Waterschap rivierenland besluit bodemkwaliteit
Download
1 / 28

Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit. Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman). Indeling presentatie:. Beheersgebied van WSRL Meldingsprocedure Bbk Beleidsregels & Stappenplan (verondiepingen & slootdempingen) Voorbeeldprojecten (foto’s) Vragen?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit' - rupali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Waterschap rivierenland besluit bodemkwaliteit

Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit

Vergunningverlening & Handhaving

(Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)


Indeling presentatie
Indeling presentatie:

 • Beheersgebied van WSRL

 • Meldingsprocedure Bbk

 • Beleidsregels & Stappenplan(verondiepingen & slootdempingen)

 • Voorbeeldprojecten (foto’s)

 • Vragen?Bbk meldingen
Bbk meldingen

 • Type aanvragen

 • Verondiepen van waterplassen

 • Slootdempingen

 • Baggerdepots

 • Overig (bijv. oeverherstel)

 • Toetsing

 • Toepassing in water:

  • Toepassing < 5000 m3  Generieke kader

  • Toepassing > 5000 m3  GBT, Gebiedspecifiek beleid of Gen. kader

   • (verondieping  beleidsregel & Handreiking)


Meldingsprocedure
Meldingsprocedure

1. Initiatiefnemer

Registratienr.

2. Registratie melding via Meldpunt bodemkwaliteit

Melding naar mailbox

Gem, RWS,..

3.Melding naar

Mailbox WSRL

4. Melding beoordelen

(< 5 werkdagen)

Simpele toetsing: Administratieve medewerker (handleiding)

Complexe toetsing:

Vergunningverlener

Niet akkoord

7. Reden niet akkoord per mail doorsturen

Ter info

Ter info

Akkoord

6. Handhaving

5. Archief


Welke beleidsregels bij wsrl
Welke beleidsregels bij WSRL?

 • Beleidsregel verondiepen van waterplassen

 • Beleidsregel slootdempingen


1 beleidsregel verondiepen plassen
1. Beleidsregel verondiepen plassen

 • Waarom beleidsregel voor verondiepen?

  • Uitsluiten v/e aantal watertypen voor verondiepen

   • Wielen, aangewezen zwemwateren, plassen met specifieke functies/waarden (HEN wateren,..) en plassen binnen straal van 100 m van een Grondwaterbeschermingsgebieden

  • Aanvullende eisen:

   • Afbakening criteria huidige ecologie en chemische waterkwaliteit, doorzicht, diepte en volume v/d plas

   • Fasering vulfase en termijn van realisatie

   • Afwerking, oplevering en beheer

   • Nulmeting en monitoring waterkwaliteit


Monitoring waterkwaliteit
Monitoring waterkwaliteit

 • De initiatiefnemer voert de volgende metingen uit:

 • 1 x per maand:

  • Ecologische ondersteunende parameters

 • 1 x per kwartaal:

  • Zware metalen

 • Na oplevering van een deelfase:

  • Ecologische ondersteunende parameters

  • PAK’s

  • PCB’s

  • Minerale olie


Aanvraag voor verondiepen stappenplan
Aanvraag voor verondiepen (stappenplan)

 • Fase 1:

 • Vooroverleg(gen) met:

 • Initiatiefnemer

 • Waterschap

 • Provincie (optioneel)

 • Gemeente (optioneel)

 • Fase 2:

 • Concept aanvraag toetsen op Beleidsregel en Handreiking

 • Advies van provincie op de grondwaterkwaliteitsaspecten

 • Fase 3:

 • Indien akkoord  definitieve aanvraag indienen

 • Indien niet akkoord initiatief weigeren


2 beleidsregel slootdempingen
2. Beleidsregel slootdempingen

 • Waarom beleidsregel voor slootdempingen?

 • In eindsituatie is er geen sprake meer van water maar van bodem

 • Kosten- en tijdbesparend voor initiatiefnemer


Inhoud beleidsregel slootdempingen
Inhoud beleidsregel slootdempingen

 • Hoe om te gaan met slootdempingen:

  • in den droge

  • in den natte

 • Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel

  • Stap 1: Bestuurlijk vast laten stellen

  • Stap 2: Bbk melding via ‘Agentschapnl’


Aanvraag voor slootdempingen 4 stappenplan
Aanvraag voor slootdempingen (4-stappenplan)

 • Stap 1:

 • Vooroverleg met:

 • Initiatiefnemer

 • Waterschap

 • Gemeente

 • Stap 2:

 • Conceptaanvraag toetsen aan beleidsregel en Bodemkwaliteitskaart (Bkk)

 • Stap 3:

 • Bkk bestuurlijk vast laten stellen (incl. publicatie)

 • Stap 4:

 • Initiatiefnemer dient Bbk melding in (=definitieve aanvraag)


Deel 2 voorbeeldprojecten cecile bouwman handhaving
Deel 2VoorbeeldprojectenCecile Bouwman (Handhaving)
Plas in tiel praktijk1
Plas in Tiel - praktijk

 • Handhaving:

 • Constatering vegetatie en puin

 • Controle vracht

 • Controle locatie van herkomst (droogstaande spoorsloot)

 • Geaccepteerd als bagger, voldoet niet aan definitie

 • Partij in mondeling overleg apart houden

 • Toch toegepast, schadelijk aquatisch ecosysteem

 • Overtreding Waterwet

 • Spoedbestuursdwang (niet toepassen)

 • Bezwaar, beroep

Project ontpoldering noordwaard
Project Ontpoldering Noordwaard

 • 4500 ha

 • 4 miljoen m3 grond verzet

 • (kreken, dijken, 29 terpen, saneringen, aanleg wegen)

 • Niet gesloten grondballans

 • ivm planning


Project ontpoldering noordwaard1
Project Ontpoldering Noordwaard

 • Toepassingen binnen project worden gedaan in kader Bbk & Bkk

 • Grondstromenplan als melding

 • (toepassingen AW2000 en Wonen conform Bkk)

 • Toepassingen in oppervlaktewaterlichamen ook onder Bkk

 • Toepassingen klasse industrie in polder apart melden

 • Aanvoer materialen apart melden

Einde bbk presentatie1
Einde Bbk presentatie

 • Stelling “Bbk meldingen moeten pragmatisch worden afgehandeld (dus niet toetsen aan de geldende wetgeving)” – Klopt dit?

 • Vragen?

 • Vergunningverlening

 • Heeft uw organisatie eigen beleid opgesteld?

 • Toetst u Bbk meldingen?

 • Heeft u ervaring met gebiedspecifiek beleid?

 • xxxx

 • Handhaving

 • Komt melding overeen met praktijksituatie

 • Afgekeurde meldingen versus signaaltoezicht

 • Hulpmiddelen bij het toezicht(XRF, camera toezicht,…)

 • xxxx

[email protected]

[email protected]


ad