Hat kony di ktan cs min s gi di k let felel s llampolg rok
Download
1 / 24

Hatékony diáktanács – minőségi diákélet – felelős állampolgárok - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

"Bartók Béla " Elméleti Líceum di ákönkormányzata. Hatékony diáktanács – minőségi diákélet – felelős állampolgárok. Tartalom :. 1. A program rövid bemutatása 2. A program célja: 3. Célcsoport 4. Igények, elvárt változások 5. A program részletes le í rása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hatékony diáktanács – minőségi diákélet – felelős állampolgárok' - rowdy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hat kony di ktan cs min s gi di k let felel s llampolg rok

"Bartók Béla " Elméleti Líceumdiákönkormányzata

Hatékony diáktanács – minőségi diákélet – felelős állampolgárok


Tartalom
Tartalom:

1. A program rövid bemutatása

2. A program célja:

3. Célcsoport

4. Igények, elvárt változások

5. A program részletes leírása

6. Előkészületek, felmerülő problémák, lehetséges megoldások

7. Elvárt eredmények

8. Programterv


1 a program r vid bemutat sa
1. A program rövid bemutatása

A program célja a líceumi diákok felelős állampolgárrá nevelése és a diákok aktivizálása. A program első része a diákságot arra tanítja, hogyan képviselje saját érdekeit, hogyan szervezze meg iskolai életét, milyen lehetősége van arra, hogy kellemesebbé, emlékezetesebbé tegye azt illetve bemutatásra kerülnek a diákönkormányzat fontossága, feladatai. A program második része egy verseny, melynek célja a diákság aktivizálása, a passzív magatartás visszaszorítása.


2 a program c lja
2. A program célja:

A program fő céljai a diákok felelős állampolgárrá nevelése és aktivizálása az iskola területén. Ezen belül feladataink: a DÖK megismertetése, szerepének tisztázása, a helyi igények feltérképezése és a diákok versenyekbe való bevonása.


3 c lcsoport
3. Célcsoport:

 • A programban közvetlenül az iskolában tanuló licista diákok vesznek részt, akik viselkedése példát mutat az elemi és gimnazista diákoknak, ez utóbbiak ezáltal közvetetten érintettek a Diákönkormányzat által szervezett programban.

 • A Bartók Béla Elméleti Líceumnak mintegy 200 diákja van. A program mindegyik diákot közvetlenül is érint, hiszen vannak olyan tevékenységek (mint pl. a DÖK TV), amely órákon valósul meg.

 • A versenysorozat próbáin szintén minden licis diák részt vehet, amennyiben csoportot alakít ki.


4 ig nyek elv rt v ltoz sok
4. Igények, elvárt változások:

Évek óta általános problémaként jelenik meg a diákok passzivitása, csak egy szűk csoport az, amely aktívan részt vesz vagy legalább követi a diákságot érintő kérdéseket.

A diákok felelősségérzetének fejlesztésére keres megoldást ez a program és reményeink szerint a diákok aktivitását és felelősségteljesebb viselkedését fogja előidézni.


5 a program r szletes le r sa
5. A program részletes leírása

Az első rész a diákönkormányzatot ismertető kampány, illetve a diákság igényeinek felmérése, a második rész pedig egy verseny, mely több aktivizáló tevékenységből tevődik össze.

 • Diákönkormányzat ismertető kampány - teadélután

 • N.V.P kampány - verseny


Di k nkorm nyzat ismertet kamp ny
Diákönkormányzat ismertető kampány

 • A diákönkormányzat ismertető program része egy teadélután, ahol egy szabad beszélgetésen közvetlen módon tárgyalunk a diáksággal, megbeszéljük a felmerülő problémákat és ezek orvoslására a diákönkormányzat megoldásokat keres, indirekt módon felmérjük a diákság igényeit.

 • Népszerűsítő anyagok (szórólapok, plakátok) segítségével megpróbáljuk a diákok érdeklődését felkelteni. Az ismertető kampány része a "DÖK TV"- résztevékenység, mely kreatív, ötletes formában szemlélteti a diákönkormányzat tevékenységeit, feladatait.


N v p kamp ny verseny
N.V.P kampány - verseny

 • A projekt második része egy aktivizáló, felelősségtudatot fejlesztő verseny – NVP - nem vagyok passzív kampány. A résztvevők csoportokba tömörülve kell reszt vegyenek különböző ötletes próbákon, ezáltal hangsúlyt fektetve a közösségépítő és erősítő tevékenységekre. A verseny alatt reklámanyagokat osztogatunk.

 • A rendezvény lefutási ideje után kiértékelést végzünk, feldolgozzuk az adatokat.


6 el k sz letek felmer l probl m k lehets ges megold sok
6. Előkészületek, felmerülő problémák, lehetséges megoldások

A program lefutási ideje két hét, a program helyszíne a Bartók Béla Elméleti Líceum épülete.

A rendezvény előtt helyzetfelméréseket végzünk, hogy nyomon követhető legyen a program által elért eredmény, fejlődés. A rendezvény reklámozása plakátok illetve sajtó (Juventus - diáklap) által történik. Ütemtervet készítünk, melyben feltüntetjük a résztevékenységeket, leosztjuk a feladatokat.


Probl m k megold sa

Esetleges felmerülő problémák: megoldások

- a diákok érdeklődésének hiánya,

- az iskola vezetőségének korlátozó hozzáállása

Lehetséges megoldások:

- A diákok érdeklődését kampányolással kívánjuk kiváltani.

- A vezetőséggel időben felvesszük a kapcsolatot, a tevékenységek pedig nem fogják zavarni az órák menetét.

Problémák - megoldása


7 elv rt eredm nyek
7. Elvárt eredmények megoldások

 • A program sikeres végezetével a diákság negatív, passzív hozzáállásának kiküszöbölésére számítunk és a diákönkormányzat arculatának javulására. Remélhetőleg a rendezvény által a diáktanács és a diákság közti kapcsolat, hozzáállás pozitív irányban változik.

Passzív - aktív 70% - 40%

Érdeklődés 25% - 45%


8 programterv
8. Programterv: megoldások

a. Diákönkormányzat- ismertető kampány;

b. NVP (nem vagyok passziv kampany);

Helyzetfelmérés ( rendezveny előtt egy héttel );

Szügséges anyagok beszerzése;

Értesítés, tájékoztatás, meghívások (sajtó értesítése, plakátok, meghívók küldése );

( a reklámozás a rendezvény előtt 5 nappal kezdődik );

a. DÖK ismertető kampány: november 14 – november 21

1. ,,DÖK TV''

2. Teadélután

Népszerűsítő anyagok kiosztása

b. NVP- kampány: november 21 – november 28

1. Versenyek

2. Díjkiosztás

Rendezvény dokumentálása

(információs anyagok összegyűjtése ,archívum készítés);

Értékelés

( értékelőlapok összegyűjtése, megvizsgálni mit sikerült megvalósítani az eredeti célokból);


ad