agentia pentru protectia mediului brasov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV PowerPoint Presentation
Download Presentation
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
allan

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV - PowerPoint PPT Presentation

167 Views
Download Presentation
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV Im plementarea Directivei 2002/96/CE privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

 2. CUPRINS • TRANSPUNEREA LEGISLATIEI EUROPENE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE • GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

 3. TRANSPUNEREA LEGISLATIEI EUROPENE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

 4. TRANSPUNEREA LEGISLATIEI EUROPENE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

 5. ANGAJAMENTELE ASUMATE DE ROMANIA IN SECTORUL DESEURI • DIRECTIVA 2000/95/CE DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE • Romania a obtinut perioade de tranziţie: - 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru obiectivul de colectare de minim 4 kg de deseuri de echipamente electrice si electronice/locuitor si an; - 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru obiectivele de reciclare / valorificare. Este prevăzută înfiinţarea punctelor de colectare pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum şi a centrelor de tratare în vederea valorificării, respectiv a eliminării în condiţii de siguranţă pentru mediu.

 6. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE • Obiective • prevenirea producerii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE • refolosirea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât sa se reducă volumul de deşeuri eliminate. • îmbunătăţirea performantelor privind protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei prin acţiunile desfăşurate de toţi operatorii implicaţi în ciclul de viata al echipamentelor electrice şi electronice, ca de exemplu: producători, importatori, distribuitori, consumatori şi, în particular, acei operatori economici care sunt direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 7. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE Mecanisme de implementare Responsabilitatea organizării sistemului de colectare revine atât producătorilor sau organizaţiilor colective ce acţionează în numele lor cât şi administraţiei publice locale. Colectarea DEEE de la gospodării s-a organizat în trei moduri: • Prin predarea echipamentului vechi la magazine, în momentul achiziţionării unuia nou(take-back free system) • Prin predarea DEEE direct la punctul de colectare de către populaţie • Prin organizarea colectării de la populaţie prin operatorii de salubritate

 8. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE Autorizarea punctelor de colectare a DEEE s-a făcut conform prevederilor legale învigoare cu următoarele cerinţe tehnice specifice: • suprafeţe impermeabile şi prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate • Punctele de colectare se amplaseaza în locuri şi la distanţe care sa asigure un acces uşor, ţinând seama în special de densitatea populaţiei. Pentru locuri de tratare a DEEE: • a) cantare de măsurare a greutatii deşeurilor tratate; • b) suprafeţe impermeabile şi prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare; • c) spaţii de depozitare adecvată pentru piesele detasate demontate; • d) containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a condensatorilor cu conţinut de PCB/PCT şi a altor deşeuri periculoase precum deşeurile radioactive; • e) echipamente de tratare a apei, în conformitate cu reglementările în materie de sănătate şi mediu

 9. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE • în vederea colectării selective a DEEE ( deseuri de echipamente electrice si electronice) provenite de la gospodăriile particulare , in judeţul Braşov funcţionează următoarele puncte de colectare a DEEE: • La nivelul municipiului Brasov colectarea de DEEE (populatie si persoane juridice) se efectueaza de catre SC Urban SA , SC Comprest SA si SC Remat Brasov SA şi SC Silnef SRL • În oraşele cu peste 20000 de locuitori sunt înfiinşate puncte de colectare după cum urmează: Codlea, Str.Campul Alb nr.1 , Făgăras , str. Vlad Tepes nr.31 Săcele- Str.Movilei nr.13 , Zărnesti - str.Plaiul Foii nr.39.

 10. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE Monitorizarea implementării Directivei se realizează prin: • Raportări periodice din partea producătorilor, respectiv a operatorilor punctelor de colectare DEEE către autorităţile de protecţia mediului • Verificări în teren efectuate de APM cu Garda Naţională de Mediu • În judeţul Braşov sunt înregistraţi până în prezent la ANPM Bucureşti 22 de agenţi economici pentru care s-a emis numărul de înregistrare în Registrul Producătorilor şi Importatorilor de EEE.

 11. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE • Incepand cu anul 2008 rata medie anuala de colectare selectiva de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare este de 4,00 kg, cu următoarele obiective intermediare: • a) pana la 31 decembrie 2006, a cel puţin 2 kg/locuitor; • b) pana la 31 decembrie 2007, a cel puţin 3 kg/locuitor. • În judeţul Braşov în anul 2007 au fost colectate 106, 481 tone DEEE, iar în anul 2008- 173,695 tone • Creşterea cantităţii colectate s-a datorat şi creşterii gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la colectarea acestor tipuri de deşeuri precum şi a campaniilor iniţiate la nivel naţional de Ministerul Mediului şi organizaţiile colective pentru gestionarea echipamentelor electrice şi electronice.

 12. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE • În cursul celor 5 campanii naţionale din intervalul 3 noiembrie 2007 – 6 decembrie 2008 în judeţul Braşov au fost colectate 94,29 tone DEEE din care 70,87 tone în Municipiul Braşov; • În fiecare prima sâmbătă din lună operatorii de salubritate colectează în judeţ DEEE.

 13. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE • Informaţii pentru utilizatori • Producătorii sunt obligaţi sa furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare toate informaţiile necesare în legatura cu: • a) obligaţia de a nu elimina DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE; • b) sistemele de predare şi colectare puse la dispoziţia lor; • c) rolul utilizatorilor în refolosirea, reciclarea şi celelalte forme de valorificare a DEEE; • d) efectele potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezentei substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice; • e) semnificatia simbolului.

 14. VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE