, 1936

Budiansky, Stephen: Elmék harca : a második világháború kódfejtésének teljes története Budapest, 2005

Révay Zoltán:Titkosírások: fejezetek a rejtjelezés történetéből. Szeged, 2001

Singh, Simon: Kódkönyv: a rejtjelezés és rejtjelfejtés története. Budapest 2002


Kommunik ci a h rszerz sen bel l
Kommunikáció a hírszerzésen belül viszonya

KÖZPONT

REZIDENTÚRA

ÜGYNÖK


Kommunik ci a h rszerz sen bel l1
Kommunikáció a hírszerzésen belül viszonya

Kommunikáció módjai:

Technikai rádió

távirat

Személyes személyi postaláda

tárgyi postaláda

találkozó

futárposta


A rejtjelz s
A rejtjelzés viszonya

NYÍLT SZÖVEG

REJTJELZETT

SZÖVEG

REJTJEL


A rejtjelz s form i
A viszonyarejtjelzésformái

Rejtjelezés

Betűnkénti

rejtjelezés

Szótagonkénti vagy

szavankénti

rejtjelezés


A bet nk nti rejtjelz s m dozatai
A betűnkénti rejtjelzés módozatai viszonya

Betűkeverő módszer

 Helyettesítő módszer

 Fátyolozás

 Mechanikus eljárás


Bet kever m dszer
Betűkeverő módszer viszonya

A nyílt szöveg betűit megtartja, de

valamilyen szisztéma

szerint összekeveri


P lda a bet kever m dszerre
Példa a betűkeverő módszerre viszonya

Nyomozók kerestek, azonnal utazz el

Péterhez új igazolványért

oazev soslt atenl jyeko eunrn rnpie kzzza uyeae groet rorzk ahlem tuezu


Helyettes t m dszer
Helyettesítő módszer viszonya

Megváltoztatja vagy helyettesíti

a betűket


Helyettes t m dszer 1 p lda
Helyettesítő módszer viszonya1. példa

Julius Ceasar rendszere eltolt ábécével

AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z a b c

Nyílt szöveg Rejtjelzett szöveg

Budapest eygdsvx


Helyettes t m dszer 2 p lda
Helyettesítő módszer viszonya2. példa

A Vigenère-táblázat


Blaise de vigen re
Blaise de Vigen viszonyaère

1523-1596

Francia diplomata és kriptográfus


Helyettes t m dszer 2 p lda1
Helyettesítő módszer viszonya2. példa

A Vigenère-táblázat

Nyílt szöveg: Támadás

Kulcsszó: Budapest

Rejtjelzett szöveg: vvqbtfl


A vigen re m dszer h tr nya
A Vigen viszonyaère-módszer hátránya


F tyoloz s
Fátyolozás viszonya

1. A szöveget rejtjelezzük

2. A betűket átalakítjuk számokká

3. A számokat más számokkal összeadjuk (mod10)


P lda a f tyoloz sra
Példa a fátyolozásra viszonya

Fátyol: 5791734

Eredeti rejtjelszöveg: 15482 66663 58126 15482

Fátyolozás: 57917 34579 17345 79173

Fátyolozott rejtjelszöveg: 62399 90132 65461 84555


Egyszeri blokk
Egyszeri blokk viszonya


Claude shannon

Claude Shannon viszonya

(1916-2001)

az információelmélet

megalapítója

1932- matematikát és

elektrotechnikát tanul a

University of Michigan-en

1936- MIT-n folytatja tanulmányait

1941 AT&T Bell Lab.-nél helyezkedik

el

1948: „A kommunikáció

matematikai elmélete”

1958-1978 professzor az MIT-n

Claude Shannon


Shannon s az egyszeri blokk
Shannon és az egyszeri blokk viszonya

  • Claude Shannon: Communication Theory of Secrecy Systems. Bell System Technical Journal, Vol 28, 1949 (Oktober), pp. 656-715


Mechaniklus elj r sok
Mechaniklus eljárások viszonya

A rejtjelzés mechanizált formája,

mivel maga a rejtjelzési tevékenység

nagyrészt gépies tevékenységet

jelent


A n met enigma k sz l k 2 vil gh bor
A német Enigma készülék viszonya (2. világháború)


A sz tagonk nti vafy szavank nti rejtjelz s form i
A szótagonkénti vafy szavankénti rejtjelzés formái viszonya

Kulcstáblák

 Kódolás


Kulcst bl k
Kulcstáblák viszonya

Elsősorban a fegyveres erőknél

használatos, mert egyszerű és gyors

rejtjelzést tesz lehetővé


K dol s
Kódolás viszonya

A nyílt szövegben található szavakat

más szavakkal vagy

számcsoportokkal helyettesítjük

Ehhez kódkönyvet használnak


P lda a k dol sra
Példa a kódolásra viszonya

Néhány példa a 2. vh. alatti szovjet

kódokból:

Bank US Belügymin.

Gyarmat Anglia

Ország USA

Gasztronómia Franciaország

Babilon San Francisco

Sziget Nagy-Britannia