Download
kt s rmene den z b l mler fak ltes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

595 Views Download Presentation
Download Presentation

KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ ( Yapılanma aşamasında) Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ Dekan Yrd.

  2. Deniz Bilimleri Kampüsü- Sürmene Deniz Bilimleri Teknoloji Enstitüsü Kampüsü- Trabzon

  3. ARAŞTIRMA LABARATUVARLARI • Mikrobiyoloji Laboratuarı (2 uzman ) • Genetik Laboratuarı ( 2 uzman) • Moleküler Biyoloji Laboratuarı (3 uzman) • Balık Hastalıkları Laboratuarı ( 2 uzman) • Toksikoloji Laboratuarı ( 2 uzman) • Kimyasal Oşinografi- Kirlilik Lab. ( 2 uzman) • Temel Oşinografi lab. ( 3 uzman) • Biyolojik Oşinog. Lab ( 3 uzman) • Plankton Kültürü Laboratuarı (2 uzman) • Mikroskop Laboratuarı ( 3 uzman) • Av Araçları Hazırlama ve Geliştirme Laboratuarı ( 4 uzman) • Su Ürünleri İşleme Ünitesi ( 2 uzman) • Aquakültür araştırma lab ve tesisleri ( 2 uzman)

  4. KTÜ RV/DENAR-1 ARAŞTIRMA GEMİSİ • 2014 YILI BAŞINDA, KLASLI BİR GEMİ OLARAK TÜRK VE ULUSLAR ARASI SULARDA ( A2 bölgesinde) SEFERE HAZIR OLACAK

  5. Gemi kapalı mekanlar • 18 yatak kapasitesi ( 8 personel- 10 araştırmacı) • Islak laboratuvar • Kuru laboratuvar • Veri işleme odası • İhtiyaca göre kullanıma alınacak konteyner lab.

  6. Gemi Makineleri • 2x550BG ana makine • 2x 100Kv jeneratör • 75 Kv baş pervane • Full otomasyon kontrol sitemi. • Gerekli tüm seyir sitemleri

  7. GEMİ EKİPMANLARI • 10m Kreyn vinç, • Irgat sistemine sahip A-frame • Oşinografik ırgat • 3 tonluk- 1cm X500m kapasiteli trol ve çok amaçlı hidrolik ırgat.

  8. OŞİNOGRAFİK CİHAZLAR • Elektro manyetik Meteoroloji istasyonu • CTD • Turbiditimetre, • Flourimetre • Dopler Akıntı Metre • 3-Ekosonuder, • Orange peel- Core sediment örnekleme sistemleri • Rosette sampler- 12 li örnekleme sitemi • Steril örnekleme sistemi • Par- irradyans ışık ölçüm sitemleri • Sediment trap- askıda katı madde örnekleme sitemleri • Sığ su batimetrik ölçüm sitemi • Side scan sonar • ………

  9. TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM Coşkun ERÜZ Dekan Yard.