zdrav produkty dm drog rie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdravé produkty DM drogérie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdravé produkty DM drogérie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Zdravé produkty DM drogérie - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Zdravé produkty DM drogérie. Málo zdravích produktov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zdravé produkty DM drogérie' - sabin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m lo zdrav ch produktov
Málo zdravích produktov
 • Na trhu s potravinami je máloproduktov, ktoréstojazatrvalúzmienku. Akoužviete, priemerný supermarket máokolo 40.000 potravinovýchproduktov, z ktorýchasiiba 5% je reálnepoužiteľnýchnakaždodennúkonzumáciu. Veľmičastosanás v diskusiáchpýtate, kdekupujemeniektorépotraviny a ingrediencie z receptov, ktoréodporúčame. V tomtočlánkuvámpredstavímekvalitnéprodukty z dmzosietedmdrogeriemarket, ktorépoužívamedenne my a odporúčameichajvám. Ktoréproduktydmstojaza to?
ovsen a padlov vlo ky
Ovsené a Špadlové vločky
 • V predajniachdmnájdeteovsené a špaldovévločky v mimoriadnej BIO kvalite. Tietovločkysúsúčasťounašichpravidelnýchraňajok. Ide o našeznáme "vymakané" ovsenévločky
a ajky
Řaňajky?
 • Na to, abystesiurobilikvalitnéraňajky, potrebujetekvalitnéingrediencie. Ovsené a špaldovévločky z drogériedmpovažujemezanajkvalitnejšienanašomtrhu s potravinami.Napriektomu, žeovsenéčišpaldovévločkysúveľmiužitočnoupotravinou, ajtaksimusítedávaťpozorna to, akoichpoužijete a akočasto. Veľmiľahkosamôžestať, žeinapriekvšetkejvašejsnahevámvločkynezlepšiakvalituživota a nepomôžuvyformovaťpostavupodľapredstáv, ale právenaopak. Akoužviete, vločky patria do skupinysacharidov, ktoré by mal človek v stravovaníobmedzovať a pokiaľichkonzumovaťbudete, musítepoznaťsprávnezásady: kedyichjesť, s čímichskombinovať a akočastoichjesť.Môžeza to metabolický vpliv, ktorýje potrebnévždyskombinovať so zdravími tukmi, aby v telenastalisprávnefyziologické reakcie. A tusamôžetespoľahnúťnakokosovýolejspolu s ďalšímitukmi (orechy, semiačka, maslo). Pretosidôkladnepreštudujtenášrecept, akosiuvariť z ovsených a špaldovýchvločiekveľmizdravé i chutné raňajky
anov semia ka
Ľanové semiačka
 • Nevieme, ako to dodávateľ pre dm drogérie marketrobí, ale ľanovésemiačka z ponukytejtopredajne patria opäť k týmnajkvalitnejším. V týchtoľanovýchsemiačkachnikdynenájdeteveci, ktoré tam nepatria (najčastejšiemalékamienky, ktoré pod zubamidosťškrípu). Ľanovésemiačkatiež patria k základnejkaždodennejvýživezdravéhočloveka, pretožeobsahujú cennéomega-3 mastné kyseliny. Okremtohomajúmiernelaxatívnuvlastnosť, ktorásamôžehodiťnajmäľuďom, ktorímajúproblém s rannoupotrebou. Akchceteproblém so zápchouvyriešiť, môžetesirobiťvývar z ľanovýchsemiačok (s trochouvody), alebolentakjednoduchovložiť do ústjednupolievkovúlyžicusemiačok a dôkladnepožuť. Aksibudeteľanovésemiačkapridávať do jedla, musítebyťveľmipozorní a trpezliví, abysteichpohrýzli. Aksavám to nepodarí, prejdúvašimtráviacimtraktombezpoškodenia a vynezískatežiadnuhodnotu, ktorúváminakposkytujú. Pretourobítenajlepšie, aksidátepredjedlom do ústľanovésemiačka (1PL), dôkladnepožujete a potombudetekonzumovaťsvojepripravenéjedlo.
orechy a semia ka
Orechy a semiačka
 • Orechy a semiačka patria medzinajdôležitejšú ľudskú potravu, s ktoroučlovekprichádzal do kontaktuposledných 160.000 rokov a s vysokoupravdepodobnosťoutvorilizákladvýživyajnašichpredkovzaposledné 2 miliónyrokov. Orechy a semená patria k najzdravším tukom na svetea s ichkonzumáciou by smemalidoslovapreháňať.
 • Orechy a semená by malibyťnanašomtanierikaždýdeň a možnoaj v každomjedle. Konzumáciaorechov a semienmádvetienistéstránky, naktorésimusítedávaťpozor:
 • čerstvosť
 • znášanlivosť
dobr orechy a semia ka
Dobré orechy a semiačka
 • V prvomradesimusíteveľmidobrevyberaťorechy a semiačkapodľakvality. Orechy a semiačka z dmdrogeriemarkttotokritériučerstvostidobrespĺňajú a dokoncasúdostupnéaž v BIO kvalite. Kupujtenajmämandle v šupke, píniovéoriešky, vlašskéorechy a tekvicovéjadierka. Semiačkamajúmenšiutendenciuoxidovať (to je stav, kedysazdravýtukužpokazil a je nezdravý), orechypodstatneväčšiu. Najmenejsakaziamandle v šupke a najviacvlašskéorechy a kešuorechy. Pretoprikúpevlašskýchorechovsidobrepozriteobsahbalenia. Orechy by nemalivyzeraťstaro (zošúverené), nemali by obsahovaťčiernebodky, nemali by mať "neónkový" vzhľad (vyzerajúakokebybolipriesvitné) a nemali by obsahovaťžltéškvrny, prípadnecelévyzeraťzožltnuto.
 • Druhorechovsivyberajteajpodľasvojejkrvnejskupiny a pocitovznášanlivosti (prípadnéalergie). Najvďačnejšie a najmenejproblémovésúnakonzumáciumandle a vlašskéorechy. Semiačkasúvhodnépraktickyakékoľvek (napr. ľanové, tekvicové a iné).
zdrav sladkosti
Zdravé sladkosti
 • V dmdrogériinájdete v regálochajzdravésladkosti. Medzi tie najzaujímavejšiepatríhorkáčokoláda a cereálnešpaldovo-ovsenésušienky. Čokoládujejmilovníkomnetrebazvlášťpredstavovať. Horkáčokoláda z dmdrogeriemarktobsahujeaj BIO certifikát (vyprodukovaná v ekologickompoľnohospodárstve), s vysokýmobsahomkakaovejhmoty (70%), surovýmtrstinovýmcukrom a kakaovýmmaslom. Konzumovaťjumôžetelentaksamotnú, predzdravýmsladkýmjedlomalebo do vareních vločiek.
 • Špaldovékeksenástiežzaujalisvojimzložením. Obsahujú na prvom mieste zložení : 60% celozrnnejmúky (po 30% ovosišpalda) a ďalšie BIO ingrediencie. Napriektomumajúvysoký glykemický index, no v otázkachkvalityjednotlivýchingredienciinatrhuexcelujú. Pretosúvhodnénakonzumáciuspolu s potravinami, ktorémajúnízky glykemický index (napr. jogurt, orechy, zakysanémliečneprodukty, iné). Samozrejmeakonavšetkysušienky, ajna konzumáciu týchto BIO sušienok platia „prísne pravidlá“, ktorévámodporúčamedodržiavať, akchcetenielensvojezdrojeenergie, ale ajštíhlulíniuudržať v dobrejkondícii.
zeleninov tavy bio
Zeleninové štavy BIO
 • V regálochdmdrogériemarket nájdeteajzaujímavézeleninovéšťavy. Mrkvovášťava s dreňou, šťava z červenejrepy, alebošťava z kyslejkapustysúskvelýpomocnícinapríklad v dňoch, kedysiplánujeteurobiťčiastočnú alebo úplnú hladovku. Tietošťavysúfermentovanébaktériamimliečnychkyselín, čímpomáhajúlepšiemutráveniu a to sazídekaždému z nás. Šťavyneobsahujúžiadneďalšieingrediencie (napr. cukor), ktoré by produktznehodnotili a pretosúvhodnéajnakonzumáciu v bežnýchdňoch, nielenpočashladovania.
slide10

Takže DM drogérie nám prinášajú veľa zdravích BIO produktov. Odporúčam nakupovať 

 • Ďakujem za pozornosť