slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ТАТВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, тулгамдсан асу

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ТАТВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, тулгамдсан асу - PowerPoint PPT Presentation


 • 1539 Views
 • Uploaded on

ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ТАТВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, тулгамдсан асуудал. j. Дэлхий нийтийн татварын чиг хандлага: OECD Санаачлагууд. OECD “Татварын Суурийг Хороох, Ашиг шилжүүлэлт” Тайлан (Addressing “Base Erosion and Profit Shifting”-BEPS initiative (2012/2013)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ТАТВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, тулгамдсан асу' - ruby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ТАТВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, тулгамдсан асуудал

j

slide2
Дэлхий нийтийн татварын чиг хандлага: OECD Санаачлагууд
 • OECD “Татварын Суурийг Хороох, Ашиг шилжүүлэлт” Тайлан (Addressing “Base Erosion and Profit Shifting”-BEPS initiative (2012/2013)
 • OECD BEPS Арга Хэмжээний Төлөвлөгөө-2014/2015 (BEPS Action Plan, Feb 2013)
oecd beps
OECD BEPS Тайлан
 • G20 –OECD-даалгавар for Feb 2013 meeting
 • Татварын шударга байдал алдагдаж байна (tax fairness)
 • Татварын бааз суурийг бууруулах (base erode) олон арга хэдийгээр байгаа ч гол хэлбэр нь ашиг шилжүүлэлт (profit shifting)
 • Global Tax Rate Makers 22.4 vs. Domestic Tax Rate Takers 36.2%
  • Үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаад болон эх үүсвэр орны татварыг багасгах ( ашгийг шилжүүлэх, худалдааны бүтэц, зардлыг ихэсгэх замаар)
  • Эх үүсвэр орон огт татваргүй эсвэл бага татвар төлөх
  • Хүлээн авагч оронд огт татваргүй эсвэл бага татвар төлөх (бага татвартай орон эсвэл оффшор, хайбрид хэрэгсэлүүд)
  • Бага татвар төлсөн ашигт тайлант үед хөрөнгө оруулагч байршдаг оронд татвар төлөхгүй байх. (atthe ultimate parent level)
 • Олон улсын хамтын ажиллагаа Turning point
 • Timing &Methodology
 • BEPS ба хөгжиж буй орнууд. (Хөгжиж буй орнууд 54, BEPS огт эсвэл үр ашиг муутай, capacity building, мэдээлэл судалгааны хэрэгцээ)
oecd beps 2014 2015
OECD BEPS Арга хэмжээний төлөвлөгөө 2014-2015

1 Дижитал (електрон) эдийн засгийн татварын сорилтуудыг авч үзэх

2 Саармаг ажил гүйлгээн дэх татварын асуудлыг авч үзэх (hybrid arrangements)

3 GAAR болон CFC дүрмүүдийг чангатгах

4 Зээлийн хүүгийн зардлаар татварын суурийг бууруулахыг хязгаарлахр

5 Татварын хор хөнөөлтэй бүсүүдтэй тэмцэх (ил тод байдал болон бодит мөн чанар)

6 Давхар татварын гэрээний зайлсхийлтээс сэргийлэх

7 Бодит бусаар PE үүсгэхээс сэргийлэх

8, 9, 10 Үнэ шилжүүлэлт- transfer pricing outcome vs. value creation (8 Биет бус хөрөнгө), (Эрсдэл болон капитал ашиглалт), (10 Бусад өндөр эрсдэлтэй ажил гүйлгээ)

11 BEPS чиглэлээр тоо мэдэээлэл цуглуулах, судалгаа хийж аргачлал боловсруулах

12 Татвар төлөгчийг Аггрессив Татварын төлөвлөлтөө тодруулдаг байхыг шаарддаг болох

13 Үнэ шилжүүлэлтийн баримтжуулалтын дахин шалгах

14 Маргаан шийдэх механизмыг илүү үр ашигтай болгох

15 Хамтын хэрэсэлүүдийг хөгжүүлэх

slide5
GAAR-Ерөнхий зайлсхийх-эсрэг дүрэм
 • Ерөнхий Зайлсхийх-эсрэг (General Anti-Avoidance Rule)
 • Тусгай зайлсхийх-эсрэг дүрэм- (Special Anti-Avoidance Rule)
  • Хяналттай гадаад компаниуд (Controlled ForeignCompanies)
  • Хөнгөлөлт үзүүлэх хязгаарлалт (Limitation of benefits rules)
  • Үнэ шилжүүлэлт (Transfer pricing)
  • Нимгэн капиталжуулалт (Thin cap)
  • Бусад (other anti-treaty abuse provisions)
 • Дотоодын хууль тогтоомж болон олон улсын хэрэгсэлүүдэд зайлшгүй байх шаардлагатай.
slide6
GAAR зорилго
 • Зайлсхийх хандлага багасах
 • Татварын шударга байдлыг хангах
 • Агрессив татварын төлөвлөлтөнд deterring, Илрүүлэх, Хариу
hong kong gaar inland revenue ordinance section 61a
Hong Kong GAAR: Inland Revenue Ordinance- Section 61A
 • Тухайн ажил гүйлгээний мөн чанарын хувьд; тухайн ажил гүйлгээний хэлбэр болон бодит байдлынхаа хувьд; зөвхөн татварын үр шим хүртэхээр зохион байгуулагдсан бол:
 • Татварын алба нь тухайн ажил гүйлгээг огт анхнаас нь байгаагүй мэт эсвэл энэхүү ажил гүйлгээнээс олж авсан татварын үр ашгийг олгохгүй байх эрхийг хэрэгжүүлнэ.
 • “Ажил гүйлгээ” гэж ажил гүйлгээ, үйл ажиллагаа эсвэл схем –нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу одоогоор хэрэгжиж байгаа, эсвэл хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн
 • “Татварын үр шим” гэж татвараас зайлсхийх, татварыг хойшлуулах, эсвэл татварын дүнг бууруулах
slide8
Татварын албан хаагчийн нийгмийн баталгаа
 • ???
ad