genel ve tekn k let m n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM - PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on

GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM. Mustafa Özhan KALAÇ. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İletişim Kitabından yararlanılmıştır. İletişim. Dar anlamda iletişim, bireylerarası düşünce, duygu ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM' - roxy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genel ve tekn k let m

GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM

Mustafa Özhan KALAÇ

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi,

İletişim Kitabından yararlanılmıştır.

leti im
İletişim
 • Dar anlamda iletişim, bireylerarası düşünce, duygu ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir.
 • Başka bir ifadeyle iletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
let m s rec
İLETİŞİM SÜRECİ
 • Kaynak→→İleti→→ Araç→→Alıcı→→Geri besleme

(mesaj) (kanal) (hedef) (feed-back, yansıma)

kaynak ve al c
Kaynak ve Alıcı
 • Kaynak, değişik biyo- psikolojik ve bilişsel süreçlerde ürettiği iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilere denir. İletişim süreci içerisindeki kişilerden, iletişimi başlatan kişiye verici kişi denir.
 • Alıcı, kaynaktan gelen iletileri alan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplardır.
leti mesaj
İleti (Mesaj)
 • Bir yaşantıya ait duygu ve düşüncenin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan sembollere mesaj denir.
kanal
Kanal
 • Kaynağın mesajını alıcıya ilettiği araç ve yoldur. Kullanılan kanala göre beş duyu organı gibi doğal araçlar ya da kitle iletişim araçlarıyla iletişimden söz edilebilir. Önemli olan istenilen etkiyi yaratacak kanal veya kanalları tespit etmektir.
slide8
Araç
 • İletişim aracı, kanallar aracılığı ile iletileri alan/gönderen, yayan fizik ya da teknik araçlardır. Ses, yüz, vücut, telefon, kitap, resim, televizyon vb. gibi araçlar iletişim araçlarıdır.
ger b ld r m yansima feed back
GERİ BİLDİRİM (YANSIMA-FEED BACK)
 • Bütün iletişimlerde kaynağın en çok üzerinde durduğu konudur. Alıcının mesajı çözüp değerlendirmesinden sonra yeni bir mesaj kodlaması ve geri bildirim yapması önemlidir. Kaynaktan gelen mesajın alıcı tarafından nasıl anlaşıldığı ancak geribildirim mekanizmasıyla öğrenilir.
let m n temel zell kler
İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • İletişim, her zaman her yerdedir. İletişim günümüz insanın yaşamının yaklaşık dörtte üçünü kaplayan bir olgudur.

2) İletişimde temel amaç çevre üzerinde etkin olmaktır. Her iletişim durumunda insanların kendilerine özgü beklenti ve amaçları vardır.

slide11
İletişim anlamların paylaşımıdır. Belli uyarıları anlamlı iletiler olarak algılamaya koşullandığınız için bunları değerlendirip anlamlandırabiliyoruz.

4) İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir. Bizi kuşatan iletişim ağı içinde seçip algıladığımız uyarıcılar iletişim davranışlarımızın kaynağıdır. Bu davranışlarımız işlevsel açıdan birkaçkatmanda gerçekleşir:

let m siniflandirmalari
İLETİŞİM SINIFLANDIRMALARI

Bir Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak

 • Kişiler arası iletişim
 • Grup iletişimi
 • Örgüt iletişimi
 • Toplumsal iletişim
grup li kilerinin yap s na g re
Grup İlişkilerinin Yapısına Göre
 • Biçimsel olmayan (informel) / yatay iletişim
 • Biçimsel (formel) / dikey iletişim
kullan lan kanallara ve ara lara g re
Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre
 • Görsel iletişim
 • İşitsel iletişim
 • Görsel-işitsel iletişim
 • Dokunma ile iletişim
 • Telekomunikasyon
 • Kitle iletişimi ya da
 • Doğal araçlarla iletişim
 • Yapay araçlarla iletişim
kullan lan kodlara g re
Kullanılan Kodlara Göre
 • Sözlü iletişim
 • Yazılı iletişim
 • Sözsüz iletişim
zaman ve mek n boyutlar nda
Zaman ve Mekân Boyutlarında
 • Yüzyüze iletişim
 • Uzaktan iletişim olarak
let m engelleyen durumlar
İLETİŞİMİ ENGELLEYEN DURUMLAR  

1.Ortak Yaşantının Olmaması (Sosyo-Kültürel Fark)

2.Dile Ait Engeller

3.Anlamların Karıştırılması

4.Sembol İle Sembolize Edilen Şey Arasındaki Uyuşmazlık

5.Algının Sınırlı Oluşu

6.Sözcüklere Boğulma

7.Kompleksli Oluş

8.Savunucu Tutum

ad