Koers OMS 2004 - …. - PowerPoint PPT Presentation

koers oms 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koers OMS 2004 - …. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koers OMS 2004 - ….

play fullscreen
1 / 15
Koers OMS 2004 - ….
94 Views
Download Presentation
ruth-perez
Download Presentation

Koers OMS 2004 - ….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Koers OMS 2004 - …. SIMONA Gebruikersdag 7 april 2004 OMS Dagelijks Bestuur Edward Melger

 2. In ‘n notendop Herijking SD’s • minder budget => te weinig voortgang => heroverweging Commissie Wijffels

 3. Eisen stakeholders • SIMONA gebruikers • droogvallen • domein decompositie • … • Ontwikkelaars • …

 4. WAQUA / TRIWAQ,... en OMS

 5. OMS Stuurgroep • Heroverweging: • Verandering financiele ruimte • Verandering visie migratietraject • Modellen (schematisaties) meer nadruk • Vastleggen visie eigendom met oog op bedrijfsdoelen (samenwerkingsvorm)

 6. OMS Stuurgroep • Huidige samenwerkingsovereenkomst openbreken • Nieuwe uitgangspunten, binnen kaders van: • Commissie Wijffels (positie GTI’s) • Herijking Specialistische Diensten RWS => Nieuwe overeenkomst

 7. OMS Stuurgroep • Nieuwe overeenkomst, gericht op: • modelprogrammatuur voor hydrodynamica en daaraan gekoppelde (fysische) modelprogrammatuur (morfologie, waterkwaliteit, ecologie) • zowel zoute als zoete wereld • Ontwikkeling, Operationalisering, Beheer en Onderhoud, Invoering

 8. OMS Stuurgroep • Verder in 2004: • ontwikkeling OMS-Backbone 1.6 • gericht op stekkeren • onder LGPL licentie • stappen naar gezamenlijk datamodel

 9. OMS Stuurgroep • OMS-FLOW is voor 2004 van de baan • Met minder geld, toch een resultaat • “stekkeren” van WAQUA / TRIWAQ en van Delft3D-FLOW in 2004 / 2005

 10. OMS Stuurgroep • Voordelen voor Ontwikkelaar: • Interne communicatie flexibeler • Gestandaardiseerd Memory Management (SIMONA MM functies en Delft3D FMM) => toekomstige ontwikkelingen eenvoudiger en sneller door te voeren

 11. OMS Stuurgroep • Voordelen voor Gebruiker: • toekomstige ontwikkelingen blijven mogelijk (huidige systemen lopen vast) • stap in de richting van gecombineerde functionaliteit (OMS-FLOW, …)

 12. Helaas dus nog geen ...

 13. Uitdagingen • Stroomlijnen definities (datamodel) • Stroomlijnen numerieke implementaties (droogvallen/onderlopen en overlaten)

 14. Herbezinnen

 15. Conclusies • Gezamenlijk verder met minder geld en bijgestelde verwachtingen • Gezamenlijke OMS-Backbone (datamodel) • Basis voor één architectuur