BEROEPSGEHEIM - PowerPoint PPT Presentation

beroepsgeheim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BEROEPSGEHEIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
BEROEPSGEHEIM

play fullscreen
1 / 39
BEROEPSGEHEIM
163 Views
Download Presentation
rue
Download Presentation

BEROEPSGEHEIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BEROEPSGEHEIM Nicolas De Graeve Marianne Meiresonne Kim Van Valckenborgh

 2. Inleiding • Wikipedia • Historiek

 3. Op de computer op de afdeling wordt alle informatie van de bewoners bijgehouden. De kinesist van Marie komt op bezoek en vraagt een aantal gegevens. De verpleegster laat hem alleen op de computer werken. JA (schending beroepsgeheim) De kinesist kan ook de gegevens van andere zorgvragers bekijken. Ook hoeft de kinesist niet alles te weten over Marie (vb. miskraam, depressie dochter,...).

 4. Lieve verzorgde deze week Anita, een wat agressieve oude vrouw. Deze morgen komt de dokter op de afdeling en vraagt of er problemen zijn met bepaalde patiënten. Lieve laat hem weten dat Anita de afgelopen tijd veel medebewoners uitscheldt. NEEN (geen schending beroepsgeheim) Collega's delen het beroepsgeheim.

 5. Hanne heeft een miskraam gehad. Op een avond hoort Hanne het onderhoudspersoneel roepen: “De vuilnisbak moet nog geleegd worden bij die van dat miskraam.”. JA (schending beroepsgeheim) Iedereen op de gang kan de vertrouwelijke informatie horen. Ook getuigt dit gedrag van weinig respect.

 6. Je moet een observatieopdracht maken in je stageschrift. Je stelt de bejaarde voor: naam, leeftijd, gezinstoestand,... JA (schending beroepsgeheim) Je mag de naam van de geobserveerde (en familieleden) niet noemen.

 7. De stomazakjes van een bejaarde moeten worden aangevuld. De verpleegster gaat de kamer van de bejaarde binnen. Er is bezoek. Ze zegt tegen de bejaarde: "Ik zal de voorraad stomazakjes in de badkamerkast leggen.". JA (schending beroepsgeheim) Er zijn mensen bij de bejaarde. Door haar opmerking laat ze die mensen weten dat de bejaarde stomazakjes gebruikt.

 8. Art 458 • Geneesheren • Paramedisch personeel • Priesters • Politie en hulpdiensten • Journalisten • HORECA-medewerkers • ….

 9. Bijzonderheden • Wat kan een geheim zijn? • Schending van het beroepsgeheim • Niet schending van het beroepsgeheim • Strafbare handelingen

 10. General Everyone has the obligation to offer help • When? • Legal obligation • In what cases does the holder of the secret have to reveal the facts? • Several cases of liability

 11. Psychologie • Le fondement de l’obligation • Le caractère abslolu du secret professionnel et les exceptions • Matière importante pour psychologues • La culpabilité par défaut

 12. Service d’aides • L’élément moral • Prise de connaisance dans le cadre de l’aide • Le non-assistence au danger

 13. JOURNALISTIEK

 14. JOURNALISTIEK • Plichten van de journalist • Verklaring 1971 • Privacy <> Beroepsgeheim • Bronnengeheim

 15. Paul Jambers Paul Jambers, wat drijft hem?

 16. Hugo Claus ° 5 april 1929  19 maart 2008

 17. Informations confidentielles obtenues par voie ‘d’infiltration’ • police et justice • services secrets • journalistes Directive relatif au journalisme ‘undercover’

 18. Miss Belgian Beauty Kirsten Mertes

 19. Professional secrecy within the enterprise • Clause of secrecy • Non-disclosure agreement

 20. Professional secrecy within the enterprise Obligations of the employee • Withhold information • Use solely in exercise • Resituate the information Notion of confidential information

 21. Professional secrecy within the enterprise • Already accessible information • Granted permission • Reference to own data • Legal and environmental laws • Judicial procedure • Administrative or political administrations Which information is public?

 22. Professional secrecy within the enterprise • Conserve • Limit • Protect • Fulfil legislations • Fulfil internal rules • Communicate Use of confidential information

 23. “Watch out what you’re telling,and to who you’re telling it …”

 24. NathalieLubbe Bakker

 25. Luc De Bauw, Secretary General of the Federation of the HORECA-sector

 26. BEROEPSGEHEIM OF CODE?

 27. “Sommigen gaan nu zitten beweren dat ook de horeca-sector zoiets als een beroepsgeheim heeft. Onzin natuurlijk, er bestaat geen wettelijke basis voor een dergelijk beroepsgeheim, zelfs niet voor bordelen. Zaakvoerders beslissen lekker zelf over wat er buiten gaat en binnen blijft. Discretie over de klanten van je werkgever, ...”

 28. Yasser Arafat° 4 augustus 1929 11 november 2004

 29. Georges Pompidou° 5 juli 1911 2 april 1974

 30. François Mitterrand ° 26 oktober 1916  9 januari 1996

 31. BESLUIT

 32. Voor meer info : www.projectwerk-beroepsgeheim.net

 33. THE END