kad n ve sigara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kadın ve Sigara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kadın ve Sigara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Kadın ve Sigara - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

Kadın ve Sigara. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu. İÇERİK. Dünyada ve ülkemizde sigara içim oranı Sigara içiminin kadın sağlığına etkisi Pasif içiciliğin ve çevresel sigara dumanının kadın sağlığına etkisi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kadın ve Sigara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kad n ve sigara

Kadın ve Sigara

Türk Toraks Derneği

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

slide2

İÇERİK

 • Dünyada ve ülkemizde sigara içim oranı
 • Sigara içiminin kadın sağlığına etkisi
 • Pasif içiciliğin ve çevresel sigara dumanının kadın sağlığına etkisi
slide3
Dünyada 1.150.000.000 milyon sigara içicisi olduğu tahmin edilmektedir
 • Bu kişilerin %82 si düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır
slide4

Gelişmekte olan ülkelerde tüketim neden artıyor ?

1) Nüfus artışı

2) Gelir artışı

3) Kadınların sosyal tabularının kalkması

4) Sağlık etkileri konusunda bilgisizlik

5) Kontrol önlemlerinin yetersizliği

6) Sigara firmalarının saldırgan pazarlama

taktikleri

slide5

Sigara içimi uzun yıllar erkek davranışı olarak algılanmıştır.

Bu nedenle bütün toplumlarda sigara içme sıklığı erkeklerde kadınlardan daha fazladır.

Dünya genelinde sigara içenlerin %80’i erkeklerdir

Sigara içimi bakımından erkek-kadın farklılığı bütün yaş gruplarında vardır

sosyoekonomik farkl l klar
Sosyoekonomik Farklılıklar
 • Erkeklerde düşük ve orta gelirli ülkelerde sigara içim oranı artmakta iken yüksek gelirli ülkelerde düşmektedir
 • Ancak kadınlarda ve genç kızlarda hem yüksek hemde orta ve düşük gelirli ülkelerde sigara içim oranı yükselmeye devam etmektedir
slide7

Gelir Düzeyi

Erkek

Kadın

Sigara İçenlerin yüzdesi

Düşük/Orta Gelir

49

10

82

Yüksek Gelir

39

22

18

Toplam

47

12

100

Dünyada Erkek ve Kadınlarda Gelir Düzeyine Göre Sigara İçenler (%), 1995

slide8

Yaş grupları

Erkek (%)

Kadın (%)

15-19

33

5

20-29

42

12

30-39

57

15

40-49

58

15

50-59

51

12

60+

40

11

Bütün yaşlar

Sayı (milyon)

47

921 (%80)

12

236 (%20)

Dünya Genelinde Sigara İçiminin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı, 1995

slide9
Gelişmekte olan ülkelerde erkeklerde sigara içme sıklığı yüksek değerlerdedir, kadınlarda ise seyrektir

Bunun sonucu olarak, erkek-kadın farkı gelişmekte olan ülkelerde daha belirgindir

slide10
Gelişmiş ülkelerde erkeklerde sigara içme sıklığı azalmış, kadınlarda ise artmış, böylelikle erkek-kadın farklılığı azalmıştır
slide11
Global olarak kadınların sigara içim oranı %12 yaklaşık,

236 milyon kadın olarak tahmin edilmektedir

Ancak sigara epidemisi kadınlarda özellikle genç kadınlarda hızla artmaktadır

slide12
Gelişmekte olan ülkelerde sigara içen kadınların mortalitesi içmeyenlere göre %80-90 oranında artmıştır

Gajalakshmi CK, Tobacco control policies in developing countries. New York, NY: Oxford University Press

Bu risk sigara içme süresi ve miktarı arttıkça artmaktadır

Milyonlarca kadın vaktinden önce ölmektedir

slide13
Kadınların daha fazla eğitim olanağına ve ekonomik güce kavuşması ile sigaraya ulaşma olanakları artmıştır

Bu durum kadınlar arasında sigara alışkanlığının yaygınlaşmasında rol oynamaktadır

slide14
Sigara firmalarının özellikle kadınlara yönelik üretim ve pazarlama yaklaşımları da kadınlar arasında sigara kullanımının artışında önemli rol oynamıştır

Kadınlar açısından sigara içmenin, kendini ve ekonomik gücünü kanıtlama, bağımsızlık, kendine güvenin göstergesi olarak algılanması amaçlanmıştır

slide16
Türkiye’de kadınlar arasında sigara alışkanlığı erkeklere göre biraz daha düşük

Kırsal alandaki kadınlar arasında sigara içimi çok azdır ancak kentlerde kadınların sigara içim oranı yüksektir

Ülkemizde kadınlar arasında sigara alışkanlığı eğitim düzeyi ile doğru ilişkilidir

Eğitim düzeyi arttıkça sigara alışkanlığı da artmaktadır

slide17
Ülkemizde kadınların %24’ü sigara içmektedir
 • Bu oran kadın doktorlar arasında %34,
 • kadın öğretmenler arasında %50,
 • hemşire ve ebeler arasında %50
slide18

Meslek

Sigara içen (%)

Doktor

33,9

Öğretmen

53,8

Anne (ev kadını)

30,2

Hemşire-ebe

50.2

Sporcu

27,9

Sanatçı

40,0

Türkiye geneli

24,2

Türkiye’de Kadınlar Arasında Sigara İçme Alışkanlığı (1996)

slide19

Sigara İçiminin Kadın Sağlığına Etkileri

 • Fertilite ve gebelik
 • Kardiovasküler
 • Solunum
 • Kanser
 • Diğer
fertilite zerine etkileri
Fertilite üzerine etkileri
 • Menstrüel siklus düzensizlikleri
 • Kadın infertiltilitesi
 • Erkek infertilitesi
 • Ektobik gebelik
menstr el siklus
Menstrüel siklus
 • Sigara içimi kadınların menstrual fonksiyonlarınıda etkilemekte ve menstrüel düzensizliklere neden olmaktadır
 • Sigara içen kadınlarda dismenore yakınması artmaktadır
 • Sigara içen kadınların, içmeyenlere göre 1-2 yıl daha erken menapoza girdikleri saptanmıştır
menstr el siklus d zensizlikleri
Menstrüel siklus düzensizlikleri
 • Sigara hipotalamo hipofiz hormon sistemini baskılar
 • LH pikini engeller
 • Prolaktin ve tiroksin salgılamını baskılar
 • 16-18 yaş grubundaki genç kızlardan düzenli sigara içenlerde içmeyenlere göre dismenore, huzursuzluk, depresyon başağrısı ve kramp sıklığı artmış bulunmuştur
menstr el siklus d zensizlikleri1
Menstrüel siklus düzensizlikleri

18-23 yaş grubundaki 14779 kadında halen düzenli sigara içen ve bırakmışlarda içmeyenlere göre

 • dismenore riski 1.5,
 • premenstrüel gerilim riski 1.5
 • irregüler period riski 1.5

kez artmış olarak bulunmuştur

slide24

GEBELİK

 • Gebelik süresince sigara içim sıklığı yaklaşık % 20-30 olarak tahmin edilmektedir
   • Düşük doğum ağırlıklı
   • Düşük gestasyon süresinde
   • Ölü doğmuş
   • Perinatal mortalitesi artmış
 • Gebelik sigara bırakma motivasyonunun yüksek olduğu dönemlerden biridir
gebel k
GEBELİK
 • Gebelik öncesi sigara içenlerin çoğu gebeliğin 4. haftasına kadar gebeliğin farkına varamadıklarından sigara içmeye devam etmektedir
gebelik zerine etkileri
Gebelik Üzerine Etkileri
 • Abortus
 • Erken doğum tehdidi
 • Düşük doğum ağırlığı
 • Plesanta dekolmanı
 • Preeklampsi
 • Karbonhidrat intoleransı
 • Fetal hipoksi
 • İntrauterin ölüm
 • Konjenital anomali
 • Laktasyon
yenido an sa l na etkileri
Yenidoğan Sağlığına Etkileri
 • Hamilelik süresince sigara içmiş annelerin çocukları içmemiş annelerin çocuklarından
 • 200-250 gr daha düşük ağırlıkla doğmaktadır
slide28
Ölü doğum
 • Neonatal dönemde ölüm
 • Ani ölüm sendromu oranı

Sigara içen kadınların çocuklarında daha yüksektir.

anne s t
Anne sütü
 • Anne sütü ile beslenme sıklığı ve süresi de sigara içen kadınlarda içmeyenlere göre düşük bulunmuştur
 • Sigara içen annelerin süt miktarı da içmeyenlere göre daha düşüktür
kardiovask ler sisteme etkileri
Kardiovasküler Sisteme Etkileri
 • Kardiovasküler hastalıklar erkeklerde olduğu kadar kadınlarda da başta gelen ölüm nedenlerindendir
 • Sigara içen kadınlarda
  • Koroner arter hastalığı
  • İskemik felç
  • Subarahnoid kanama riskleri artmıştır
koroner arter hastal
Koroner arter hastalığı
 • Koroner arter hastalığı riski genç kadınlarda yaşlılara göre relatif olarak artmış bulunmuştur
 • Bu relatif risk :
   • 35-64 yaş grubu olgularda 3 kat artmışken,
   • 65 yaş üstü olgularda 1.6 kat artmış bulunmuştur
koroner arter hastal1
Koroner arter hastalığı
 • Koroner arter hastalığı riski
  • Sigara miktarı
  • Sigara içim süresi ile artmaktadır
 • Onbeş yaş öncesi sigara içmeye başlayanların sigara içmeyenlere göre koroner arter hastalığı relatif riski 9.3 kat artmıştır
koroner arter hastal2
Koroner arter hastalığı
 • Özellikle oral kontraseptif kullanan kadınlarda, sigara içim ile birlikte koroner kalp hastalığı riski artmaktadır
 • Rosenberg L. Myocardial infarction and cigarette smoking in women younger than 50 years of age. JAMA. 1985
 • Owen-Smith V. Effects of changes in smoking status on risk estimates for myocardial infarction among women recruited for the Royal College of General Practitioners' Oral Contraception Study in the UK. J Epidemiol Community Health. 1998
koroner arter hastal3
Koroner arter hastalığı
 • İlk çalışmalarda oral kontraseptiflerin sigara içen kadınlarda koroner hastalık riskini 20-40 kat arttırdığını bildirilmektedir

Shapiro S, Slone D, Miettinen OS. Risk of myocardial infarction in oral-contraceptive users. Lancet. 1979

 • Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise OKS formulasyonlarındaki değişiklikler ve daha düşük dozlu formüllerin kullanımı ile bu riskin azaldığını fakat hala özellikle yoğun sigara içicilerde bu riskin yüksek olduğunu bildirmektedir

Lewis MA, Spitzer WO, Heinemann LA, MacRae KD, Bruppacher R, Thorogood M. Third generation oral contraceptives and risk of myocardial infarction: an international case-control study. Transnational Research Group on Oral Contraceptives and the Health of Young Women. BMJ. 1996

slide35
Oral kontraseptif kullanmak isteyen her kadın

sigara içimi ile birlikte artacak olan koroner kalp hastalıkları riski açısından uyarılmalıdır

slide36
Sigara içen kadınlarda subaraknoid kanama ve iskemik felç riskide artmıştır
 • Sigara içen kadınların hiç sigara içmeyenlere göre felç geçirme riski 1.72 kat artmıştır
 • Altmışbeş yaşından önce serebrovasküler hastalık nedeni ile ölen kadınların % 55’inde hastalık sigara ile ilişkili bulunmuştur
slide37
Sigara içen kadınlarda
 • Karotis arterinde atheroskeleroz
 • Periferal vasküler ateroskleroz
 • Abdominal aort anevrizması rüptürü oranı artmıştır
sigara i en kad nlarda koah
Sigara içen kadınlarda KOAH
 • Sigara içen kadınların hiç içmeyenlere göre KOAH olma relatif riski 12.8 kat artmış olarak saptanmıştır
 • Bu risk günlük içilen sigara miktarı ve süresi ile de artmaktadır
 • Sigara içen kadınlarda FEV1 düşüşü içmeyenlere göre daha erken başlamaktadır

Xu X et al. Effects of cigarette smoking on rate of loss of pulmonary function in adults: a longitudinal assessment. Am Rev Respir Dis. 1992 ;146:1345-8.

fev1 kayb
FEV1 kaybı
 • Sigarayı bırakmış olanlarda 29.6 ml/yıl
 • Hiç içmemiş olanlarda 29.0 ml/yıl
 • Sigara içmeye devam edenlerde 38.0 ml/yıl olarak bulunmuştur
 • Sigara içenlerde FEV1 düşüş hızı günlük içilen sigara miktarı ile doğru orantılıdır
f z ksel g r n m ve s gara
FİZİKSEL GÖRÜNÜM VE SİGARA
 • Ciltte kırışıklıklar
 • Dişlerde sararma ve kötü koku
di er
Diğer
 • Osteoporoz artış
slide44
Gelişmekte olan ülkelerde kanser ölümlerinin 1/3’ü sigara ile ilişkili kanserlerden olmaktadır.
 • Erkeklerde bu oran %47
 • Kadınlarda bu oran 1990’lı yıllarda %10 iken 1995 de %12 ye çıkmıştır.
kad nlarda sigara i imi ile artan kanserler
Kadınlarda sigara içimi ile artan kanserler
 • Akciğer
 • Ağız
 • Farenks
 • Özefagus
 • Larenks
 • Mesane
 • Pankreas
 • Böbrek
 • Serviks
 • Akut miyeloid lösemi
slide46

AKCİĞER KANSERİ

 • Kadınlardaki kanser ölümlerinin %10’nun nedeni akciğer kanseridir
 • Kadınlar sigaranın içindeki karsinojenlere erkeklerden daha duyarlıdırlar
 • Aynı sayıda sigara içseler bile kadınların erkeklere göre akciğer kanserine yakalanma riski daha yüksektir
slide47
Akciğer kanseri Amerika’da 1950 de kadınlarda kanserlerin %3’ ünün ölüm nedeni iken, 2000’li yıllarda kadınlarda kanser ölümlerinin %25’ inin nedeni haline gelmiştir.

Avrupa birliğindeki 15 ülke değerlendirildiğinde;

1955-1959 yılları arasında kadınlarda 35-64 yaş grubunda kanserden ölüm oranı 7.7/ 100.000 iken,

1990-1994 arasında bu oran 14.3/100 000’ e yükseldi.

slide48
ABD’de yaşa uyarlanmış kanser mortalitesi değerlendirildiğinde 1950 den 1987’ ye kadınlarda akciğer kanserinin mortalitesinde yüzde 600’lük bir artış olduğu,

akciğer kanserinin meme kanserinin önüne geçtiği görülmektedir

Kadınlarda sigara içiminin erken başladığı ülkelerde akciğer kanseri ölümleri bugün ilk sırada gelmektedir

akci er kanseri
Akciğer Kanseri
 • Kadınlarda akciğer kanseri gelişme riskinin sigara içim süre ve miktarı ile arttığı, sigaranın bırakılması ile azaldığı gösterilmiştir
slide50
Otuz yaş ve üzerinde 676.000 kadının 1982-1988 yılları arasında izlendiği bir araştırmada çalışmanın başlangıcında sigara içmekte olan kadınlarda içmeyenlere göre akciğer kanseri mortalitesinin 12 kat arttığı gösterilmiştir.
 • Günde 1-9 sigara içen kadınlarda bu risk 3.9 kat artmışken, günde 40 sigara içen kadında bu risk 19.3 kat artmıştır.
kad nlarda p asif sigara i i cili i
Kadınlarda pasif sigara içiciliği
 • Sigara dumanı tütünün, kağıdın ve katkı maddelerinin yüksek ısıda yanması sonucu ortaya çıkan partikül ve gazları içermektedir
 • Sigara içmeyenler tarafından iç veya dış ortamlarda nefes yolu ile akciğere alınan sigara dumanına çevresel sigara dumanı (ÇSD) denmektedir
slide52
ÇSD sigaranın yan ve ana duman içeriklerinden oluşmaktadır, nikotin ve karsinojenleri yüksek konsantrasyonda içermektedir

ÇSD’de irritanlar, sistemik zehirleyiciler, mutajenler, karsinojenler, üremeye ve gelişmeye etki eden zehirler gibi kimyasallar bulunur

slide53
İç ortamlar özellikle evler sigaranın yoğun olarak içildiği mekanlar olup, çocuklar ve kadınlar bu ortamlarda ÇSD yoğun olarak maruz kalmaktadırlar

Ülkemizde erkeklerin %60 sigara içtiği düşünüldüğünde bu ailelerde kadınlar ve çocuklar yoğun olarak ÇSD maruz kalmaktadır

slide54
Pasif içiciliğin kadınlarda akciğer kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir

Pasif içicilik koroner kalp hastalıkları ve diğer kardiovasküler hastalıkların riskini arttırmaktadır

Solunum sistemi semptomlarında artışa,

Solunum fonksiyonlarında kötüleşmeye sebep olur.