slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Maria CULE ȘOV, Director ADR Sud

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Maria CULE ȘOV, Director ADR Sud - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor. Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR) – implementatorii principali ai politicii de dezvoltare regională în Moldova. Sud. Maria CULE ȘOV, Director ADR Sud.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maria CULE ȘOV, Director ADR Sud' - roy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR) – implementatorii principali ai politicii de dezvoltare regională în Moldova

Sud

Maria CULEȘOV, Director ADR Sud

forma organizatorico juridic a adr

Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud sunt instituţii publice necomerciale, subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, create pentru implementarea Strategilor de Dezvoltare Regională şi a Planului Operaţional Regional.

FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ A ADR

Activitatea ADR Sud a fost lansată oficial la 20 aprilie 2010

misiunea i rolul adr

Misiune:

 • implicarea în programarea strategică a dezvoltării social-economice a regiunii,
 • gestionarea competentă şi eficientă a programelor/proiectelor finanţate din fondurile alocate pentru dezvoltarea regională
 • iniţierea programelor pentru promovarea strategică a regiunii sud

Rol: de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a întreg teritoriului regiunilor Sud, Centru și Nord, urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre zonele regiuniiîn favoarea locuitorilor ei

Misiunea şi Rolul ADR
consiliul regional pentru dezvoltare sud strategia de dezvoltare regional sud

Activitatea ADR Sud este coordonată de Consiliul Regional de Dezvoltare Sud care întruneşte 32 membri şi este ghidată de Strategia de Dezvoltare Regională Sud.

Consiliul regional pentru dezvoltare SUD Strategia de Dezvoltare regională SUD
 • Strategia stabileşte 3 priorităţi de bază în dezvoltarea RDS :
  • Reabilitarea infrastructurii fizice
  • Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat
  • Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice
rezultate le activit ii adr sud anul 2010
REZULTATE LE activității ADR sud, anul 2010

Echipa angajată, sediuechipat, SDR Sud aprobată şi

Primul Apel de Propuneri de Proiecte organizat

Instruiriși seminare deinformare despre

oportunităţile de finanţare din FNDR și surse alternative

Consultanţă şi suport aplicanţilor în procesul

de pregătire a proiectelor de dezvoltare regională

29 de proiecte - MCDR, POR –elaborat și aprobat, în

elaborare 4 proiecte pentru Programe de finanțare UE

3 proiecte de dezvoltare regională în proces de

implementare

rezultate le activit ii adr sud anul 20101
REZULTATE LE activității ADR sud, anul 2010
 • CRD Sud implicat activ în coordonarea activităților ADR
 • și implementarea politicilor regionale

Plan de comunicare și informare elaborat și

implementat,buletine informative distribuite, site creat

Parteneriat cu actori multipli în Dezvoltarea Regională

- APL, ODIMM, BCI, Centrul PRO-Europa, Contact-Cahul

 • Experienţepozitive promovate în regiune prin
 • vizite de studiu,publicații, reportaje mass-media
 • Parteneriate strategice create cu EPTISA în proiectul
 • IEPV, GIZ, ambasade...
slide7

Acordare suport în planificare strategică și programare

 • Oferire suport logistic, servicii informare, instruiri specializate pe domenii, consultanță continuă
 • Angajare experți naționali și internaționali
 • Asistență în elaborarea sistemului de evaluare și monitorizare, a planurilor de comunicare și informare...
 • Organizare vizite de studiu la ADR de peste hotare: România, Cehia...
 • Facilitarea participării la Conferințe internaționale, Forumuri, etc
 • Finanțare și co-finanțare activități ADR
 • Asistență în facilitarea parteneriatelor regionale
 • Efectuare reparații, procurare echipament, mobilier, unitate de transport
CONTRIBUȚIA PROIECTULUI„Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională” finanţat de DFID/SIDA în REALIZĂRILE ADR din Moldova
slide9

ECHIPA NAȚIONALĂ DFID

Martin Rimmer - Director de proiect

Arcadie Barbăroșie - Vice-director de proiect

AlexandrMuravschi - Șeful echipei

Ion Osoian – consultant superior

StelaCorobceanu – consultant strategii

ConstantinEnciu - consultant în proiecte

Diana Trifan - consultant în finanțe

EcaterinaGrib - consultant în achiziții publice

Mihăilescu Constantin - consultant

Diana Moisei - Project Office Manager

Inga Burlacu – consultant în comunicare

consultan i regionali dfid

Strelciuc Silvia

Lupașcu Eugen

Hadei Natalia

Braguţa Aurelia

Ghiţu Vladimir

Brașovschi Vera

Consultanți regionali DFID
slide12

O1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare;

O2. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională;

O3. Organizarea şi administrarea procedurilor de achiziţii publice

O4. Consolidarea capacităţilor actorilor naţionali şi regionali în implementarea cu succes a strategiilor regionale de dezvoltare;

O5. Promovarea imaginii şi realizarea principiilor de asigurare a transparenţei în activităţile ADR Sud

O6. Asigurarea managementului financiar eficient în activitatea ADR Sud şi implementarea mecanismelor de finanțare a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională

ACTIVITATEA ADR SUDpentru anul 2011 este orientată spre realizarea următoarelor obiective specifice:
tendin e i perspectiv e a adr pentru intensificarea proceselor de dezvolt re regional

Consolidarea capacităților echipelor ADR și a regiunilor de dezvoltare în implementarea politicilor de dezvoltare regională

 • Stimularea sectorului de consultanță în domeniul programelor şi proiectelor regionale
 • Inițierea colaborării șipreluarea experiențelor de succes în domeniul dezvoltării regionale a țărilor europene
 • Implementarea strategiilor sectoriale la nivel regional
 • Realizareaprevederilor Planului Operaţional Regional (POR)
 • Identificarea surselor de finanţare pentru proiectele regionale
 • Colaborarea cu GIZ pentru îmbunătățirea calității serviciilor comunale prestate de operatorii regionali
TENDINȚE ȘI Perspective a ADR PENTRU INTENSIFICAREA PROCESELOR DE DEZVOLTĂRE REGIoNALĂ
slide14

Vă mulţumim pentru atenţie! Adresa și date de contact: bld. Ştefan cel Mare, 12, or. Cimişlia, Republica Moldova, MD-4101 Tel.. +373 241 2 62 86Fax. +373 241 2 62 86Email: office@adrsud.mdweb: WWW.adrsud.md