slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Hangover 3 Entertainment PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Hangover 3 Entertainment

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5
ryan-torres

The Hangover 3 Entertainment - PowerPoint PPT Presentation

112 Views
Download Presentation
The Hangover 3 Entertainment
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. The Hangover 3 Entertainment

  2. The hangover 3 • “observeer het publiek tijdens je bezoek”

  3. Verwachting • Ik ging toen dat de film pas voor de 2e keer draaide, niet de première, maar wél een dinsdagavond. Dan zijn de kaartjes goedkoper dus verwachtte ik ook meer bezoekers. Gezien het type film (komedie) en de doelgroep had ik gerekend op wat geroezemoes en eventueel wat telefoon irritaties.

  4. Observatie • De zaal zat bijna driekwart vol, ik had niet gereserveerd en belande op rij 3, dat is bijna vooraan. • Toen de film begon was het vrijwel meteen rustig, een klein beetje gefluister maar geen vervelend gepraat van bezoekers. • Bij leuke momenten en goede grappen werd er van veel kanten lekker mee gelachen, ‘lekker’ klinkt misschien raar, maar het is gezellig en voelt gemakkelijk als mensen een beetje open zijn.

  5. Conclusie • Het viel reuze mee, ik had meer rumoer verwacht vooraf en er was geen vervelend publiek bij. De zaal zat lekker gevuld en het was een gezellige avond.