roken en de effecten ervan op het lichaam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Roken en de effecten ervan op het lichaam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Roken en de effecten ervan op het lichaam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Roken en de effecten ervan op het lichaam - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Roken en de effecten ervan op het lichaam. Dr . K. Darquennes Longarts Ziekenhuis Maas en Kempen. In 2013: 27 % van de inwoners van België geeft aan te roken. 22 % rookt dagelijks. 5 % rookt niet dagelijks en kan dus eerder als gelegenheidsroker worden beschouwd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Roken en de effecten ervan op het lichaam' - sabina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
roken en de effecten ervan op het lichaam

Roken en de effectenervan op hetlichaam

Dr. K. Darquennes

Longarts

Ziekenhuis Maas en Kempen

slide2

In 2013:

  • 27% van de inwoners van België geeft aan te roken.
   • 22% rookt dagelijks.
   • 5% rookt niet dagelijks en kan dus eerder als gelegenheidsroker worden beschouwd.
  • 7% rookt minstens 20 sigaretten per dag en kan bestempeld worden als zware roker.
slide3

GIFTIG:

4000 chemischestoffen in sigarettenrookoa

  • Teer
  • Gassen: koolstofmonoxide, stikstofdioxide
  • Zwaremetalen: cadmium, kwik, lood, chroom
 • VERSLAVEND:

8 seconden (!) nadat een sigaret je lippen raakt, zit de nicotine al tot in je hersenen.

 • KANKERVERWEKKEND:

minstens40 verschillendekankerverwekkendestoffen

   • benzeen, arsenicum, chroom, vinylchloride,…
wat zit er allemaal in een sigaret
Watzit er allemaal in eensigaret?
 • http://www.youtube.com/watch?v=EM9VD--ng60
geschiedenis van de sigaret
Geschiedenis van de sigaret
 • Gebruik van tabakdateert van de tijd van Columbus1492: gedroogdetabaksbladeren van de Indianenwerdenmeegebracht van AmerikanaarEuropa
 • 1847: Philip Morris start in Londen de productie van met de hand gevuldesigaretten
 • Jaren 30 wordende schadelijkegevolgenbewezen

Hitler legdeeenrookverbod op in openbaregebouwen en startteantitabakscampagnes in hetDerdeRijk

de strijd tegen de sigaret
De strijdtegen de sigaret
 • 1964: startantitabaksstrijd: « rokenveroorzaaktlongkanker »
 • 1975: op elkpakjemoetstaan: «  sigarettenroken kan uwgezondheidschaden »
 • 1986: wetenschappelijkbewijs: passiefrokenveroorzaaktookziekten!
 • 1987: rookverbodbepaaldeopenbareplaatsenoaziekenhuizen
 • 1999: Belgischverbod op tabaksreclame en sponsoring van evenementen
 • 2004: verbod van verkoop van sigarettenaankinderen < 16 jaar
 • 2004: Ierlandvoertalseersteeenalgemeenrookverbod in
 • 2006: België: rookverbod op werkvloer
 • 2010: rookverbodBelgischehorecazakenwaaretengeserveerdwordt
 • 29/06/2011: laatste dag waarop men sigarettenmagroken op café
 • 2014: sigarettenverkoopverbodaan – 18 jarigen
nadelen van roken roken is vrijwillig je lichaam vergiftigen
Nadelen van rokenRokenisvrijwillig je lichaamvergiftigen
 • Longen
 • Hart en bloedvaten
 • Seks en vruchtbaarheid
 • Hersenen
 • Huid
 • Tanden
 • Andere
rarara wie was de roker en wie niet
Rarara: wiewas de roker en wie niet?
 • http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20111117_effectenroken01
longen
Longen
 • Terugkerendebronchitis, luchtweginfecties
 • COPD: « Chronic Obstructive PulmonaryDisease »:

= chronischeen progressieveontsteking en vernauwing van de luchtwegen:

hoesten, slijmen, kortademigheid, piepen,…

  • In België700,000 COPD patiënten, vooralbijmensen > 40 jaar
  • 4de doodsoorzaakwereldwijd
 • Emfyseem:

= beschadigingvan de longblaasjes, waardoorminderzuurstofopname en dus kortademigheid

 • Pas op latere leeftijd (40- 45 jaar) ; ONOMKEERBAAR !
 • Genetischefactoren
 • Hoevastgesteld? doorlongfunctieonderzoek
longen1
Longen
 • Longkanker:
  • In Belgiëkrijgen 7000 mensen per jaarlongkanker
  • Van allelongkankersis 90% toe te schrijvenaanroken
  • 17% van de rokerskrijgtlongkanker !
  • Minderdan 1% van de niet-rokerszalooitoverlijdenaanlongkanker
  • Meerokenverhoogthetrisico op longkankervoor niet-rokers met 20-30%.
hart en bloedvaten
Hart en bloedvaten
 • Vernauwing van de slagaders:
 • Thvhart: hartinfarct
 • Thvledematen: slechtedoorbloeding met koudebenen en voeten, handen,… pijnbijstappen.
 • Thv de ogen: gedeeltelijkeblindheid
 • Thv de hersenen: herseninfarct of beroerte met verlamming
seks en vruchtbaartheid
Seks en vruchtbaartheid
 • Slechte kwaliteit sperma: minder beweeglijke zaadcellen, meer genetische afwijkingen
 • Verminderde potentie / erectiestoornissen
 • Vrouwenrakenmoeilijkerzwanger
kinderen zwangeren
Kinderen/zwangeren
 • Afwijkingen in de placenta (moederkoek)
 • Lagergeboortegewicht, vroeggeboorte
 • Risico op misvormingen
 • Meerwiegendood
 • Verhoogdrisico op leer- en gedragsstoornissen
 • Verhoogdrisico op hart- en vaatziekten op oudereleeftijd
 • Meer kans op kanker
h uid
Huid
 • Meerrimpels en diepererimpels
 • Meerwallen rond ogen
 • Snellereveroudering
 • Gelevingers
 • Trageregenezing van wonden
 • Sneller en meerontstekingen
 • http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080715_nicotine01
tanden
tanden
 • Geleverkleuring van de tanden
 • Meerbloedendtandvlees
 • Slechtruikendeadem
hersenen
Hersenen
 • Verlamming, spraakstoornissen, coma,… doorvernauwing van de bloedvatennaar de hersenen: beroerte of herseninfarct
 • Dementie

ANDERE

 • Reuma en artritis
 • Diabetesmellitus of suikerziekte
hoger risico op allerhande kankers
Hogerrisico op allerhandekankers
 • LONGKANKER
 • Strottehoofdkanker/keelkanker/kankervan de sinussen
 • Mond- en lipkanker
 • Blaaskanker
 • Nierkanker
 • Slokdarmkanker, maagkanker, darmkanker
 • Leverkanker, pancreaskanker
 • Baarmoederhalskanker
 • Acute leukemie
 • Huidkanker
roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker
Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker
 • Als niemand meer zou roken, zouden we 1 kanker op 3 kunnen vermijden !
 • Ook meeroken (passief roken) kan leiden tot kanker bij niet-rokers
passief roken
Passiefroken
 • = inademen van tabaksrook in de omgevingslucht (dooreen niet-roker)
 • Schaadtook de gezondheid
 • Veroorzaaktlongkankerbij niet-rokers: verhoogdrisico met 20-30%; op de werkvloer15%
 • Verhoogthetrisico op hartaanval met 35%
 • Veroorzaaktmeerinfecties, bronchitis, irritatie van ogen, neus,… meerwiegendood
een waterpijp gezellig appel of aardbei wat kiezen we
Een waterpijp! Gezellig ! “Appel of aardbei, wat kiezen we?”
 • Net zo ongezond als sigaretten roken. Of zelfs ongezonder.
 • Eén sessie waterpijp roken = ongeveer twee pakjes sigaretten.
 • Een uur roken aan de waterpijp =100 à 200 sigaretten roken!
 • In de rook zitten ook dezelfde giftige en kankerverwekkende stoffen als in sigarettenrook. (Teer en nicotine).
 • De rook van een waterpijp is niet zo heet, waardoor die vlotter en dieper binnen gaat.
wat met cannabis minder slecht voor de gezondheid
Wat met cannabis ?« Minderslechtvoor de gezondheid? »
 • Bevatookkankerverwekkendestoffen
 • Cannabis en tabak worden vaak samen gebruikt. Beide roken: versterkt het effect van nicotine. Dat maakt het niet alleen schadelijker voor je gezondheid, maar ook nog eens moeilijker om ermee te stoppen.
 • Stoppen met tabak wordt moeilijker als je ook cannabis gebruikt. Als je de twee samen gebruikt, word je ook meer afhankelijk van cannabis.
voordelen van stoppen met roken
Voordelen van stoppen met roken
 • Na 20 minutenJe bloeddruk en de bloedsomloop in je handen en je voeten verbeteren.
 • Na 8 uur De zuurstofvoorziening in je bloed wordt weer normaal.
 • Na 24 uur Je longen beginnen het slijm en de teer weg te werken.
 • Na 48 uur Je reuk en je smaak verbeteren.
 • Na 72 uur Je ademt vrijer en je bent minder snel buiten adem.
 • Na 2 tot 12 weken Je bloedsomloop in het algemeen verbetert.
 • Na 3 tot 9 maanden Bij het ademhalen hoest en ‘piep’ je duidelijk minder.
voordelen van stoppen met roken1
Voordelen van stoppen met roken
 • Na 1 jaar Je risico op een hartziekte is met de helft gedaald.
 • Na 2 jaarJe risico op een hartinfarct is nu even groot als voor iemand die niet rookt.
 • Na 5 jaar Je risico op een beroerte is met de helft gedaald. Ook het risico op kanker in je mond, slokdarm en blaas is met de helft verminderd.
 • Na 10 jaar Je risico op longkanker is met de helft afgenomen. Je risico op een beroerte is nu even groot als voor iemand die niet rookt.
 • Na 15 jaar Je risico op een hartziekte is even groot als voor iemand die niet rookt. Je kans op overlijden is nu praktisch even groot als voor iemand die nooit heeft gerookt.
voordelen van stoppen met roken2
Voordelen van stoppen met roken

Meer (vééélmeer) geld over:

10 sigaretten/dag = 960 euro/jaar !

slide26

www.vlaanderenstoptmetroken.be

 • www.tabakstop.be
 • www.tabakologen.be
 • www.komopenstop.be