nowa architektura finansowa kontra zasady cywilizacji lichwiarskiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nowa Architektura Finansowa kontra zasady cywilizacji lichwiarskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nowa Architektura Finansowa kontra zasady cywilizacji lichwiarskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Nowa Architektura Finansowa kontra zasady cywilizacji lichwiarskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Nowa Architektura Finansowa kontra zasady cywilizacji lichwiarskiej. Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w świetle międzynarodowej polityki finansowej. Prelekcja z okazji 18 lat PLP 26 marca 2011, Jacek Andrzej Rossakiewicz. Cywilizacja jedna czy wiele?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nowa Architektura Finansowa kontra zasady cywilizacji lichwiarskiej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nowa architektura finansowa kontra zasady cywilizacji lichwiarskiej

Nowa Architektura Finansowa kontra zasady cywilizacji lichwiarskiej

Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w świetle międzynarodowej polityki finansowej.

Prelekcja z okazji 18 lat PLP

26 marca 2011, Jacek Andrzej Rossakiewicz

cywilizacja jedna czy wiele
Cywilizacja jedna czy wiele?
 • Wielość cywilizacji jako fakt historyczny.
 • Nauka o cywilizacjach Feliksa Konecznego:

destrukcja i twórcze inspiracje.

 • Mechanizmy kontrolne zarządzania cywilizacją

duchowość, czyli rzeczywista intencja i cel.

Władza informacyjna i finansowa ponad

monteskiuszowskim trójpodziałem władzy na

ustawowodawczą, wykonawczą, sądowniczą.

slide3
Emisja prywatnego pieniądza jako dublowanie prawa własności do powstających dóbr oraz dziedziczonego majątku
 • Oficjalne oparcie pieniądza na zasobach złota

uprzywilejowało oprocentowany kredyt.

 • Kredyt w rękach prywatnych stał się nowym

sposobem emisji środków rozliczeniowych.

 • Kreacja/emisja środków rozliczeniowych to

„produkcja biletów” na dobra, która przysługuje

producentom dóbr lub reprezentatywnej władzy.

w adza finansowa czyli prawo do emisji pieni dza
Władza finansowa, czyliprawo do emisji pieniądza
 • Zgodnie z Konstytucją R. P. prawo to należy do

NBP jednak po okresie transformacji ustrojowej

jest to jedynie pusty zapis.

 • Przyjęto praktykowany w świecie zachodnim

zwyczaj emisji pieniądza przez banki prywatne,

(korzystające z uprawnień należnych bankom

centralnym).

Ma to oficjalnie zapobiegać nadmiernej emisji

i inflacji. Prowadzi jednak do sytuacji znacznie

bardziej dramatycznej niż inflacja.

prywatny pieni dz emitowany jest jako oprocentowany d ug
Prywatny pieniądz emitowany jest jako oprocentowany dług
 • Wzrost ilości pieniądza to automatyczny wzrost

zadłużenia społeczeństwa i państwa.

 • Oprocentowanie powiększa dług prowadząc do

hiperzadłużenia i stagnacji gospodarczej.

 • Oprocentowanie to podstawowa przyczyna

strukturalnej inflacji, „zwalczanej” za pomocą

podniesienia stóp procentowych – czyli kolejnego

impulsu inflacyjnego.

 • Wzrost dysproporcji majątkowych w społeczeństwie.
cywilizacyjne efekty nieuprawnionej emisji oprocentowanych pieni dzy
Cywilizacyjne efekty nieuprawnionej emisji oprocentowanych pieniędzy
 • Kult egocentryzmu (skrajny indywidualizm) zanik

poczucia odpowiedzialności i norm społecznych:

brak demokracji obywatelskiej i solidarności ludzkiej.

 • Dominacja fałszu i ideologii w polityce i naukach

społecznych, fałszywa nauka i pozorna kultura:

tittytaintment - czyli wstrzymywanie rozwoju sił

wytwórczych.

 • Finansowe ubezwłasnowolnienie i depopulacja.
wewn trzne finansowe defekty dzia alno ci i funkcji pa stwa
Wewnętrzne finansowe defekty działalności i funkcji państwa
 • Spostrzeganie podatków od ludności jako

głównej lub jedynej zasady finansowania

budżetu państwa, z pominięciem podstawo-

wej (konstytucyjnej) zasady emisyjnej:

monetyzacji przyrostu dóbr: towarów i usług.

 • Deficyt budżetowy jako efekt braku emisji

i zaburzenia finansowej równowagi

pomiędzy emisją i opodatkowaniem.

 • Koncepcja potrzeb pożyczkowych państwa
system finansowy jako przyk ad cywilizacyjnej r nicy w intencjach celach i rodkach gospodarowania
System finansowy jako przykład cywilizacyjnej różnicy w intencjach, celach i środkach gospodarowania:
 • Dobry interes nie polega na tym, aby za korzystną cenę sprzedać coś co się posiada, komuś kto chce to kupić,
 • dobry interes to sprzedać za wygórowaną cenę coś, czego się nie posiada, komuś kto nie chce tego kupić.

Punkt pierwszy to społeczna gospodarka rynkowa.

Punkt drugi to prywatny odsetkowy system finansowy, oparty na kreacji (oprocentowanego) pieniądza dłużnego, zwanego potocznie kredytem. Po wyeliminowaniu emisji pieniądza jesteśmy skazani na „pożyczki”.

nowa architektura finansowa jako spos b wyj cia z cywilizacyjnej zapa ci
Nowa Architektura Finansowa jako sposób wyjścia z cywilizacyjnej zapaści
 • Wykorzystanie rozwoju tradycji ekonomicznej i wyprowadzenie

równania emisji z finansowej ideologii Davida Ricardo .

Oznaczenia w znanym równaniu: MV=PT

M - pieniądz, P – ceny, T – towary na rynku

V - obieg pieniądza (wielkość statystyczna)

delta - przyrost

 • Zamiast równania Ricardo: delta M = delta P (przy stałym T i V)
 • Powstaje równanie emisji:

deltaM = detlaT P/V

Przyrost pieniądza M jest skorelowany ze wzrostem produkcji T

i szybkością obrotu V, po to aby skonsumować wzrost

gospodarczy, umożliwić zaopatrzenie oraz zysk, a także

zachować istniejący poziom cen P.

slide10
Nowa Architektura Finansowa jako realizacja polskich zapisów konstytucyjnych oraz wskazań Traktatu z Maastricht (UE)
 • Niniejszy Traktat [z Maastricht] wyznacza nowy etap

w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między

narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są jak

najbliżej obywateli. (TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ,

Tytuł I, Postanowienia wspólne, Artykuł A)

 • Pozostaje realizacja zapisów konstytucyjnych i intencji

zawartej w głównych zapisach Traktatu z Maastricht -

aby prawo służyło człowiekowi i społeczeństwu.

tradycja monoteizmu i jednej cywilizacji jest w a ciw intencj starsz ni ekskluzywny globalizm
Tradycja monoteizmu i jednej cywilizacji jest właściwą intencją; starszą niż ekskluzywny globalizm
 • Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni;

również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego

słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden

pasterz. (Biblia Warszawska, Ewangelia Jana 10:16)

 • Wszystkie narody, mają swoje miejsca, ku którym zwracają

swe modły. Gdziekolwiek obrócisz się, staraj się czynić

wszystko to co uznasz najlepszem. Bóg was wszystkich

kiedyś zgromadzi, nic nie ogranicza Jego władzy.

(Koran, II, 143. tłum. Jan Murza Tarak Buczacki, Warszawa 1858).

teksty r d owe na temat nowej architektury finansowej
Teksty źródłowe na tematNowej Architektury Finansowej
 • Portal internetowy

www.demokracja–finansowa.org.pl

 • Artykuł ZASADA EMISJI PIENIĄDZA (zamiast obligacji), DF Nr 12
 • Materiały do konferencji:

Systemy finansowe w służbie społeczeństwu i gospodarceWARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA. SZKOŁA WYŻSZA  KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA. Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego

(dostępne m. in. na http://www.demokracja-finansowa.org.pl/konferencje.html)

Dziękuję za uwagę!

Jacek Andrzej Rossakiewicz