hareket s stem kem k ve eklemler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HAREKET SİSTEMİ KEMİK VE EKLEMLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
HAREKET SİSTEMİ KEMİK VE EKLEMLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

HAREKET SİSTEMİ KEMİK VE EKLEMLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 949 Views
 • Uploaded on

HAREKET SİSTEMİ KEMİK VE EKLEMLER . Amaçlar. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız. Systema locomotorium. Systema skeletale Systema articulare Systema musculare. Pasif kısım.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HAREKET SİSTEMİ KEMİK VE EKLEMLER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ama lar
Amaçlar
 • Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
 • ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını,
 • ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız.
systema locomotorium
Systemalocomotorium
 • Systemaskeletale
 • Systemaarticulare
 • Systemamusculare

Pasif kısım

Aktif kısım

systema skeletale
Systemaskeletale
 • Toplam 206 kemik
 • Os: tekil, Ossa: çoğul
 • Pars ossea
 • Pars cartilaginea
 • Skeletonaxiale Baş-boyun-gövdeye ait
 • Skeletonappendiculare Üst ve alt taraf, kol bacak kemikleri

İskelet sistemi

80

126

kemik e itleri
Kemik Çeşitleri

Yassı

Havalı Kemikler:

OsPneumaticum

Düzensiz:İrregüler

Uzun

Kısa

Sesamoid

kemik olu umlar n n adland r lmas 1
Kemik oluşumlarının adlandırılması-1
 • Eklemleşen uçlar
  • Caput
  • Condylus :lokma, yumruk şeklinde
  • Epicondyle
 • Yuvarlak çıkıntılar
  • Tuberculum: yuvarlak çıkıntı
  • Tuberositas: Yüksekliği fazla olmayan, pürüzlü kabarıklık
  • Protuberantia:Küçük yükseklik tarzındaki çıkıntı, tümsek
  • Malleolus:Küçük çekiç ucu şeklindeki çıkıntı
  • Trochanter:Yumru, yuvarlak çıkıntı
kemik olu umlar n n adland r lmas 2
Kemik oluşumlarının adlandırılması-2

Spinous process

Transverse process

 • Çıkıntılar
  • Linea ve crista: çizgisel çıkıntılar
  • Processus ve spina: dikensi çıkıntılar
 • Çöküntüler
  • İncisura:çentik şeklinde
  • Sulcus: oyuk
  • Fossa, fovea, foveola, fossula: çukur ve-cuklar
  • İmpressio: başka bir kemiğin oluşturduğu iz
kemik olu umlar n n adland r lmas 3
Kemik oluşumlarının adlandırılması-3
 • Açıklıklar
  • Foramen: delik şeklindeki açıklık
  • Canalis: kanal şeklinde
  • Meatus: geçit yol
  • Fissura: yarık
  • Apertura: ağız
slide14

epiphysis

 • metaphysis – location of
  • epiphyseal plate – in children
  • epiphyseal line – in adults

diaphysis

metaphysis

epiphysis

articular cartilage

slide15

medullary cavity

  • filled with yellow marrow in adults
  • lined with endosteum
kem kler n fonks yonu
KEMİKLERİN FONKSİYONU
 • Destek
 • Koruma
 • Hareket
 • Mineral deposu
 • Kan hücrelerinin üretimi
slide18

Aksiyal iskelet: Koruma ve destek

  • Baş
  • Boyun
  • Gövde
 • Apendiküler iskelet: hareket
  • Kol
  • Bacaklar
ossa cranium
OssaCranium
 • Neurocranium
  • Ostemporale
  • Osparietale
 • Splanchnocranium
  • Osmandibula
  • Osvomer
 • İç kulak kemikleri: Malleus, incus, stapes: 2x3=6
 • Oshyoideus: 1

Osoccipitale

Ossphenoidale

Osfrontale

Osethmoidale

8

Çift

Tek

Osmaxilla

Conchanasalisinferior

Ospalatinum

Oszygomaticum

Osnasale

Oslacrimale

Tek

14

Çift

slide20

22

+

(2X3)+1

Oshyoideum

slide25

Vertebraecervicales :C 7

Vertebraethoracicae: T 12

Vertebraelumbales: L5

Ossacrum: S1

Oscoccygis: 1

ColumnaVertebralis

ossa membri superioris st taraf kemikleri
Ossamembrisuperioris:Üst taraf kemikleri
 • Üst taraf kavşak kemikleri:2
  • Scapula
  • Clavicula
 • Serbest üst taraf kemikleri:30
  • Brachium: kol
  • Antebrachium: ön kol
  • Manus: el
el manus
El:Manus

Ossacarpi: 8

Ossametacarpi:5

Ossadigitorummanus:14

alt taraf kemikleri ossa membri inferioris
Alt taraf kemikleriOssamembriinferioris
 • Alt taraf kavşak kemikleri: Leğen Kemiği:Pelvis
  • Osilium
  • Osischii
  • Ospubis
 • Serbest alt taraf kemikleri:30
  • Osfemoris: Uyluk
  • Ospatella: Diz
  • OssaCruris: Bacak kemikleri
   • OsTibia: kaval
   • OsFibula: kamış
  • OssaPedis: Ayak kemikleri

Oscoxae

ossa pedis
OssaPedis

Ossatarsi: 7

Ossametatarsi:5

Ossadigitorumpedis:14

eklemler ve e tler
EKLEMLER VE ÇEŞİTLERİ
 • Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere EKLEM (articulatio) denir.
 • Fonksiyonlarına göre eklemler
  • Oynar: kalça, kol, omuz
  • Oynamaz: sutura
  • Yarı oynar: vertebralfacet eklemler
morfolojik s n flama
Morfolojik sınıflama
 • Eklemleşen kemik uçları arasında kalan maddeye göre
  • Fibröz: art. fibrosae oynamaz, eklem boşluğu yok
  • Kartilaginöz: art. Cartilagineae. eklem boşluğu yok
   • Synchondrosisprimerkartilaginöz: metafiz, costosternal
   • Symphisissekonderkartilaginöz. Symphisisintervertebralis
  • Sinovial eklemler: art. Synoviales: diarthrosis eklem boşluğu var
eksenlerine g re eklemler
Eksenlerine Göre Eklemler
 • Eklemler, konveks eklem yüzlerinin şekillerine göre gruplara ayrılabildiği gibi, eklem ile ilgili ana eksenlerin sayısına göre de sınıflandırılabilirler.
 • Eksenlerine göre bir sınıflandırma yapıldığında, üç ana eklem grubu elde edilir.
 • ■ Tek eksenli eklemler
 • ■ İki eksenli eklemler
 • ■ Çok eksenli eklemler
tek eksenli eklemler
Tek Eksenli Eklemler
 • Menteşe şeklinde eklemler olarak da adlandırılırlar.
 • Bu eklemde, hareketlerin elde edilmesi, sadece bir düzlemde ve tek bir eksene göredir.
 • Dirsek eklemi ve parmak falanksları arasındaki eklemler bu tür eklemlerdir.
 • Bu eklemlerle fleksion ve ekstension hareketleri elde edilir.
ki eksenli eklemler
İki Eksenli Eklemler
 • Bu tür eklemlerde iki düzlemde hareket elde edilir.
 • Eksenler hem birbirlerine hemde kemik eksenine dik durumdadır.
 • Eğer şeklinde veya elipsoid şekilde bulunurlar.
 • El bileği ve el başparmağının eklemleri buna örnek olarak verilebilir.
 • Fleksion/ekstension ve abduksion/ adduksion hareketleri elde edilir.
ok eksenli eklemler
Çok Eksenli Eklemler
 • Bu tür eklemlerde en az üç eksen bulunur. Yüzlerden birisi konkav, diğeri ise konvekstir.
 • Omuz ve kalça eklemleri bunun için bir örnek olarak verilebilir.
 • Bu tür eklemlerde üç ana eksen de eklemin ortasındaki bir noktadan geçerler.
 • Horizontal, sagittal ve vertikal olarak uzanırlar.
 • Bu eklemlerde; fleksion/ekstension, abduksion/adduksion ve iç rotasyon/dış rotasyon hareketleri elde edilir.
 • Bir de, bu hareketlerin hepsinin katılımı ile ortaya çıkan sirkumdiksion hareketi de yapılır.
extremite eklemleri
Extremite eklemleri
 • Üst extremite eklemleri
  • Üst taraf kavşağı eklemleri
   • Art. Acromioclavicularis
   • Art. sternoclavicularis
serbest st taraf eklemleri
Serbest üst taraf eklemleri
 • Omuz eklemi: Art. humeri
 • Dirsek eklemi: Art. cubiti
slide60

El bileği eklemi: Radiocarpal eklem

 • Karpal eklemler
  • Mediokarpal
  • İnterkarpal
slide61

El tarak ve parmak eklem

  • Karpometacarpal
  • Metakarpofalengeal
  • İnterfalengeal
alt ekstremite eklemleri
Alt ekstremite eklemleri
 • Sakroiliak eklem: Art. Sacroiliaca
 • Symphisispubica
slide64

Ar. Genus: diz eklemi

 • Tibia ile fibula arasındaki eklemler

3 adettir

slide65

Art. Talocruralis:

ayak bileği eklemi

slide66

Art. İntertarsae: tarsal eklemler

 • Tarsometatarsal
 • Metatarsofalengeal eklemler
ba boyun ve g vde eklemler
BAŞ-BOYUN VE GÖVDE EKLEMLERİ
 • Art. temporomandibularis
omurga eklemleri
Omurga eklemleri
 • 1-Omur cisimleri arasında eklemler: C2-S1 arası: discusintervertebralis
 • 2-Omur kemerlerindeki eklem çıkıntıları arasındaki eklemler: faset eklemler
g s eklemleri
Göğüs eklemleri
 • Costovertebral eklemler
 • Sternokostal eklemler