retele de calculatoare n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Retele de calculatoare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Retele de calculatoare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Retele de calculatoare - PowerPoint PPT Presentation


 • 333 Views
 • Uploaded on

Retele de calculatoare. Stoica Cristina- Florina Pacuraru Oana. Modelul unui singur calculator care rezolva problemele mai multor utilizatori este rapid inlocuit cu modelul unui model de calculatoare interconectate intr -un sistem numit retea de calculatoare .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Retele de calculatoare' - rumor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
retele de calculatoare

Retele de calculatoare

Stoica Cristina-Florina

PacuraruOana

slide2

Modelulunuisingur calculator care rezolvaproblemelemaimultorutilizatorieste rapid inlocuit cu modelulunui model de calculatoareinterconectateintr-un sistemnumitretea de calculatoare .

Idea formarii de retelepentru a face posibilapartajareadiferitelorresursesischimbul de informatiiapar in anii`70.

slide3

DEFINITIE:

O retea de calculatoare este o multime de calculatoare (si echipamente terminale), geografic dispersate , conectate intre ele prin una sau mai multe legaturi pentru a permite schimburi de informatii.

slide4

Avantaje:

 • Utilizareaeficientaprinpartajare a resurselorunitatiicentrale;
 • Acces direct la resursele hardware si software;
 • Pastrareaprogramelorsifisierelorintr-o singuracopiepe server siutilizarealor de catreoriceutilizator cu drept de acces;
 • Sistem de protectie al fisierelorsiprogramelor;
 • Utilizareasimultana a bazelor de date de catremai multi utilizatori;
 • Comunicareasischimb de informatiiintreutilizatori la nivel local, regional saumondial;
slide5

Dezvoltatearetelelor de calculatoare a contribuit la elaborareasiutilizareaunoraplicatii cum sunt:

 • accesulla programecomplexeceoferainformatii utile la nivelmacroeconomic;
 • accesul la maribaze de date;
 • accesul la informatiistiintifice;
 • transfer rapid al informatiei;
 • Din punct de vedere hardware, o retea de calculatoareesteconstituita din urmatoareleelemente:
 • calculatoarecentrale (servere)
 • calculatorede lucru (terminale, statii de lucru)
 • echipamenteperiferice
 • elementede conectare
calculatorul central server
Calculatorul central (server)

Unusaumaimultecalculatore din reteareprezintacalculatorecentralesauservere care gestioneazasicontroleaza, prinintermediulunuisistem de operare, intreagaactivitate din retea.

Acestecalculatorecentraleformeazanucleulretele.

Calculatorulcentral poatefi un calculator obisnuitpe care esteinstalat un sistem de operarepentruretea.

Acestacontroleazatoateresurselecomunesiasigurasecuritateadatelorsi a sistemuluisimijlocestecomunicatiiledintrestatiile de lucru.

statiile de lucru
Statiile de lucru

Statiade lucrueste un calculator obisnuit care lucreaza cu un sistemobisnuitsireprezintacomponenta de baza a uneiretele de calculatoare.

Oricestatie de lucru are configuratao placa de reteacerealizeazainterfata cu reteaua, fie princablu, fie prinunde radio.

slide8

Clasificarearetelelor de calculatoare:

I.Tipologiaretelelor de calculatoare:

Retelelede calculatoresunt de miamultefeluri, in functie de numarulstatiilor de lucruprecumsi aria de raspandire, sianume:

1.Retele LAN (Local Area Network)

Lucreazala niveluluneicladirisau a unuigrup de cladiriavanddistanatadintrestatiile de lucrucuprinsaintre 10-100 de metri.

Acesteretele se pot interconecta la

retelemaimari (MAN,WAN).

slide9

2.Retelele Man (Metropolitan Area Network)

Lucreazala nivelulunuiorasavanddistantadintrestatiile de lucru de ordinulkilomerilor.

O astfel de reteapoateinterconectamaimulteretele locale.

Acestereţelefolosescpentrulegăturicel mai des tehnologiifărăfir (wireless) saufibrăoptică.

slide10

3.Retele WAN (Wide Area Network)

Lucreazala niveluluneiregiunisaumondialavanddistanta de lucru de ordinulmiilor de kilometi.

Au o mare intinderegeografica la nivel continental sauplanetar.

In cadrulacesteicategoriintalnimsiretelele VAN (Value Edit Network) care reprezintareteleleextinse private. Acesteretelesuntspecializate de transferuri de date elecronice in domenii cum arfi: electronic, financiar, bancar, bursier, serviilor.

slide11

4.Retelele PDN (publice)

Lucreazala niveluluneiregiunisaumondial;

La nivelulacesteiretele au acces diverse retele locale, de exempluinternetul.

II.Topologiileretelelor de calculatoare

Topologia(structura) uneireţelerezultă din modul de conectare a elementelorreţeleiîntreele. Ea determinăşitraseulconcretpe care circulăinformaţiaînreţea "de la A la B". Principaleletipuri de topologiipentrureţelele LAN sunt:

1 ring inel
1.RING (inel)
 • Permiteca statiile de lucrusa fie egaleintreele. Topologia de inel se caracterizeazaprinconectareacalculatorului in reteaprintr-o cale de comunicatieceformeaza un inelcomplet.
 • Avantaje:
 • toate nodurile sunt egale
 • intervalul de timp in care va fi transmis un mesaj poate fi estimat
 • necesarul de cablu e acceptabil
 • Dezavantaje:
 • viteza de comunicare mai redusa
 • defectarea unui nod duce la blocarea intregii retele
2 bus magistrala
2.BUS (magistrala)
 • Presupune existentaunui canal unicde comunicatie dual impartitintrestatii.Mesajeletransmisesuntreceptionate de toatestatiileacesteaselectandu-siinformatiile care le suntadresate.
 • Avantaje:
 • necesar de cablu redus
 • viteza de lucru mai mare
 • interconectare simpla
 • defectarea unui nod nu afecteaza reteaua
 • Dezavantaje:
 • timpul de transmitere a unui mesaj dintr-un nod in altul nu poate fi determinat
3 star stea
3.STAR (stea)
 • Presupune un nod privilegiat in retea (cu rol de server) la care sunt conectate toate celelalte. In situatia in care o statievreasatrimita un mesajalteistatiiacestmesajvatreceprin server , care ilvadirectionacatrestatiacorespunzatoare.
 • Avantaje:
 • viteza de transmitere ridicata
 • posibilitate de rulare a aplicatiilor in timp real (timpul poate fi estimat)
 • costul cablului de conectare este scazut
 • Dezavantaje:
 • defectarea serverului face imposibila utilizarea retelei
 • cantitate de cablu necesara mai mare decat la celelalte tipuri
 • interconectarea este mai complicata
 • Pot exista si combinatii: STAR-BUS,STAR-RING
slide15

III. Clasificarearetelelor din punctde

 • vedereconceptual
 • 1.Retelele bazatepearhitectura client-server
 • -Acest model estecaracterizatprinexistenta in cadrulretelei a unuiasaumaimultorcalculatoare cu rol de server si a unuinumar de calculatoarecereprezintastatiile de lucrusisuntpuse la dispozitiautilizatorilor.
 • -Clientulreprezintaentitatea care cereexecutareasarcini in timpceserverulreprezintaentitateaceexecutaacestesarciniraspunzandastfelsolicitariclientului
 • Avantaje:
 • -adoptabilitatesporita la nevoileutilizatorului
 • -asigurareaintegritatibazei de date;
 • -actualizareaaplicatiilor se pot face printr-un singurpunct central al retelei;
slide16

2.Retele bazatepemodelul PEER TO PEER (P2P)

 • Se caracterizeazaprinfaptul ca toatecalculatoarele au aceeasifunctie in retea.
 • Resurselefiecarui calculator pot fipartajate in reteadar cu performantamaiscazuta
 • Modelulse caraterizeazaprinflexibilitate, usurintasisimplitateaprininstalare, administraresiutilizare.
 • 3. Retelele false
 • Suntaceleretele in care interconectarea a douacalculatoare se face prinintermediulporturilor,serialesauparaleleexistentefara a utilizaechipamentespeciale de interconectare cum arfiplaci de retea.
 • Interconectarea se face ocazionalpentrutransferul de fisiere cu ajutorulunorprogrameutilitare.
principalele componente ale unei retele sunt

Principalele componente ale unei retele sunt:

 • server-ul (un calculator mai puternic care gestioneaza resursele retelei si care are instalate aplicatii pe care membrii retelei le pot utiliza)
 • statiile de lucru (work-station).
 • Pe langa server si statii de lucru arhitectura unei retele cuprinde si echipamente de comunicatie:
 • hubsauswitch(pentruretele LAN)
 • Router(pentruretele WAN)
hub ul
Hub-ul

Este un dispozitiv de retea cu maimulteporturi(intrari) necesarpentruinterconectareaprincabluri UTP a celputin 3 calculatoare din retea (statii de lucru)

slide19

Hub-urilefuncţionează la nivelul 1 (fizic) al sistemului de referinţăOSI. Încaz de blocare, hub-ul este responsabilşipentruretransmitereasemnaluluispretoateporturile sale.

Deseorihub-uriledispun de connectoare de tip BNC şi/sau AUI, pentru a permiteconectarea la astfel de segmente de reţele cum ar fi 10BASE2 şi 10BASE5. Apariţiaswitch-urilor a înlocuitpracticpepiaţăhub-urile, dar eletotuşi mai suntîntâlnite la conexiuni mai vechişiînaplicaţiispeciale.

slide20

Switch-ul

 • Este un dispozitiv de retea cu maimulteporturi care filtreazasiexpediazapachete de date intresegmenteleretelei
slide21

Router-ul

 • Este un dispozitiv , sau in unelecazuri un software instalatpe un calculator, care determina care esteurmatorulpunct din reteacatre care se expediaza un pachet de date in drum spredestinatiasafinala.
slide22

Bibliografie

 • http://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_calculatoare
 • Retele de calculatoare - ProfesorStircu Diana Mihaela
 • Bazeleinformaticiieconomice - ProfesorRaduLixandroiu