adept n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADEPT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADEPT

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

ADEPT - PowerPoint PPT Presentation

rumer
101 Views
Download Presentation

ADEPT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ADEPT antibody-directed enzyme prodrug therapy antitest-vezérelt enzimes „előgyógyszer”-terápia a rák kezelésének egy még kutatott módja

 2. 1973. Philpott ötlete: antitestet használjanak a tumorsejthez szállításhoz

 3. Lépései: • AT-E komplexet beadják, s ez felhalmozódik a tumorban • a normál szövetekből és a vérből kitisztul a komplex • nem toxikus prodrug-ot juttatnak be, amit a tumorban a komplexben lévő enzim citotoxikus gyógyszerré alakít

 4. antitest • szelektivitása révén biztosítja a prodrug-aktiváció lokalizációját • az enzimhez kovalens kötéssel kell kapcsolódnia • gyorsan kell kiürülnie a testnedvekből • megfelelő mennyiségben kell felhalmozódnia • —>AT-fragmensek alkalmazása

 5. enzim: • prodrug hasadási reakcióját kell tudnia katalizálni • katalitikus tulajdonságának különböznie kell minden keringési endogén enzimétől • aktívnak és stabilnak kell lennie fiziológiai körülmények közt

 6. 3 csoport • nem emlős eredetű vagy emlős homológgal nem rendelkező enzimek • nem emlős eredetű de emlős homológgal rendelkező enzimek • emlős eredetű enzimek • —>immunogenicitás problémájának megoldására humánfehérjével összeolvasztott fehérjéketalkalmaznak

 7. prodrugok • jóval kevésbé szabad citotoxikusnak lenniük mint a nekik megfelelő aktív drugoknak • fiziológiai körülmények közt megfelelő szubsztrátnak kell lenniük az enzim aktiválásához • általánosságban az ADEPT-ben használt prodrugok klinikailag alkalmazott rákellenes szerek származékai, mivel azok tulajdonságai jól ismertek

 8. előnyök • egy enzimmolekula sok prodrug konverzióját katalizálja citotoxikus molekulává • magasabb gyógyszerkoncentrációt tesz lehetővé a tumorban, mint a direkt gyógyszerinjektálás • az AT-E komplex tumorsejtbe jutása nem szükséges • a keletkező drug mérete kicsi, könnyen tud a tumorba diffundálni

 9. hátrányok • AT-E-komplex immunogenecitása (immunválasz-kiváltása) ami esetleg kizárhatja a komplex újbóli alkalmazását • a drug bediffundálhat egy antigén(-) sejtbe is • drug visszaszivárgása okozta normál sejtek pusztítása

 10. kutatási területek • ADAPT: A=abzyme, humanizált AT • mutált enzimek használata • a prodrug-aktivált enzimek a tumorhoz juttatása immuno-enzymosomák (AT-célzott liposzómák v immunoliposzómák) segítségével

 11. összegzés az ADEPT a felmerülő technikai problémák miatt még csak potenciális kezelési mód