GODS DAGELIJKSE LEIDING IN ZIJN LICHT - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GODS DAGELIJKSE LEIDING IN ZIJN LICHT PowerPoint Presentation
Download Presentation
GODS DAGELIJKSE LEIDING IN ZIJN LICHT

play fullscreen
1 / 12
GODS DAGELIJKSE LEIDING IN ZIJN LICHT
107 Views
Download Presentation
sabin
Download Presentation

GODS DAGELIJKSE LEIDING IN ZIJN LICHT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GODS DAGELIJKSE LEIDING IN ZIJN LICHT 1

 2. Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 2

 3. 1 Johannes 1:5 God is licht; er is in hem geen spoor van duisternis. 3

 4. Licht - Grieks: phos - Hebreeuws: owrZon, vuur, lamp, schijnsel, glorieGeluk, heil, redding, vreugde, voorspoed**Studiebijbel, Centrum voor Bijbelonderzoek, Veenendaal 4

 5. Psalm 89:16 Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.Psalm 44:4 Niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat - u had hen lief. 5

 6. Matteüs 4:16 Het volk dat in duisternis leefde, zag een groot licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging.

 7. Johannes 8:12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 7

 8. Johannes 9:5 ‘Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 8

 9. Lucas 11:36 Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht. 9

 10. Efeziërs 5:8 Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10

 11. 2 Korintiërs 4:6De God die gezegd heeft: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus. 11

 12. Spreuken 4:18 Het pad van de rechtvaardigen is is als het heldere morgenlicht, dat steeds helderder straalt, tot de volle dag. 12