iii vienf zes elektrisk s des ar virkn sl gtiem elementiem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem' - roxy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akt vas pretest bas un indukcijas spoles virknes sl gums
Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt vas pretest bas un indukcijas spoles virknes sl gums1
Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt vas pretest bas un indukcijas spoles virknes sl gums2
Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt vas pretest bas un indukcijas spoles virknes sl gums3
Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide6
Ja strāva

i = Imsinωt,

tad

ua = Uamsinωt,

uL = ULmsin(ωt+π/2),

u = Umsin(ωt+φ).

Zīmē vektoru diagrammu, izmantojot

strāvas un spriegumu efektīvo vērtību

vektorus: I, Ua=I∙R, UL=I∙xLun U.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide7
Vektori Ua, UL un U veido spriegumu

trīsstūri.

Z ir ķēdes pilnā pretestība

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide8
Pilnai pretestībai z atbilst pretestību Δ.

Tas ir līdzīgs spriegumu Δ, jo:

R =Ua/I, xL= UL/I un z = U/I.

No pretestību Δ

tgφ = xL/R, cosφ = R/z.

φ noteikšanai ieteicams izmantot

φ =arctg xL/R.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

jaudas rl d s
Jaudas RL ķēdēs

Momentānā jauda

p = ui = UmImsin(ωt+φ)sinωt =

= UIcosφ – UIcos(2ωt+φ).

Vidējā (aktīvā) jauda

P = UIcosφ = I2R = UaI.

Reaktīvā jauda

QL = UIsinφ = I2xL = ULI.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide11
Pilnā jauda

P,Q un S veido jaudu trīsstūri.

Uzņēmumos uzstāda aktīvās un

reaktīvās enerģijas skaitītājus. Pēc to

rādījumiem laika intervālā Δt nosaka

patēriņu un vidējā jaudas koeficienta

lielumu šajā laikā

tgφ = QΔt /PΔt.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

pretest bu un jaudu tr sst ri
Pretestību un jaudu trīsstūri

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt v s pretest bas un kondensatora virknes sl gums
Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt v s pretest bas un kondensatora virknes sl gums1
Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt v s pretest bas un kondensatora virknes sl gums2
Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt v s pretest bas un kondensatora virknes sl gums3
Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide17

Ja strāva

i = Imsinωt,

tad

ua = Uamsinωt,

uC = UCmsin(ωt-π/2),

u = Umsin(ωt+φ).

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide18
Zīmē vektoru diagrammu, izmantojot

strāvas un spriegumu efektīvo vērtību

vektorus: I, Ua=I∙R, UC=I∙xC un U.

Šeit

ir efektīvie lielumi.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide20
Vektori Ua, UC un U veido spriegumu

trīsstūri.

Ķēdes pilnā pretestība

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide21
Pilnai pretestībai z atbilst pretestību Δ.

Tas ir līdzīgs spriegumu Δ, jo:

R =Ua/I, xC= UC/I un z = U/I.

No pretestību Δ

tgφ = -xC/R, cosφ = R/z.

φ noteikšanai ieteicams izmantot

φ =arctg (-xC/R).

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

pretest bu un jaudu tr sst ri1
Pretestību un jaudu trīsstūri

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

jaudas rc d s
Jaudas RC ķēdēs

Momentānā jauda

p = ui = UmImsinωtsin(ωt+φ) =

= UIcosφ – UIcos(2ωt+φ).

Vidējā (aktīvā) jauda

P = UIcosφ = I2R = UaI.

Reaktīvā jauda

QC = UIsinφ = I2xC = UCI.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide24
Pilnā jauda

P, QC un S veido jaudu trīsstūri.

Fāžu nobīdes leņķis

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums1
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums2
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums3
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums4
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide30
Ja strāva

i = Imsinωt,

tad

ua = ImRsinωt = Uamsin ωt,

uL= ImxLsin(ωt+π/2) = ULmsin(ωt+π/2),

uC=ImxCsin(ωt-π/2)=UCmsin(ωt-π/2).

Zīmē vektoru diagrammu pie

nosacījuma, ka

xL>xC, UL=IxL> UC=IxC.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

slide31
No diagrammas izriet:

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

z atbilst pretest bu
Z atbilst pretestību Δ

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

spriegumu rezonanse
Spriegumu rezonanse

Spriegumu rezonanse iestājas, kad

strāva sakrīt fāzē ar avota spriegumu,

t.i. φ = 0. Tas notiek, ja xL = xC.

Tad z = R ,

I = Imax = U/R.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes

vektoru diagramma
Vektoru diagramma

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes