Download
z v re n zkou ka p p i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Závěrečná zkouška P & P I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Závěrečná zkouška P & P I

Závěrečná zkouška P & P I

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Závěrečná zkouška P & P I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Závěrečná zkouškaP&PI Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888 e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

  2. Test • 8 otázek – 8 x 2 = 16 bodů • VVÚ – 3 ot. • částečné uvolnění s deformační podmínkou – 3 ot. • Znázornění napjatosti v Mhorově rovině – 1 ot. • podmínky plasticity (jednoosá, smyková a prutová napjat.) – 1 ot. • odvozovačka – 4 body • deformační práce (lineární pružnost) • deformace při namáhání prostým tahem • napjatost při namáhaní prostým krutem • podmínka plasticity maxt pro prutovou napjatost • Test celkem 20 bodů • minimalní počet je 10 bodů

  3. Příklady • tah – tlak • namáhaní prutu prostým tahem (tlakem) • soustava těles namáhaných prostým tahem (tlakem) • ohyb • namáhaní prutu prostým ohybem (přímí, zakřivený a zalomený) • vzpěr nebo krut • vzpěrná stabilita prutu • namáhaní prutu prostým krut • hodnocení • každý příklad max. 10 bodů – min. 4,5 bodu