E kzz
Download
1 / 21

E KZZ - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

E KZZ. E u ropejska K onfederacja Z wiązków Z awodowych. Głos pracowników Europejskich. Euro pejska Konfederacja Związków Zawodowych E KZZ. Zjednoczona. Plur alistyczna. Niezależna. Założenie :1973. Rozszerzenie E KZZ. 1974. Przyłączenie organizacji chrześcijańskich.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E KZZ' - royal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E kzz

EKZZ

EuropejskaKonfederacja

Związków Zawodowych

Głos pracowników Europejskich

Presentation ETUC


E kzz

Europejska

Konfederacja

Związków Zawodowych

EKZZ

Zjednoczona

Pluralistyczna

Niezależna

Założenie:1973

Presentation ETUC


E kzz

Rozszerzenie EKZZ

1974

Przyłączenie organizacji chrześcijańskich

Przyłączenieorganizacji post-komunistycznych

1974

1991

Przyłączenie Europejskich Federacji Branżowych

Status obserwatora dla organizacji z krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Przyłączenie konfederacji z krajów Europy Środkowo - Wschodniej

1995

Presentation ETUC


E kzz

82

Konfederacje

12 EuropejskichFederacji Branżowych

Organizacje Członkowskie

36 krajów

+ 60 Milionów

(42 % kobiet)

Presentation ETUC


E kzz

82 Konfederacje

Presentation ETUC


E kzz

12 Europejskich Federacji Branżowych

Presentation ETUC


E kzz

KONGRES

Komitet Wykonawczy

Komitet Sterujący

Sekretarz Generalny

Sekretariat

Organy EKZZ

Presentation ETUC


E kzz

EuropejskaKonfederacja

Związków Zawodowych

Głos pracowników

Europejskich

Cele& Priorytety

Presentation ETUC


E kzz

WPŁYW NA

EUROPEJSKI

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

Cele: Integracja Europejska

Komisja

Parlament

RadaMinistrów

RadaEuropejska

Komitet Ekonomiczno Społeczny

Trybunał

Presentation ETUC


E kzz

MOP

Rada Europy

EFTA

Pakt Stabilności dla Bałkanów

OECD

ACP

Euro - Med

MERCOSUR

Relacje Zewnętrzne

Presentation ETUC


E kzz

EwolucjaDialogu Społecznego

1991 - 2002

Negocjacje Europejskie/współ-legislacja

Urlop wychowawczy(1996), Praca w niepełnym wymiarze(1997) ,Umowy na czas określony(1999)

2002 -

AutonomiczneNegocjacje

Tele praca(2002),Stres w pracy(2004), Przemocinapastowanie(2007)

Inne Instrumenty

Ramy kształcenia ustawicznego(LLL)(2002), Ramy równouprawnienia płci(2005), Program pracy 2006-2008, Wspólna analiza kluczowych wyzwań stojących przed Europejskim rynkiem pracy(2007)

Presentation ETUC


E kzz

Etap pierwszy: konsultacje nt. kierunkuinicjatywy

Propozycjaw obszarzepolityki społecznej

Jeśli działanie społeczne jest pożądane

Opinia

Jeśli odpowiednia, kontynuacja przez Komisję

Etap drugi: konsultacjent. zawartości planowanej propozycji

Opinialub rekomendacja

negocjacje

dziewięć miesięcy, chyba że przedłużone

Niepowodzenie negocjacji

Jeśli odpowiednia, kontynuacja przez Komisję

negocjacje

Europejski Dialog Społeczny– współ-legislacja

Komisja

Partnerzy Społeczni

Presentation ETUC


E kzz

Partnerzy SpołeczniWdrażanie

Dyrektywy Rady

Porozumienia Ramowe

Porozumienia Ramowe

Europejski Dialog Społeczny - Wdrażanie

Presentation ETUC


E kzz

GEOPA-COPA

Rolnictwo

TransportPracodawcy

Euro-CIETT

Agencje Pracy Tymczasowej

Szkolenie zawodowe

Bezpieczeństwo i Higiena

Czas Pracy

Flexi-curity

Dialog Społecznyna poziomie branżowym

(około300 przyjętych wspólnych postanowień)

Presentation ETUC


E kzz

ERZ

DialogSpołeczny na poziomie branżowym

Presentation ETUC


Kampanie organizowania i euro demonstra cje
Kampanie Organizowaniaieuro - demonstracje

Presentation ETUC


E kzz

Europejskiego

rynku pracy

Dialogu Społęcznego, negocjacji zbiorowychipartycypacji pracowników

Ofensywa w celu

Bardziej efektywnych Europejskich rządów w zakresie gospodarczym, społecznym i środowiskowym

Silniejszej Unii Europejskiej

Silniejszych Związków i silniejszego EKZZ

Kongres

Presentation ETUC


E kzz

Maria Helena ANDRE

Zastępca Sekretarza Generalnego

Reiner HOFFMANN

Zastępca Sekretarza Generalnego

John MONKS

Sekretarz Generalny

Wanja LUNDBY-WEDIN

Przewodnicząca EKZZ

Josef NIEMIEC

Sekretarz Konfederalny

Catelene PASSCHIER

Sekretarz Konfederalny

Joël DECAILLON

Sekretarz Konfederalny

Walter CERFEDA

Sekretarz Konfederalny

Zespół EKZZ

Presentation ETUC


E kzz

Dołącz do NAS

www.etuc.org

Presentation ETUC


E kzz

ETUI - REHS

Presentation ETUC


E kzz

Głównym zadaniem Działu Zdrowia i Bezpieczeństwa jest zapewnienie technicznego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby promować zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w czasie wykonywanej pracy dla pracowników w Europie.

Głównym zadaniem Działu Szkoleń jest prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej, opracowywanie programów szkoleniowych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie edukacji, celem wzmacniania działalności Europejskich związków zawodowych.

Głównym zadaniem Działu Badań jest prowadzenie badań naukowych i przeprowadzanie analiz oraz monitorowanie problemów Europejskich o znaczeniu strategicznym dla świata pracy, a także budowanie mostów pomiędzy środowiskiem naukowo – akademickim a ruchem pracowniczym.

Presentation ETUC


ad