1 / 6

Meie oma looduskaitseala Looduspesa

Meie oma looduskaitseala Looduspesa. Mark Bulak, Sven Erik Kalberg, Siim Oja, Gregor Mikhail Ivanov, Ants Adamson TÄHENÄRIJAD Nõo Põhikool 2010. KUS ?. See väike roheline ala asub Tartumaal Nõo vallas. Voika tänaval maja number 4 taga. See ala on 607 ruutmeetrit ja ümbermõõt on 102 meetrit.

ryder
Download Presentation

Meie oma looduskaitseala Looduspesa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Meie oma looduskaitsealaLooduspesa Mark Bulak, Sven Erik Kalberg, Siim Oja, Gregor Mikhail Ivanov, Ants Adamson TÄHENÄRIJAD Nõo Põhikool 2010

  2. KUS ? • See väike roheline ala asub Tartumaal Nõo vallas. Voika tänaval maja number 4 taga. See ala on 607 ruutmeetrit ja ümbermõõt on 102 meetrit.

  3. MIKS ? • See ala tuleks teha kaitsealaks seetõttu, et on suurte kortermajade läheduses ja nende juurde oleks vaja rohkem rohelust. Suvel on maja nr.4 taga palju putukaid ja õitsevaid taimi. Sellel alal mängisime koos sõpradega erinevaid mänge. Meie ajaarvamises järgi on seal puid vähenenud ja tekkinud rohkem prügi. Nüüd tahaksid arvatavasti ka teised lapsed seal mängida. Kuid kardame, et mõnus looduslik mängupaik kaob täielikult.

  4. TAIMED • Meie kaitsealal kasvavad järgmised taimed: • jahumari/viirpuu • viirpuu – teeme veel kindlaks • punane sõstar • kuusk • õunapuu • kirss • elupuu • Ning mitmed taimed mida meie esialgu ei suutnud tuvastada.

  5. LOOMAD Meie kaitsealal on : • Mutid • Vihmaussid • Sipelgad • Vaglad – kellegi vastsed • Herilased Seal on veel palju teisi väikseid loomi ja suvel linde.

  6. LÕPETUSEKS See on põnev projekt, kuna me alustasime tutvumist oma kodukandi ilusate looduslike paikadega. Me väga loodame, et sellest oli kasu ja sellest saab looduskaitse ala, kus ei ole rämpsu ja puud on korras. Me alustasime seda projekti bioloogia õpetaja Evi Piirsalu soovitusel.

More Related