Fr n forskning till nya aff rer och f retag
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Från forskning till nya affärer och företag. Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp. 1970. 1980. 2000. 2003. 2006. 2011. 1 Schweiz 2 USA 3 Luxemburg 4 Sverige 5 Kanada 6 Danmark 7 Frankrike 8 Australien 9 Nederländerna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lyftet att f ra sverige tillbaka till den internationella v lst ndsligans topp
Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp

1970

1980

2000

2003

2006

2011

1 Schweiz

2 USA

3 Luxemburg

4 Sverige

5 Kanada

6 Danmark

7 Frankrike

8 Australien

9 Nederländerna

10 Nya Zeeland

11 Storbritannien

12 Belgien

13 Tyskland*

14 Italien

15 Österrike

16 Norge

17 Japan

18 Finland

19 Island

20 Spanien

21 Irland

1 USA

2 Schweiz

3 Kanada

4 Luxemburg

5 Island

6 Frankrike

7 Norge

8 Sverige

9 Danmark

10 Belgien

11 Australien

12 Nederländerna

13 Österrike

14 Italien

15 Tyskland*

16 Japan

17 Storbritannien

18 Finland

19 Nya Zeeland

20 Spanien

21 Grekland

1 Luxemburg

2 USA

3 Schweiz

4 Norge

5 Irland

6 Danmark

7 Kanada

8 Island

9 Nederländerna

10 Japan

11 Belgien

12 Australien

13 Österrike

14 Tyskland*

15 Finland

16 Italien

17 Sverige

18 Storbritannien

19 Frankrike

20 Nya Zeeland

21 Spanien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Sverige

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Sverige

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5 Sverige

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Källa: OECD.

* Avser det förenade Tyskland


Industriproduktionens uppbyggnad

Övrig industri internationella välståndsligans topp

Tillverknings-

Industri

Matindustri

12,0%

51,1

6,3%

Kemisk industri

10,9%

Trävaru-, massa-,pappers-, grafisk ochförlagsindustri

19,9%

Industriproduktionens uppbyggnad

Procentuell andel av industrins bidrag till BNP, 2000

Källa: SCB.


Tj nsteproduktionens uppbyggnad
Tjänsteproduktionens uppbyggnad internationella välståndsligans topp

Utbildning & sjukvård

Personliga tjänster

4%

4%

Finansiell verksamhet

Företagstjänster& fastigheter

8%

45%

Transport &kommunikation

17%

22%

Handel

Källa: SCB och Almega (2000)


Fou systemet och tillv xten
FoU-systemet och tillväxten internationella välståndsligans topp

1. Bra utgångsläge

 • Sverige starkt inom IT, Bioteknik och Materialteknik

 • Basindustrin är bland de mest effektiva och konkurrenskraftiga i världen.

 • Omfattande FoU-verksamhet

 • Ledande vad gäller patent


Fou systemet och tillv xten1
FoU-systemet och tillväxten internationella välståndsligans topp

2. Trots det – lägre samhällsekonomisk avkastning

 • Vi är inte i toppen av välfärdsligan

 • Andelen med högskoleutbildning är lägre än många andra länder

 • Nyföretagandet är svagt jämfört med andra länderFinancing sources of national r d percent of gdp 1999 source oecd msti vinnova
Financing sources of national R&D Percent of GDP sektorer 1981-1999 1999(Source: OECD, MSTI, Vinnova)


Fr n forskning till nya aff rer och f retag
Total new Science & Technology PhDs 1999 per thousand population aged 25-34. (Source: EU DG Research, Vinnova)


Us patents uspto per million population 1999 2000 source eu dg research vinnova
US patents (USPTO) population aged 25-34. per million population 1999-2000(Source: EU DG Research, Vinnova)


European patents epo per million population 1999 2000 source eu dg research vinnova
European patents (EPO) population aged 25-34. per million population 1999-2000Source: EU DG Research, VinnovaDet svenska fou systemet
Det svenska FoU-systemet population aged 25-34.

Privat sektor

Offentlig sektor

Riksdag & regering

Planering

Forsknings-

stiftelser

EU FoU-

program

Företag

Sektorsforsknings-myndigheter

Finansiering

Forskningsråd

Utförande

Universitet och

högskolor

Industrins

FoU

Forskningsinstitut


Drivkrafter i n ringslivet
Drivkrafter i näringslivet population aged 25-34.

 • Globalisering av FoU och produktion

 • Ökat kunskapsinnehåll (förskjutning mot kundnära verksamhet, företagens produkter)

 • Nätverksstrukturer och kluster

 • Plattformstänkande

 • Snabbare ledtider etc.


N ringslivets fou verksamhet
Näringslivets FoU-verksamhet population aged 25-34.

Det behövs:

 • Starka offentliga satsningar på forskning

  • säkerställa kompetens- och kunskapsförsörjning

 • Goda forskningsmiljöer

  • samla forskningsresurser till strategiska områden

 • Stärkt samverkan mellan högskola och näringsliv


Vad beh ver g ras
Vad behöver göras? population aged 25-34.

 • Viktigt att värdera arbetet med entreprenörskap mer!

 • Viktigt se till att det finns fler goda förebilder!

 • Tillgång på tidigt såddkapital är en förutsättning för tillväxt!

 • Många ”avknoppningsföretag” ska vara attraktivt för ett lärosäte!

 • Viktigt att informera rätt!


Brittiska erfarenheter
Brittiska erfarenheter population aged 25-34.

 • Stark politisk vilja – och konkreta program

 • Ökad tillgång till riskkapital

 • Fokus och stöd från universitetsledningarna

 • Nätverk av personer, företag och institutioner

 • Äganderätten till forskningsresultaten


Oxford isis innovation
Oxford Isis Innovation population aged 25-34.

Prolysis

Celoxia

Avidex

Oxxon

Dash

Nannox

Abington

OMIA

Third Phase

Mindweavers

Biosignals

BioSensors

TolerRx

OXIVA

Pharma DM

Bee Co.

OGT

Opsys

Synaptica

Företag

grundade med

stöd från Isis

Källa: Isis Innovation


Modell f r f rb ttrat akademiskt entrepren rskap
Modell för förbättrat akademiskt entreprenörskap population aged 25-34.

Det entreprenöriella universitetet

Labb

Core business

OTL

Pengar

Organisation

Övertygelse

Konsult

verksamhet

Teknikpark,inkubator

starthus


Utveckla nationell policy f r kommersialisering av forskningsresultat
Utveckla nationell policy för kommersialisering av forskningsresultat

 • Samverkan högskolans kärnverksamhet

 • Stärk universitetens incitament att kommersialisera resultaten av forskning

  • Lärarundantaget avskaffas

  • Meriterings- och bedömningssystem ändras

 • Utveckla effektiva stödstrukturer vid universitet och högskolor

  • Dynamiken i samverkan mellan företag, högskolor och andra aktörer

  • Innovativa miljöer med tillgång till riskkapital och affärskunnande


Hur m nga arbetar i nystartade f retag 2000
Hur många arbetar i nystartade företag 2000? forskningsresultat

Industrinäring 12 130

Tillverkning

Byggnadsverksamhet

Tjänstenäring 68 680

Varuhandel, restaurang, hotell

Transport o kommunikation

Finansiell verksamhet o ftg tjänster

Utbildning, hälsosjukvård, samhälls

och personliga tjänster


Varf r startar man f retag
Varför startar man företag? forskningsresultat

 • Arbeta självständigt 29 %

 • Förverkliga sina idéer 29 %

 • Risk för el pga arbetslöshet 8 %

 • Behövs på arbetsmarknaden 12 %

 • Tjäna pengar 17 %

 • Annat 5 %


Hur m nga nystartade f retag verlever p 3 rs sikt
Hur många nystartade företag överlever på 3 års sikt? forskningsresultat

Etablerades % Verksamma

19972000

Industrinäring 5 784 65 %

Tillverkning

Byggnadsverksamhet

Tjänstenäring 17 046 55 %

Varuhandel, restaurang, hotell

Transport o kommunikation

Finansiell verksamhet o ftg tjänster

Utbildning, hälsosjukvård, samhälls

och personliga tjänster


Starta driva v xa
Starta, driva, växa forskningsresultat

Vilka företag har vuxit mest på 10 år:

Källa: Ahrens Consultants Maratonlistan 2001

 • Dimension Data

 • New Wave Konfektion/textil

 • Skandia Finans

 • Poolia Bemanning

 • Bernats Bil Bil

 • Softronics Data

 • Dustin Data

 • IFS Data

 • EBÖ Verkstad

 • Atos Medical Läkemedel/medicinteknik

 • Riddarheims Delikatesser Livsmedel

 • Cygate Data


Tillv xtkedjan
Tillväxtkedjan forskningsresultat

Innovation

Entreprenör

Tillväxt


Entrepren riell aktivitet

USA forskningsresultat

Italien

Storbritannien

Tyskland

Danmark

Spanien

Finland

Sverige

Belgien

Frankrike

Irland

0

2

4

6

8

10

12

14

Procent av befolkningen (18-64 år)

Entreprenöriell aktivitet

Källa: Paul Reynolds, GEM, 2000.


Nystartade f retag 1993 2001
Nystartade företag 1993 - 2001 forskningsresultat

Källa: ITPS


Kat entrepren rskap
Ökat entreprenörskap ! forskningsresultat

Universitet

Intressenter

Individer

Idéer

Tillväxt

Stiftelser

Företag

Entreprenör

Näringsdep

Vinnova

!!!

Nutek

Utb.dep


Kedjan r inte starkare n sin svagaste l nk
Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk forskningsresultat

E

Hinder -

Finansiering, Riskkapital i tidiga skeden

Skattesystemet, Regler för fåmansbolag

Arbetsmarknad, KNAS, Sjukfrånvaro

Få affärsänglar, mm mm


Tillv xtkedjan1
Tillväxtkedjan forskningsresultat

Tillväxt

Entreprenörskap

Innovation

Starta, driva, växa