slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lokalföreningar i PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lokalföreningar i

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Lokalföreningar i - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Lokalföreningar i. Innehållsförteckning. Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar i Hjärt- och Lungsjukas förening i Hjärt- och Lungsjukas förening i Hjärt- och Lungsjukas förening i Hjärt- och Lungsjukas förening i Hjärt- och Lungsjukas riksförbund Hjärt- och Lungsjukas länsförening

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokalföreningar i' - rumer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inneh llsf rteckning
Innehållsförteckning
 • Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar i
 • Hjärt- och Lungsjukas förening i
 • Hjärt- och Lungsjukas förening i
 • Hjärt- och Lungsjukas förening i
 • Hjärt- och Lungsjukas förening i
 • Hjärt- och Lungsjukas riksförbund
 • Hjärt- och Lungsjukas länsförening
 • Hjärta, Lunga
 • Bli medlem blankett, En idérik mötesplats
 • Förteckning - pärms placering
hj rt och lungsjukas lokalf reningar i kontaktpersoner
Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar i Kontaktpersoner

Hjärt- och Lungsjukas förening i

Ordförande EVO hjärta EVO lungaNamn Namn Namn

Gatuadress Gatuadress Gatuadress

Postadress Postadress Postadress

Telefon Telefon Telefon

Hjärt- och Lungsjukas förening i

Ordförande EVO hjärta EVO lungaNamn Namn Namn

Gatuadress Gatuadress Gatuadress

Postadress Postadress Postadress

Telefon Telefon Telefon

hj rt och lungsjukas f rening i
Hjärt- och Lungsjukas förening i

Välkommen till

Hjärt- och Lungsjukas lokalförening i

Stående fr. vänster:

Sittande fr. vänster:

Föreningens officiella adress:

styrelsen
Styrelsen
 • OrdförandeNamn

telefon

 • Eftervårdsombud hjärtaNamntelefon
 • Eftervårdsombud lungaNamntelefon

Övriga styrelsemedlemmar

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Vice sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Studiekommitté

Valberedning

Revisorer

till dig som behandlats f r hj rt och eller lungsjukdom samt anh rig
Till dig som behandlats för hjärt- och/eller lungsjukdom samt anhörig
 • Vill du bli medlem i vår lokalförening?

Fördelarna är många.

Samverkan i eftervården

Vår uppgift är att i samverkan med sjukvården få en

välfungerande eftervård samt att lokalt tillvarata hjärt- och

lungsjukas intressen genom att demokratiskt påverka

beslutsfattande och berörda parter för bättre sjukvård.

Vi deltager i sjukhusets operationsinformation 1-2

gånger i månaden.

Medlemskap

Lokalföreningen har c:a ___ medlemmar.

Vår föreningslokal finns på

.

I föreningen träffar Du andra med liknande problem och i

vår samvaro och gemenskap möter Du förståelse för Din

situation.

Vi finns för Dig. Den sociala gemenskapen ger trygghet

och glädje.

Styrelsen hälsar Dig välkommen.

Medlemsavgiften är ___ kr för enskild medlem, och för familj ___ kr.

I avgiften ingår medlemstidning STATUS som utkommer 8 ggr/år.

r du nybliven medlem
Är du nybliven medlem?

Prova på några av våra aktiviteter, som naturligtvis även är öppna för

medlemmars anhöriga. En bra början är att gå med i en samtalscirkel, där Du

får prata om just Dina problem och höra hur

andra upplever sin situation.

Hjärt- Lungskolan innehåller bl.a.:

 • Hjärter Tio
 • Lättare Andningsvägar
 • Stresshantering

Vi har olika former av Motion - Friskvård:

 • Vattengympa
 • Qigong/avslappning
 • Boule
 • Hjärt- Lungräddning

Kurser och cirklar:

 • Matlagningskurser
 • Datakurser
 • Gemenskapsträffar – Läsecirklar
 • Föreläsningar

Övrigt:

 • Resor och utflykter
 • Medlemsmöten och sammankomster
 • Fester

Vår förhoppning är att Du som hjärt- eller lungsjuk, skall delta i någon/några

av föreningens olika aktiviteter, som Du kan ha nytta av och som gör att Du

känner större trygghet i Din livssituation.

Du träffar dessutom nya vänner och får känna glädje och gemenskap.

vi finns d r du finns
Vi finns där Du finns

Vi vill skapa tillgänglighet för människor i likartad situation att träffas,

ha ett trevligt och socialt umgänge, byta erfarenheter med

varandra, stötta och värna. Tillsammans kan vi hjälpas åt och göra

vår stämma hörd för att påverka samhällspolitiska beslut såväl på

lokal plan som på riksnivå.

Vi sitter i samma båt med liknande erfarenheter.

Dom kan vi dela med oss av.

Lokalföreningarna har mindre upptagningsområden där man driver

sin egen verksamhet efter de förutsättningar som finns.

Vi underställs Länsföreningen Västra Götaland samt Riksförbundet

Stockholm.

Vill Du bli medlem, kontakta oss.

Hjärt- och Lungsjukas förening i

f reningens verksamhetsplan f r r
Föreningens verksamhetsplan för år

Datum Aktivitet Tid, plats, kontaktperson

Datum Aktivitet Tid, plats, kontaktperson

Datum Aktivitet Tid, plats, kontaktperson

hj rt och lungsjukas riksf rbund
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Det här är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

 • Det viktigaste för oss är att förbättra livsvillkoren för de hjärt- och lungsjuka och deras anhöriga
 • Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är en religiöst och politiskt oberoende medlemsorganisation som förenar människor med hjärt- och lungsjukdom
 • Förbundet bildades 1939 och har idag cirka 43 000 medlemmar i fler än 160 föreningar
 • Alla medlemmar får genom sitt medlemskap tidningen Status.

Förbundets vision

 • Människor med hjärt- och lungsjukdomar ska
 • Känna livslust utan att deras sjukdomar begränsar dem
 • Ha tillgång till den rehabilitering de behöver
 • Ha samma förutsättningar som alla människor (solidaritet)
 • Vi genom omtanke om våra medmänniskor samt vår kunskap om hur man motverkar hjärt- och lungsjukdomar bidrar till att människor är så friska och har så hög livskvalitet som möjligt

Vår organisation

43 000 medlemmar, 162 lokalföreningar och 20 länsföreningar

Kongressen - högsta beslutande organ

Förbundsstyrelsen - väljs av kongressen och verkställer kongressens beslut

Förbundskansliet - arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen

Vår verksamhet

Vårt övergripande mål är att alla som drabbats av hjärt- eller lungsjukdom

även i framtiden skall leva ett värdigt liv. Vår kärnverksamhet består av tre

delar:

Hjärt & Lungskolan - Opinionsbildning - Trygghet, stöd och gemenskap

hj rt och lungsjukas riksf rbund forts
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund forts.

Hjärt & Lungskolan

Livsstilsprogram för hjärt- och lungsjuka. Grupperna har olika behov och

deltagarna erbjuds anpassade program.

Opinionsbildning

Påverka samhället så att sjuka och funktionshindrade tillförsäkras samma

förutsättningar som övriga medborgare i samhället

 • Uppvakta politiker och myndigheter
 • Delta i arbetsgrupper och nätverk
 • Svara på remisser och yttranden
 • Skriva insändare och artiklar
 • Pressmeddelanden

Socialstyrelsen har utpekat ett antal bevakningsområden för patient- och

handikapporganisationer. Minst fem bör bevakas. En av förutsättningarna för

statsbidrag.

 • Hälso- och sjukvård
 • Socialtjänst
 • Skola
 • Arbetsmarknad
 • Ekonomi
 • Boende
 • Kultur
 • Utbildning
 • Kommunikationer

Trygghet, stöd och gemenskap

De lokala föreningarna utvecklar sin egen verksamhet. Genom aktiviteter och

möten skapas en social gemenskap som gagnar både fysiskt och psykiskt

välbefinnande.

hj rt och lungsjukas riksf rbund forts12
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund forts.

Vårt stöd till forskningen

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ska verka för ökade resurser från samhället,

andra forskningsfinansiärer och genom egna insatser för forskning kring hjärt-

och lungsjukdomar.

Inriktning

 • Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ger årligen ekonomiskt stöd till forskning som förbättrar metoder och åtgärder för rehabilitering och förebyggande insatser. Forskningen bör om möjligt ta hänsyn till genusperspektivet.
 • Klinisk patientnära forskning som förbundet kan dra nytta av i sitt arbete
 • Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds förbundsstyrelse beslutar omforskningsanslag efter rekommendation från förbundets forskningsnämnd
 • Mer information finns på www.hjart-lung.se

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ska verka för ökade resurser från samhället,

andra forskningsfinansiärer och genom egna insatser för forskning kring hjärt-

och lungsjukdomar.

Information och ansökan om forskningsbidrag

 • Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund annonserar om möjlighet att söka bidrag i olika tidskrifter som riktar sig till forskare. Bidrag delas årligen ut och bedöms efter ansökningstidens utgång den 30 september.
 • Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds förbundsstyrelse beslutar om

forskningsanslag efter rekommendation från förbundets forskningsnämnd

Hälsans Stig

Hälsans Stig är ett namnskyddat koncept som kommer från Irland där den

första stigen skapades 1995.

 • Vardagsmotion för alla. Tillgängliga stigar för alla
 • Tydlig skyltning gör det lätt att hitta, stigarna är minst 4 km långaInga trappor eller branta backar.
 • Hälsans Stig placeras nära bostäder och arbetsplatser så att det är lätt att ge sig ut på promenad
 • På hemsidan www.hjart-lung.se finns alla kartor. Hösten 2009 fanns det 109 stigar och fler är på gång.
hj rt och lungsjukas l nsf rening i v stra g taland
Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland

Länsföreningen skall, utifrån sina förutsättningar:

• Stödja och stimulera lokalföreningarna i utvecklingen av

kärnverksamheterna

• Bedriva opinionsbildande arbete på läns- och

landstingsnivå

• Ansvara för Hjärt & Lungskolans utveckling inom länet

• Ordna regional utbildning i samarbete med läns- och

lokalföreningar

• Ge kunskapsstöd till lokalföreningarna i deras arbete

med lokala hälso- och sjukvårdsfrågor

• Svara för samordning av aktiviteter (kampanjer,

konferenser och kurser)

• Samarbeta med andra organisationer

• Bedriva projektverksamhet som gagnar organisationens

mål och inriktning

• Göra en kontinuerlig utvärdering av verksamheten

• Bilda nya lokalföreningar

• Vara en sammanhållande länk mellan förbundsstyrelsen

och lokalföreningarna

Länsföreningen skall i sin verksamhet vara oberoende av

partipolitiska och religiösa sammanslutning

hj rt och lungsjukas l nsf rening i v stra g taland forts
Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland forts.

Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar i Västra Götaland:

 • Alingsås
 •     Borås
 •     Dal-Vänersborg
 •     Falköping
 •     Göteborg
 •     Hjo-Ti-Borg
 •     Kungälv m o
 •     Lidköping
 •     Lysekil
 •     Mark
 •     Mölndal-Härryda-Partille
 •     Norra Dalsland
 •     Norra Skaraborg
 •     Skara
 •     Skövde
 •     Sotenäs
 •     Stenungsund Tjörn Orust
 •     Tidaholm
 •     Trollhättan-Lilla Edet
 •     Uddevalla m o
 •     Öckerö kommun
hj rta
Hjärta

Vad behöver hjärtsjuka?

Livsstilsförändringar är oftast en förutsättning för att inte förvärra sin

hjärtsjukdom

Med livsstilsförändringar kan man även förbättra hälsotillståndet,

visar aktuell forskning

Erfarenheten visar att det är svårt att på egen hand lyckas med

bestående livsstilsförändringar

Det går lättare att göra det i grupp tillsammans med andra

Våra föreningar erbjuder olika gruppaktiviteter i vår Hjärt &

Lungskola med utbildade och erfarna ledare

Riskfaktorer

 • Rökning
 • Fysisk inaktivitet
 • Kostvanor
 • Ohälsosam stress
 • Högt blodtryck
 • Hög alkoholkonsumtion

Hjärtrehabilitering

Kartläggning av sjukhusens rehabilitering

Riksförbundet har sedan 1996 genomfört enkätundersökningar för

att kartlägga vilket utbud av rehabiliteringsinsatser som finns på

landet sjukhus.

Enkätundersökningarna tillsammans med fortbildningskonferenser

riktade till vårdpersonal har medfört att rehabiliteringsutbudet har

förbättrats markant under senaste tioårsperioden

Aktuellt rehabiliteringsutbud för respektive sjukhus finns att läsa på

vår hemsida www.hjart-lung.se

lunga
Lunga

Lungsjukdomar

Syftet med lungverksamheten

Medlemmar, allmänhet och beslutsfattare ska känna till hur det är att leva

med lungsjukdom

Riksförbundet arbetar för att insatserna på förebyggande, vårdande och

rehabiliterande verksamhet ska vara till största möjliga nytta för de KOL-sjuka.

Våra föreningar erbjuder olika gruppaktiviteter inom ramen för Hjärt &

Lungskolan med utbildade och erfarna ledare.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL

Fakta om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

 • Den vanligaste lungsjukdomen
 • En folksjukdom som ökar. Speciellt bland kvinnor
 • I Sverige beräknas 400 000-700 000 ha KOL
 • Antal dödsfall beräknas till 2 800 per år
 • Den årliga kostnaden för KOL beräknas till cirka 9 miljarder kronor. (Beräknat i den s. k. OLIN-studien. Kostnaden inkluderar både behandling och sjukförsäkringssystemet beräknat på 700 000 fall.)
 • Viktigaste symptomet; andfåddhet vid ansträngning
 • Rökning är den vanligaste orsaken till KOL
lunga forts
Lunga forts.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds tio- punktsprogram om KOL

 • Alla som är över 40 år och röker ska erbjudas spirometritest regelbundet vid besök på vårdcentralen
 • Alla med KOL ska få diagnos i tidigt skede
 • Alla med KOL ska få en personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning/utvärdering av sin sjukdom
 • Alla med KOL ska ha tillgång till en personlig KOL-sköterska som de enkelt kan nå per telefon för rådgivning och stöd
 • Varje lungklinik ska ha en KOL-mottagning och/eller ett KOL-team
 • Varje vårdcentral ska ha rökavvänjningsstöd och varje sjukhus en rökavvänjningsmottagning
 • Alla med KOL och deras anhöriga ska erbjudas utbildning om KOL
 • Alla med KOL ska få tydlig information om rätten till stöd i form av färdtjänst, handikappersättning, bostadsanpassning m.m.
 • Alla som arbetar med vård och omsorg inom kommun och landsting ska vara utbildade kring KOL
 • Alla i samhället ska få kunskap om KOL genom en bredfolkupplysningskampanj

De KOL-sjukas situation

119 röster om KOL. Egen undersökning bland förbundets KOL-sjuka

medlemmar (2005). Några slutsatser.

 • Sen diagnos
 • Bristfällig information om egen behandling
 • Stöd från samhället bristfälligt
 • Ansträngd ekonomisk situation
f rteckning p rms placering
Förteckningpärms placering

Här finns pärmarna

Våning __ Rehab – Bad

Våning __ Medicin Mottagning 1

Våning __ Fys. mottagning Väntrum

Våning __ MAVA Väntrum

Våning __ Hjärtmottagning Dagrum

Våning __ Hjärtmottagning Väntrum

Våning __ Hjärtmottagning Patientmatsal

Våning __ Lungmedicin Avd 65

Våning __ KOL mottagning Avd 66

Våning __ KOL mottagning Avd 66 Väntrum