slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15.03.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
15.03.2010

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

15.03.2010 - PowerPoint PPT Presentation

russell-hampton
127 Views
Download Presentation

15.03.2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 15.03.2010

 2. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER BEDR-UHUD ARASINDA

 3. BEDR

 4. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Bedir Savaşı'nda yakınlarının öldürülmesi Kureyş müşrikleri üzerinde şok etkisi yaptı. • Kervanın başında Mekke'ye ulaşan Ebû Süfyan, yenilgiye uğrayan Kureyş ordusu şehre döndüğü zaman yakınlarının öldürüldüğünü öğrenince Hz. Muhammed (s.a.s.)’le savaşıncaya ve öldürülen yakınlarının intikamını alıncaya kadar yıkanmamaya ve hanımına yaklaşmamaya yemin etti.

 5. MEDİNE Beni Kaynuka Beni Kaynuka Beni Kurayza Beni Kurayza Beni Kurayza Beni Nadir Beni Nadir Beni Nadir

 6. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Bu andını yerine getirmek ve intikam almak maksadıyla Bedir Gazvesi'nden iki buçuk ay kadar sonra iki yüz kişilik silahlı bir birlikle Medine'ye doğru yürüdü. • Gece vakti Nadîroğulları Yahudilerinden Sellâm b. Mişkem'e misafir oldu. • Medine üzerine hücum etmeye cesaret edemediğinden, dış mahallelere saldırdı.

 7. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Bir hurma bahçesinde çalışan iki Müslümanı öldürdü. Tarlayı da ateşe vererek kaçtı. • Peygamberimiz olayı öğrenir öğrenmez otuz süvari ve yüz yirmi yayadan oluşan bir askerî birlikle Ebû Süfyan’ın peşine düştü. • Ancak düşman birliği Müslümanlarla savaşı göze alamayarak kaçtı.

 8. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Ebû Süfyan bu sefere çıkarken yanına erzak olarak torbalara doldurulmuş kavrulmuş un (sevîk) almıştı. • Kaçarken ağırlık teşkil eden torbalardan bir kısmını attı. Kavrulmuş una nisbetle bu sefere “Sevîk Gazvesi” denildi.

 9. 1.4 SOSYAL VE KÜLTÜREL DURUM - NUFUS YAPISI

 10. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Hicrî üçüncü yılın başında Muharrem ayında Hz. Peygamber Süleym ve Gatafân kabilelerinin Medine'ye hücum etmek istediklerine dair haber aldı. • Medine'de yerine Abdullah b. Ümmü Mektum'u vekil bırakarak iki yüz kişilik bir kuvvetle “Karkaratülküdr” adlı yere kadar gitti. • Fakat müşrikler çarpışmayı göze alamadan kaçtılar. Müslümanlar herhangi bir tuzağa düşmeden Medine'ye döndüler.

 11. 1.4 SOSYAL VE KÜLTÜREL DURUM - NUFUS YAPISI

 12. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Bu olaydan iki ay kadar sonra Hz. Peygamber, Gatafan kabilesinin Muharib ve Sa’lebe kollarının Zûemer denilen yerde toplanıp Medine çevresini yağmalamaya hazırlandığını öğrendi. • Hicrî üçüncü yılın Rebîülevvel ayında dört yüz elli sahâbî ile onların baskınına engel olmak üzere harekete geçti. • Fakat müşrikler korkuya kapılarak kaçıp dağlara sığındılar.

 13. 1.4 SOSYAL VE KÜLTÜREL DURUM - NUFUS YAPISI

 14. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Bu olaydan iki ay sonra Hz. Peygamber, Medine'ye iki yüz km. uzaklıkta bulunan Bahrân (Buhrân)'da Süleym kabilesinin Müslümanlara karşı asker topladığını öğrendi. • Onlara karşı üç yüz sahâbî ile harekete geçti. • Bunu duyan Süleymoğulları kaçtılar. Hz. Peygamber düşmanla karşılaşmadı; on gün süren seferden sonra Medine'ye döndü.