stoffkartotek veileder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stoffkartotek-veileder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stoffkartotek-veileder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Stoffkartotek-veileder - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

Hvorfor stoffkartotek? Forankring i virksomheten Planlegging og organisering Kartlegging Mål og prioritering Bruk og vedlikehold av stoffkartoteket. Stoffkartotek-veileder. Et sentralt kartotek Opplysninger om kjemiske stoffer og produkter som brukes i virksomheten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stoffkartotek-veileder' - rudolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stoffkartotek veileder
Hvorfor stoffkartotek?

Forankring i virksomheten

Planlegging og organisering

Kartlegging

Mål og prioritering

Bruk og vedlikehold av stoffkartoteket

Stoffkartotek-veileder
hva er et stoffkartotek
Et sentralt kartotek

Opplysninger om kjemiske stoffer og produkter som brukes i virksomheten

Råstoffer,mellomprodukter, egenproduserte og innkjøpte kjemiske stoffer og produkter

Hva er et stoffkartotek?
hvorfor stoffkartotek
Hvorfor stoffkartotek?

1

  • Økonomi
  • Helse
  • Miljø
  • Sikkerhet
  • Trivsel

Stoffkartotek gir bedre:

arbeidsmilj helse og sikkerhet
I Norge er det pr. 2004 ca. 100 000 kjemiske produkter på markedet som inneholder ca 10 000 forskjellige stoffer. Dette forårsaker årlig bl.a:

3200 akutte skader

100 hjerneskader pga. løsemidler

200 000 personer har daglig kontakt med kjemikalier

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
forankring i virksomheten
Beslutningen om å etablere stoffkartotek må fattes av ledelsen

Utpeke prosjektansvarlig for etablering av stoffkartotek

Definere AMU/verneombudets rolle

Forankring i virksomheten

2

planlegging og organisering
Skaffe oversikt over eksisterende rutiner

Etablere kjemikalieutvalg

Etablere rutiner for sanering og ivaretakelse av historiske data

Etablere rutiner for innkjøp i kartleggingsfasen

Velge kartoteksystem

Utpeke driftsansvarlig

Planlegging og organisering

3

sanering og historikk
Alternativ 1:

Kartlegge alt. Deretter vurdere om produkter som er på lager i små kvanta og produkter som ikke er i bruk kan overføres til andre enheter/avdelinger eller saneres/fjernes.

Alternativ 2:

Kartlegge og sanere fortløpende.

Sanering og historikk

Sanering og historikk
sanering og historikk1
Alternativ 1:

Etablere rutiner for innsamling av informasjon om nye kjemiske stoffer og produkter, som kan legges inn i stoffkartoteket mens kartleggingen pågår.

Alternativ 2:

Innføre innkjøpsstopp overfor nye produkter.

Innkjøp i kartleggingsfasen

Sanering og historikk
kartlegging
Etablere rutiner for kartlegging

Innhente HMS-datablader til kartoteket

Sjekke kvaliteten på HMS-databladene

Plassere HMS-databladene i kartoteket

Kartlegging

4

hva skal kartlegges
Eksempler på produkter:

aceton

bensin

rustløser på sprayboks

rengjøringsmidler

maling

sement

tynnere

laboratoriekjemikalier

Hva skal kartlegges?
hva skal kartlegges1
Forenklet skal følgende kartlegges:

alt i flytende form

all pasta

alt pulver

all gass

Man bør også kartlegge stoffer og produkter som forandrer egenskaper eller forbrukes ved bruk, f.eks sveiseelektroder som avgir gasser ved bruk

Hva skal kartlegges?
til den som skal kartlegge
Bruk verneutstyr! Klær briller, hansker , åndedrettsvern

Bruk registreringsskjema

Merk det som skal saneres / foreslås sanert/TRILLEBÅR

Vurder om kjemikaliene er forsvarlig lagret

Til den som skal kartlegge
hvordan kartlegge
Kartleggingen må omfatte:

Handelsnavn

Leverandør

Om virksomheten har oppdatert HMS-datablad for produktet

Faresymbol

YL gruppe

Mengde

Hvilket språk merkeetiketten er på

Produkter som har gammel merking

Hvordan kartlegge?
krav mht hms datablad
HMS-datablad på norsk med alle de 16 pkt.

Riktig format (papir, excel, database)

Oppdatert HMS-datablad innen en gitt dato

HMS-datablad også på produkter som ikke er merkepliktige

Gi en tidsfrist for når du vil ha HMS-datablad

Krav mht HMS-datablad
opplysninger i et hms datablad
1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

3. Viktige faremomenter

4. Førstehjelpstiltak

5. Tiltak ved brannslukking

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

7. Håndtering og oppbevaring

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Opplysninger i et HMS-datablad

9. Fysiske og kjemiske

egenskaper

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Opplysninger om helsefare

12. Opplysninger om miljøfare

13. Fjerning av kjemikalieavfall

14. Opplysninger om transport

15. Opplysninger om lover og

forskrifter

16. Andre opplysninger av

betydning for brukerens helse

og sikkerhet

m l og prioritering
Lage status over virksomhetens kjemikalier

Sammenstille opplysningene i stoffkartoteket med virksomhetens egne HMS-mål

Prioritere tiltak for forbedringer

Rydde opp i kjemikalielageret

Mål og prioritering

5

prioritering av tiltak
Ansattes sikkerhet

Redusert miljøbelastning

Kostnadsreduksjon

Raske resultater

Samvirke med andre planlagte tiltak

Opplæringseffekt i organisasjonen

Intern motivasjonseffekt overfor ansatte

Markedsgevinster

Profil utad

Attraktiv arbeidsplass

Prioritering av tiltak
tiltak med konomisk betydning
Reduksjon av antall kjemikalier og leverandører kombinert med bedre innkjøpsavtaler

Redusert lagerbeholdning

Redusert yrkesskadepremie

Redusert yrkesskade- og brannpremie som følge av god kjemikaliekontroll

Tiltak med økonomisk betydning

5

bruk og vedlikehold
Oversikt over lover og forskrifter

Mål for kjemikaliearbeidet

Organisering og ansvarsfordeling

Vedlikehold

Opplæring

Distribusjon av databladene

Verneutstyr og vernetiltak

Krav til underleverandør

Kontroll og revisjon

Avviksbehandling

Dokumentasjon

Bruk og vedlikehold

6