Peter Fröst
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Peter Fröst , arkitekt, PhD Chalmers Tekniska Högskola Reflektioner från det första året som adjungerad professor i vårdbyggnad. Ibland har det känts såhär…. Rundresa till landstingen bland Forums medlemmar….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rudolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Peter Fröst, arkitekt, PhD

Chalmers Tekniska Högskola

Reflektioner från det första året som adjungerad professor i vårdbyggnad
Slide4 l.jpg

 • Mötena syfte är att etablera kontakt samt gett överblick över kunskapsbehov, förväntningar och möjliga samarbetsområden framöver

 • Ger också en god överblick över hur de olika landstingen jobbar, vad som är på gång och vad man funderar på.

 • Positiv nyfikenhet på vad professuren, forskning och studenter kan tillföra den praktiska verksamheten.

 • Forums verksamhet är välkänd och uppskattad!

 • .


Slide5 l.jpg

 • Många beskriver idag hur man står inför ökade investeringar i vårdbyggnader.

 • De äldre sjukhusbyggnaderna går inte att bara lappa och laga längre.

 • De är i många fall uttjänta och svåra att anpassa till dagens krav.

 • Vårdens nya och snabbt föränderliga behov kräver omfattande ombyggnader eller nybyggnader.


Slide6 l.jpg

 • Man behöver ställa om från en förvaltande roll till att skapa en organisation för utveckling av nya projekt.

 • Här finns därför ett stort kunskapsbehov.

 • Organisationerna föryngras. personalrekryteringen och kompetensuppbyggnad nyckelfrågor.

 • Koppling till forskning och undervisning kan bidra till att man är en attraktivare arbetsplats.

 • Lokalplaneringsrollen behöver förändras och utvecklas – stort intresse för vidareutbildning.


Slide7 l.jpg

 • Det finns många uppgifter som är gemensamma och kan sägas ”ligga i tiden”

 • T ex nya lokaler för operation, vårdavdelningar med enkelrum, akutmottagningar, forsknings/labbyggnader, psykiatri mm

 • Vården organiserar sig idag alltmer i processer (lean mm). Hur kan lokalplaneringsprocessen stödja arbetet. Hur kommer detta att påverka lokaler och byggnader?


Slide8 l.jpg

 • Under 90-talet demonterades mycket av de standarder och processer som utgjorde kunskapsbasen för 60- och 70-talens utbyggnader

 • Planeringsarbetet (idéplaner, fastighetsplaner, lokalförsörjningsplaner etc) hur det genomförs – hur samordnar man fastighetsplanering och vårdens snabba förändringstakt.

 • Intresse för standarder (PTS)

 • Tidiga skeden mycket viktiga. Fokusförskjutning från bygg till lokalplanering.


Slide9 l.jpg

 • Att bygga för den forskningsintensiva och snabbt föränderliga vården fordrar forskningsbaserad kunskap.

 • Vårdens företrädare efterfrågar forsknings- och evidensbaserad kunskap i utformningen av deras lokaler och byggnader.

 • Hur tillgodogör man sig forskningsresultat i sina projekt? Hur gör man forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig?


Slide10 l.jpg

 • ”Centrum/akademin för vårdbyggnadsforskning” föränderliga vården fordrar forskningsbaserad kunskap. …

 • Det behövs forskningsbaserad kunskap för att bygga långsiktigt och hållbart till en forskningsbaserad verksamhet som vården.

 • Behov av oberoende nationellt kunskapscentrum.

 • Samverkan Chalmers, svenska vårdbyggnadsforskare och Forum för vårdbyggnad.


Slide11 l.jpg

 • Chalmers avser att inrätta ett antal doktorandtjänster vid Arkitekturinstitutionen.

 • Två av dessa kan med delad finansiering ses som ”vårdbyggnadsdoktorander”.

 • En ny industridoktorand från Medic Hus kommer att börja på Chalmers

 • För den andra har vi annonserat på Forums hemsida med förhoppningen att någon av Forums medlemmar känner sig manad.


Slide12 l.jpg

Under vårterminen 2008 arbetade en grupp på 20 studenter i årskurs två på arkitektutbildningen i projektet med att utforma en ny neonatalavdelning på SU/Östra sjukhuset i Göteborg.


Slide13 l.jpg

Under hösten 2008 arbetar ett mastersprojekt med en nybyggnad i anslutning till Karolinska Huddinge.Slide15 l.jpg

Tack! för vårdbyggnadsforskare.

peter.frost@chalmers.se