slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GATEWAY LATVIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
GATEWAY LATVIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

GATEWAY LATVIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

„Par Satiksmes ministrijas secinājumiem un priekšlikumiem par loģistikas nozares attīstības perspektīvām Latvijā”. GATEWAY LATVIA. Piegāžu ķēdes optimizācijas mehānismi. ostas ir tikai viens no kopējās piegāžu ķēdes (' supply chain' ) elementiem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GATEWAY LATVIA' - eunice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„Par Satiksmes ministrijas secinājumiem un priekšlikumiem par loģistikas nozares attīstības perspektīvām Latvijā”

GATEWAY LATVIA

slide2

Piegāžu ķēdes optimizācijas mehānismi

 • ostas ir tikai viens no kopējās piegāžu ķēdes ('supply chain') elementiem
 • pasaules labākās prakses piemēri klasteru un vienoto ekspeditoru izveidē un darbībā (Somija, Dānija, Igaunija, Āzijas tīģeri (Honkonga, Singapūra, Dienvidkoreja), DB Schenker u.c.)
 • Ir attīstīti politikas veidošanas mehānismi (SM, Ostu padome u.c.), taču iztrūkst integrēts operatīvās koordinācijas instruments, kas optimizētu četru multimodālo piegāžu ķēdi veidojošo dimensiju – zeme, ūdens, gaiss un komunikācijas – mijiedarbību
 • Virsuzdevums: nodrošināt kvalitatīvu un vienotu Latvijas loģistikas nozares piedāvājumu izstrādi un mārketingu, īpaši iepretim potenciālajām stratēģiskajām kravu un investīciju plūsmām.
slide3

Latvijas tranzīta un loģistikas nozares izaicinājumi

 • Latvijas loģistikas koridora ietvaros apkalpotās kravas raksturo:
 • ģeogrāfiskās plūsmas asimetrija (90% AR); 
 • veidu relatīvā vienveidība (2/3 = ogles + naftas produkti);
 • izcelsmes valstu vienveidība;
 • UZDEVUMS: mobilizēt valsts pārvaldībā esošos loģistikas infrastruktūras aktīvus un sadarbībā ar privāto sektoru veikt koordinētu un agresīvu Rietumu kravu plūsmu (īpaši, konteinerizēto un autobūves kravu) un investīciju piesaisti Latvijas loģistikas koridoram, organizējot vienotu, koordinētu un katram klientam pielāgotu nozares piedāvājumu izstrādi un komunikāciju. 
slide4

Loģistikas nozares integrācijas instruments

 • Pārvadāto/pārkrauto kravu tonnāža vs. apkalpotās kravu tonnas pievienotā vērtība (‘makroekonomiskais efekts’)
 • Evolūcija:
  • tranzīts loģistikas & piegāžu ķēdes menedžments
 • UZDEVUMI:
 • stratēģiska prioritāte kravām, kuru piesaistei ir potenciāls jaunu darbavietu un specializētu pakalpojumu radīšanā.
 • integrēti transporta un loģistikas risinājumi citām tautsaimniecības nozarēm (loģistikas komponentes izmaksu optimizācija  konkurētspēja ↑)
 • REALIZĀCIJAS MEHĀNISMS:
 • Jauna 100% valsts akciju sabiedrība 4 pamatfunkciju veikšanai:
slide5

(1) Konsolidētais pārdevējs

 • Nodrošināt centralizētu un koordinētu sadarbību/komunikāciju ar potenciālajiem kravu īpašniekiem, investoriem, starptautiskajiem loģistikas uzņēmumiem:
  • gan reaktīvi ( ‘vienas pieturas aģentūra’ (‘One-Stop Shop’) ienākošajiem pieprasījumiem),
  • gan proaktīvi (kā ‘konsolidētais pārdevējs’ realizējot agresīvu kravu un investīciju piesaistes procesu, tai skaitā nodrošinot vienotu Latvijas loģistikas nozares ‘seju’ (‘One Face’) starptautiskajā loģistikas tirgū (klastera princips);
  • gan organizējot vienotu nozares starptautisko mārketingu (dalība starptautiskajās izstādēs, tirdzniecības misijās, ‘road shows’, Latvijas valsts amatpersonu vizītēs + vienotu Latvijas stendu un marketinga materiālu izstrāde u.tml.);
slide6

(2) Superekspeditors

 • Veikt t.s. ‘superekspeditora’ funkciju, tai skaitā:
  • izstrādājot multimodālus un integrētus Latvijas loģistikas nozares un piegāžu ķēdes piedāvājumus
   • Īpaši, stratēģisko kravu un investīciju piesaistē, kur sadrumstalota pieeja ir neefektīva un kur privātais sektors vai valsts loģistikas spēlētāji atsevišķi nav spējīgi sasniegt rezultātu;
   • piemēram, NATO multimodālo reverso kravu piesaiste, Krievijas autobūves nozares apgāde, autobūves loģistikas operāciju (PDI) attīstība, konteinerpārvadājumi starp Baltijas un Melno jūru, starptautiski atpazīstamu ostu termināļu operatoru piesaiste, aviokravu piesaiste u.tml.;
  • veidojot un attīstot sadarbību ar Krievijas, NVS, Centrālāzijas un, perspektīvā, Rietumķīnasražojošajiem uzņēmumiem, kā arī šajos reģionos ražotnes izvietojušajiem ārvalstu uzņēmumiem, kam ir aktuālas kravu piegādes uz/no Eiropas un Amerikas.
  • attīstot sadarbību ar minētā reģiona valstīm kontinentālo dzelzceļa konteinerpārvadājumu u.c. starpvalstu kravu koridoru jomā;
slide7

(3) Piegāžu ķēžu optimizācija

 • Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, LIAA, nozaru asociācijām u.c. iesaistītajiem spēlētājiem izstrādāt :
 • Optimālus loģistikas risinājumus Latvijas eksportētājiem un stratēģiskajiem importētājiem
 • vienotus IKT risinājumus visas piegāžu ķēdes ietvaros;
slide8

(4) Infrastruktūras un procesu optimizācija

 • Nodrošināt, lai valsts ar tai piederošo loģistikas infrastruktūras aktīvu palīdzību radītu optimālus apstākļus privātā sektora attīstībai, cita starpā, piedāvājot tirgus pieprasījumam un stratēģisko prioritāšu veicināšanai atbilstošus risinājumus:
  • Latvijas ostu un SEZ teritoriju izmantošanas optimizācijai;
  • starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras uzlabošanai;
  • VAS „Latvijas Dzelzceļš” infrastruktūras un ritošā sastāva izmantošanas optimizācijai;
  • Loģistikas centru, sauso ostu (‘dry port’) un komplektējošās rūpniecības centru attīstībai.
 • Nozares koordinēšanas procesā identificējot infrastruktūras un birokrātiskos ierobežojošos faktorus, rastos iespēja no visaptverošas perspektīvas plānot arī valsts/pašvaldību ieguldījumus transporta un loģistikas infrastruktūrā (tai skaitā, ES līdzfinansējuma sadales kontekstā) kā arī veikt administratīvo procesu uzlabojumus.  
slide9

GATEWAY LATVIA

(2) Superekspeditors – starptautisko piegāžu ķēdes risinājumu izstrāde

(1) Latvijas loģistikas produktu piedāvājuma

“One-StopShop” un “OneFace” starptautiskajā loģistikas tirgū

GATEWAY

LATVIA

(3) Piegāžu ķēžu optimizācija – starpnozaru sadarbība

(4) Valsts infrastruktūras, aktīvu un birokrātisko procedūru optimizācija