radim be v revmatologick stav praha n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaskulitidy v terénní praxi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaskulitidy v terénní praxi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
rue

Vaskulitidy v terénní praxi - PowerPoint PPT Presentation

4 Views
Download Presentation
Vaskulitidy v terénní praxi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Radim Bečvář Revmatologický ústav Praha Vaskulitidy v terénní praxi

 2. Nejčastější vaskulitidy v terénní praxi Primární vaskulitidy • Obrovskobuněčná arteritida – temporální (Hortonova) • Henochova -Schönleinova purpura Sekundární vaskulitidy • polékové • parainfekční • paraneoplastické

 3. Obrovskobuněčná arteritida arteritis temporalis klinický obraz: hemikranie, slabost, hubnutí, horečky, revmatická polymyalgie poruchy zraku: mlhavé vidění, diplopie, skotomy čelistní klaudikace, Raynaudův fenomén

 4. Co jsme dělali – obrovskobuněčná arteritida • celkové vyšetření • pátrání po infekčním onemocnění • onkologický skrínink

 5. Co jsme se naučili - obrovskobuněčná arteritida • vyvolává slepotu až ve 20% případů (ischémie nervus opticus) • postihuje někdy arteria carotis interna – cévní mozkové příhody

 6. Co bychom měli dělat – obrovskobuněčná arteritida Při očních symptomech statim oční vyšetření Při patologické nálezu na očním pozadí nasadit prednison 1 mg/kg/den (nebo ekvivalent jiného preparátu) Konzultace revmatologa

 7. K zapamatování -obrovskobuněčná arteritida Neléčená arteritida postihující arteriae ciliares posteriores vede k slepotě během hodin až jednoho dne Cévní mozková příhoda nemusí být jen vyvolána systémovou hypertenzí na podkladě aterosklerózy ale i arteritidou

 8. Henochova -Schönleinova purpura Věk do 16 let kožní exantém: urtikariální eflorescence - purpura artralgie: kotníky, kolena s periartikulárním zduřením intenzivní koliky ledviny:hypertenze, oligurie s poklesem renálních funkcí až insuficiencí neurologické symptomy: bolesti hlavy, křeče

 9. Co jsme dělali –Henochova -Schönleinova purpura Podávali antihistaminika, někdy kortikosteroidy Konzultovali dermatologa

 10. Co jsme se naučili- Henochova -Schönleinova purpura U 50% dětí předchází infekce horních cest dýchacích vzniku nemoci U 50% nemocných nemocná začíná jiným příznakem než purpurou – kolikou, artritidou a otokem varlat Výskyt renální manifestace 10-50% - přechodná hematurie až progresivní glomerulonefritida

 11. Co bychom měli dělat – Henochova -Schönleinova purpura NSA pouze bez postižení ledvin Hydratace, monitorování životních funkcí Orgánové postižení – nutná konzultace revmatologa

 12. K zapamatování Henochova -Schönleinova purpura Nutné zaměření na mimokožní projevy Vždy základní vyšetření vitálních orgánových systémů

 13. Sekundární vaskulitidypolékové Kožní projevy - benigní průběh Systémová vaskulitida – celkové příznaky, renální, plicní, GIT, játra, nervový systém Antibiotika, chemoterapeutika, antivirotika, antikonvulziva, vakciny, interferony, růstové faktory, hypotenziva, psychofarmaka, diuretika, cytostika, anestetika, antidiabetika, antikoagulancia

 14. Sekundární vaskulitidyparainfekční Postižení artérií všech velikostí • Virové - hepatitidy, HIV, EBV, CMV, parvoviry • Bakteriální – neisseria, stafylokoky, streptokoky, mykoplazmata, pseudomonády, legionelly, aspergillus • Mykotické – Blastomykoza, Coccidiomykosa, Kryptokokosa, Histoplasmosa, Trichofycie • Parazitární – Ascaris, Acanthamoeba, Microfilariae, Strongyloides stercoralis

 15. Sekundární vaskulitidyparaneoplastické Polyarteritis nodosa, kryoglobulinémie, pseudo-Raynaudův fenomén Hematologické malignity – leukémie, myeloproliferativní syndromy, lymfomy, Hodgkinova nemoc Solidní tumory – adenokarcinom: ovarium, prostata, plíce, žaludek, játra, nejasného původu

 16. Co jsme dělali –sekundární vaskulitidy Polékové Vyšetřovali a léčili obvykle pouze kožní projevy Parainfekční Léčili pouze infekční onemocnění a opomíjeli rozvoj systémové choroby Paraneoplastické Pátrali po možném systémovém onemocnění

 17. Co jsme se naučili – sekundární vaskulitidy Polékové Většina léků může indukovat rozvoj systémové vaskulitidy Parainfekční Běžná i vzácná infekční agens mohou být spouštěcím momentem autoimunitní vaskulitidy Paraneoplastické Většina hematologických malignit a řada karcinomů může být provázena vaskulitidou

 18. Co bychom měli dělat – sekundární vaskulitidy Polékové Parainfekční Když se při podávání léků nebo infekční nemoci objeví nové kožní projevy nebo celkové příznaky pomýšlet na vaskulitidu a odeslat nemocného k revmatologovi (klinickému imunologovi) Paraneoplastické Při podezření na kožní nebo systémovou vaskulitidu u starších jedince zařídit podrobný onkologický skrínink

 19. Závěry • Vaskulitidy jsou relativně vzácná onemocnění – primární vzácnější, sekundární častější, ale obecně jsou opomíjeny. • Sekundární vaskulitidy mohou být prvním projevem celkového závažného onemocnění. • Je nutno včas odeslat nemocného s podezřením na vaskulitidu k revmatologovi (nefrologovi, internistovi).

 20. Otázky ? Odpovědi !