การออกแบบและผลิตสื่อสารสนเทศ
Download
1 / 72

WHAT IS DESIGN? - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

การออกแบบและผลิตสื่อสารสนเทศ WEEK 2. Designing the Graphic Product. การออกแบบสื่อสารสนเทศ. WHAT IS DESIGN?. DESIGN ELEMENTS. COMPOSITION. DESIGN TECHNIQUE. GRAPHIC AS A COMMUNICATION. IST. School of Information Technology Institute of Social Technology.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WHAT IS DESIGN?' - ross


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การออกแบบและผลิตสื่อสารสนเทศ WEEK 2

Designing the Graphic Product

การออกแบบสื่อสารสนเทศ

WHAT IS DESIGN?

DESIGN ELEMENTS

COMPOSITION

DESIGN TECHNIQUE

GRAPHIC AS A COMMUNICATION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


วัตถุประสงค์รายสัปดาห์

 • เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจถึง

 • ความหมายและประเภทของศิลปะแขนงต่างๆ

 • หลักการออกแบบเบื้องต้น

 • องค์ประกอบในการออกแบบ (ELEMENTS)

 • การจัดวางองค์ประกอบ (COMPOSITION)

 • เทคนิคการอกแบบ

 • เทคนิคการสร้างภาพเพื่อสื่อความหมาย

OBJECTIVES

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


หัวข้อศึกษา

 • WHAT IS DESIGN?

 • DESIGN ELEMENTS

 • COMPOSITION

 • DESIGN TECHNIQUE

 • GRAPHIC AS A COMMUNICATION

TOPICS

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ สื่อสารสนเทศ

1. KNOWLEDGE OF PRODUCT

2. DESIGN PROCESS

3. DESIGN PRINCIPLES

LAST TIME

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ สื่อสารสนเทศ

KNOWLEDGE OF PRODUCT : The form of graphic media

1. รูปร่าง Shape

2. ขนาด Size

3. วัสดุ Materials

4. สี Color

LAST TIME

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบสื่อสารสนเทศปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบสื่อสารสนเทศ

DESIGN PROCESS

1. Codifying

- สิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการสื่อ

- ธรรมชาติของผู้รับสาร

LAST TIME

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบสื่อสารสนเทศปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบสื่อสารสนเทศ

 • DESIGN PROCESS

 • 2. Creating

 • การกำหนดรูปแบบและขนาด

 • ทำร่างหยาบ

 • ทำร่างแบบสมบูรณ์

 • ทำรูปแบบจำลอง

LAST TIME

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบสื่อสารสนเทศปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบสื่อสารสนเทศ

 • DESIGN PROCESS

 • 3. Producing

 • การเตรียมงานก่อนพิมพ์

 • การพิมพ์

 • งานพิมพ์สำเร็จ

 • DESIGN PRINCIPLES

LAST TIME

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


DESIGNING THE GRAPHIC PRODUCTหัวข้อศึกษา

 • WHAT IS DESIGN?

 • DESIGN ELEMENTS

 • COMPOSITION

 • DESIGN TECHNIQUE

 • GRAPHIC AS A COMMUNICATION

TODAY

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


สิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ สื่อสารสนเทศ

1. ลักษณะของผู้รับสาร (Nature of audience) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และแต่ละกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกัน

2. เทคโนโลยี (New Technology)สามารถผลิตงานที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณมากขึ้นได้ในราคาที่ถูกลง

TODAY

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


WHAT IS DESIGN? สื่อสารสนเทศ

การออกแบบคือศิลปะ ศิลปะคือการออกแบบ

การออกแบบ คือ การจัดองค์ประกอบของหลายสิ่ง สร้างสรรค์ให้มีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกัน นำมาจัดด้วยการใช้สายตา ทำให้มีจุดสนใจ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ

DESIGN

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


DESIGN ELEMENTS สื่อสารสนเทศ

 • 1. CONCEPTUAL ELEMENTS ได้แก่

 • จุด POINT

 • เส้น LINE

 • ระนาบ PLANE

 • ปริมาตร VOLUME

 • 2. VISUAL ELEMENTS ได้แก่

 • รูปร่าง SHAPE

 • ขนาด SIZE

 • สี COLOR

 • ผิวสัมผัส TEXTURE

ELEMENTS

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


DESIGN ELEMENTS สื่อสารสนเทศ

 • 3. RELATIONAL ELEMENTS ได้แก่

 • ทิศทาง DIRECTION

 • ตำแหน่ง POSITION

 • ที่ว่าง SPACE

 • แรงดึงดูด GRAVITY

ELEMENTS

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


DESIGN ELEMENTS สื่อสารสนเทศ

 • สิ่งที่ต้องคำนึงในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

 • กรอบ FRAME

 • พื้นภาพ PICTURE PLANE

 • องค์ประกอบ ELEMENTS

ELEMENTS

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


การจัดองค์ประกอบ สื่อสารสนเทศ

COMPOSITION

 • การจัดองค์ประกอบ คือ การนำเอาสิ่งต่างๆ มาจัดให้เกิดเป็นเรื่องราวหรือ ความหมาย ที่สามารถสื่อความหรือมองเห็นได้

 • การจัดองค์ประกอบแบ่งออกเป็น

 • การจัดองค์ประกอบในงาน 2 มิติ

 • การจัดองค์ประกอบในงาน 3 มิติ

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • การรักษาสภาวะสมดุล BALANCE

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • ความต่างขั้ว POLARITY

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • การดึงดูดและการจับกลุ่ม TENSION

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • สภาวะบวกและสภาวะลบ

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


ความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • การลวงตา

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • เลือกองค์ประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหา เรื่องราวที่จะนำเสนอ

 • เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมที่จะสื่อสารเรื่องราวที่ต้องการ

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • การเลือกตัวอักษร

 • งานที่มีข้อความเชิงบรรยายที่ต้องใช้ตัวอักษรจำนวนมากควรเป็นแบบที่อ่านง่าย ไม่ควรใช้ ตัวประดิษฐ์

 • แบบอักษรควรกลมกลืนกับเนื้อหา เช่น ผู้ชาย ตัวอักษรเป็นแบบที่มั่นคง แข็งแกร่ง ผู้หญิงใช้แบบอักษรที่บาง มีส่วนโค้งมาก แสดงถึงความอ่อนโยน

 • ไม่ควรใช้แบบอักษรมากเกินไปในหน้าเดียวกัน

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • ประเภทของแบบอักษร

 • ตัวอักษรแบบเซอริฟ (Serif)

  • Time New Roman

  • Garamond

  • Century Schoolbook

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • ประเภทของแบบอักษร

 • ตัวอักษรแบบไม่มีเซอริฟ (San Serif)

 • Arial

  • Comic Sans MS

  • AvantGarde Md B T

  • Century Gothic

COMPOSITION

IST

School of Information Technology Institute of Social Technology

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

 • ประเภทของแบบอักษร

 • ตัวอักษรแบบตัวประดิษฐ์ (Decorative or Display)

 • BONES

  • Impact

 • Broadway

  • KissMeKissMeKiss

 • COMPOSITION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  • ประเภทของแบบอักษร

  • ตัวอักษรแบบตัวเขียน (Script)

   • Brush Script MT

   • Lucida Calligraphy

   • Bradley Hand ITC

   • Viner Hand ITC

  COMPOSITION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  • การเลือกตัวอักษร

  • งานที่มีข้อความเชิงบรรยายที่ต้องใช้ตัวอักษรจำนวนมากควรเป็นแบบที่อ่านง่าย ไม่ควรใช้ ตัวประดิษฐ์

  • แบบอักษรควรกลมกลืนกับเนื้อหา เช่น ผู้ชาย ตัวอักษรเป็นแบบที่มั่นคง แข็งแกร่ง ผู้หญิงใช้แบบอักษรที่บาง มีส่วนโค้งมาก แสดงถึงความอ่อนโยน

  • ไม่ควรใช้แบบอักษรมากเกินไปในหน้าเดียวกัน

  COMPOSITION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  • ขนาดตัวอักษร

   • 1. กลุ่มผู้อ่าน

   • นักศึกษาและผู้ใหญ่วัยทำงาน 12-16 พอยต์ (Th) 8-12 พอยต์ (Eng)

   • เด็กและผู้สูงอายุ 18-24 พอยต์ (Th) 14-18 พอยต์ (Eng)

  COMPOSITION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  • ขนาดตัวอักษร

   • 2. ขนาดของสิ่งพิมพ์

   • A4 : 14-16 พอยต์ (Th) 10-12 พอยต์ (Eng)

   • A5 : 12-14 พอยต์ (Th) 8-10 พอยต์ (Eng)

   • ไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ขนาดเล็กในสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่และ ไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ในสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก

   • การกำหนดขนาดอักษรขึ้นอยู่กับรูปแบบของ ตัวพิมพ์ด้วย

  COMPOSITION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  • การจัดวางภาพประกอบ

  • ควรจัดให้มีภาพเด่นในหน้าเพียงภาพเดียว

  • จัดวางภาพที่เด่นไว้ที่บริเวณซ้ายของหน้า

  • เลือกลงเฉพาะภาพที่สำคัญและสื่อความหมาย

  • หากมีหลายภาพในหนึ่งหน้าให้ขยายภาพสำคัญให้ใหญ่ที่สุด

  • ควรเลือกใช้ภาพขนาดใหญ่แต่จำนวนน้อยมากกว่าการใช้ภาพขนาดเล็กแต่มีจำนวนมาก

  COMPOSITION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการจัดองค์ประกอบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  • การจัดวางภาพประกอบ

  • หลีกเลี่ยงการวางภาพในรูปตัว T เพราะหากมี คำบรรยายหลายภาพจะทำให้ดูสับสน

  • กรณีที่มีการแสดงลำดับภาพอย่างต่อเนื่อง ควรจัดภาพขนาดใหญ่ไว้ที่มุมขวาล่าง

  • กรณีมีชุดภาพหลายภาพไม่ควรมีคำบรรยายซ้ำซ้อนกัน อาจจัดวางไว้ด้านข้างของภาพแทนด้านล่าง

  • ไม่ควรจัดวางภาพในลักษณะที่ดูคล้ายกันทุกครั้ง

  COMPOSITION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เทคนิคในการออกแบบความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  ในการออกแบบงานศิลปะสองมิติ สามารถทำได้โดยการนำองค์ประกอบ (จุด เส้น ระนาบ รูปทรงที่มีลักษณะ รูปร่าง ขนาด สี ผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน) มาจัดวางตามหลักการจัดภาพและเทคนิคการจัดภาพ เพื่อให้องค์ประกอบนั้นมีความสัมพันธ์กันบนพื้นภาพหรือที่ว่าง ที่สามารถสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

  DESIGN

  TECHNIQUES

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เทคนิคความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบเบื้องต้นในการออกแบบ

  • เอกภาพ UNITY

  • การเน้น EMPHASIS

  • สมดุล BALANCE

  • สัดส่วน PROPORTION

  • จังหวะ RHYTHM

  • ความแตกต่าง CONTRAST

  DESIGN

  TECHNIQUES

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เอกภาพความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  • เอกภาพ ได้แก่ การแสดงภาพจากจินตนาการที่ องค์ประกอบในภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  • ความมีเอกภาพ (UNITY) หมายถึงความเหมาะสม ไม่ขัดแย้ง หรืออยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างองค์ประกอบ

  • ความมีเอกภาพขององค์ประกอบแบ่งเป็น

  • ความมีเอกภาพทางแนวความคิด

  • (INTELLECTUAL UNITY)

  • ความมีเอกภาพทางสายตา

  • (VISUAL UNITY)

  UNITY

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เอกภาพความเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ

  4 ปีที่รอคอย

  4 ปีที่รอคอย

  UNITY

  VISUAL UNITY

  INTELLECTUAL UNITY

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการสร้างความมีเอกภาพ วิธีการสร้างความมีเอกภาพ

  • เราสามารถสร้าง ความมีเอกภาพ ให้กับชิ้นงานได้โดยอาศัยเทคนิคต่อไปนี้

  • ความใกล้ชิด (PROXIMITY)

  • ความซ้ำ (REPETITION)

  • ความต่อเนื่อง (CONTINUATION)

  • ความหลากหลาย (VARIETY)

  UNITY

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  ความใกล้ชิด : วิธีการสร้างความมีเอกภาพPROXIMITY

  UNITY

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  ความซ้ำ : REPET วิธีการสร้างความมีเอกภาพITION

  UNITY

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  ความต่อเนื่อง: CONTINUATION วิธีการสร้างความมีเอกภาพ

  UNITY

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  ความหลากหลาย : VARIETY วิธีการสร้างความมีเอกภาพ

  UNITY

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  การเน้นในการจัดองค์ประกอบ การเน้นในการจัดองค์ประกอบ

  ในการจัดองค์ประกอบนอกจากจะต้องมีเอกภาพ แล้ว จะต้องมีการเน้น (EMPHASIS) เพื่อเสริมสร้างจุดสนใจให้เด่นชัดขึ้นจากองค์ประกอบโดยรวม ทั้งหมด

  สิ่งที่สำคัญสำหรับการเน้น จะต้องไม่สร้างความสำคัญให้องค์ประกอบจนกระทั่งดูแปลกปลอมไปจากส่วนอื่นจนทำให้ขาดความมีเอกภาพ

  EMPHASIS

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการเน้นในการจัดองค์ประกอบวิธีการเน้นในการจัดองค์ประกอบ

  • การเน้น (EMPHASIS) สามารถทำได้โดยอาศัยการเลือกใช้เทคนิคต่อไปนี้

  • จุดสนใจ (FOCAL POINT)

  • ความแตกต่าง (CONTRAST)

  • ความโดดเด่น (ISOLATION)

  • การจัดวาง (PLACEMENT)

  EMPHASIS

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  จุดสนใจ วิธีการเน้นในการจัดองค์ประกอบ:FOCAL POINT

  EMPHASIS

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  ความแตกต่าง : CONTRASTวิธีการเน้นในการจัดองค์ประกอบ

  EMPHASIS

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  ความโดดเด่น : ISOLATIONวิธีการเน้นในการจัดองค์ประกอบ

  EMPHASIS

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  การจัดวาง : PLACEMENTวิธีการเน้นในการจัดองค์ประกอบ

  EMPHASIS

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สมดุล วิธีการเน้นในการจัดองค์ประกอบ

  • สมดุล ได้แก่ การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพให้มีน้ำหนักที่สมดุลกัน ไม่หนักไปในทางใดทางหนึ่ง

  • ความสมดุลในการจัดวางองค์ประกอบแบ่งเป็น

  • ความสมดุลแท้ (FORMAL BALANCE) หรือ สมมาตร (SYMMETRICAL)

  • ความสมดุลเทียม (INFORMAL BALANCE) หรือ อสมมาตร (ASYMMETRICAL)

  BALANCE

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  วิธีการสร้างความสมดุล

  • ความสมดุลแท้ (FORMAL BALANCE) จัดวาง น้ำหนักให้เท่ากันระหว่าง บน-ล่าง ซ้าย-ขวา วางจุดสนใจไว้ที่จุดกึ่งกลาง

  • ความสมดุลเทียม (INFORMAL BALANCE) วางจุดสนใจให้พ้นจากจุดกึ่งกลาง ให้น้ำหนักรวมขององค์ประกอบข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่ง เล็กน้อย หรือโดยการใช้ระยะเพื่อถ่วงน้ำหนัก

  BALANCE

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สมดุลแท้

  BALANCE

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สมดุลเทียม

  BALANCE

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  • สัดส่วน ได้แก่ การจัดวางองค์ประกอบโดยคำนึงถึง

  • ความสัมพันธ์ของขนาดและรูปร่างขององค์ประกอบที่ปรากฎ

  • ขนาดของสิ่งพิมพ์

  • ความเหมาะสมของสัดส่วนของขนาด รูปแบบ และรูปเล่มของสิ่งพิมพ์

  PROPORTION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  • ความสัมพันธ์ภายในภาพตามลักษณะของ องค์ประกอบ

   • ขนาดเล็ก : ขนาดใหญ่

   • รูปร่างกลม : รูปร่างเหลี่ยม

   • รูปร่างอิสระ : รูปร่างมาตรฐาน

   • ความมืด : ความสว่าง

   • ความหนัก : ความเบา

   • สีเข้ม : สีอ่อน

  PROPORTION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  ความสัมพันธ์ของขนาดและรูปร่างของ องค์ประกอบที่ปรากฎ

  PROPORTION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  ความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งพิมพ์

  PROPORTION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  ความเหมาะสมของสัดส่วนของขนาด รูปแบบ และรูปเล่มของสิ่งพิมพ์

  PROPORTION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  • สัดส่วนโดยทั่วไปของกระดาษ แบ่งตามด้านกว้างและยาวตามลำดับ ได้ดังนี้

  • 2:3 1:3 3:5 5:8

  • จุดรวมสายตา(Optical center)หรือ Line of Golden Proportion ตำแหน่งของการวางข้อความที่สำคัญ

  • - แบ่ง 8 ส่วนจะอยู่ที่ ส่วนที่ 3 จากบน

  • - แบ่ง 3 ส่วนจะอยู่ที่ ส่วนที่ 1-2

  PROPORTION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  • Line of Golden Proportion

  1

  1

  1

  1

  2

  PROPORTION

  3

  2

  4

  3

  5

  6

  7

  8

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  • ขอบกระดาษ(Page margins)

  • - Booksความกว้างจากน้อยไปมาก ขอบใน ขอบบน ขอบนอก(ข้าง) ขอบล่าง

  • - Single Pageความกว้างจากน้อยไปมาก ขอบซ้าย-ขวา เท่ากัน ขอบบน ขอบล่าง

  PROPORTION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  สัดส่วน

  • ขอบกระดาษ(Page margins)

  PROPORTION

  Books

  Single pages

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  จังหวะ

  จังหวะ ได้แก่ การจัดวางองค์ประกอบให้สัมพันธ์กับจังหวะการเคลื่อนที่ของตา (Eye movement) เพื่อนำผู้ชมไปยังทิศทางที่ต้องการ เช่น บน-ล่าง ซ้าย-ขวา หรือการใช้ตัวเลขแสดงลำดับหัวข้อ โดยคำนึงถึงหลักตรรกะและการลำดับความสำคัญ

  RHYTHM

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  จังหวะ

  • เทคนิคในการสร้างจังหวะ

  • REPETITION การซ้ำ รูปร่าง ความเข้มสี สี

  • RHYTHIMC LINES การใช้เส้นนำสายตา

  RHYTHM

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  REPETITION

  RHYTHM

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  RHYTHIMC LINES

  RHYTHM

  1

  2

  3

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  RHYTHIMC LINES

  RHYTHM

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เทคนิคการสร้างภาพสื่อความหมาย

  การสร้างภาพเพื่อสื่อความหมาย มีเทคนิคในการออกแบบที่มีลักษณะเป็นคู่ เช่น

  ความเป็นเอกภาพ (UNITY)ซึ่งตรงกันข้ามกับ การแตกกระจาย(FRAGMENTATION) เป็นต้น

  ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาเลือกใช้เทคนิคต่างๆ นำมาจัดองค์ประกอบ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายนั้นๆ

  GRAPHICS AS A MEANIG

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  ความแตกต่างและความกลมกลืน

  ความแตกต่างและความกลมกลืน มีความสำคัญต่อระบบการมองของมนุษย์

  ความแตกต่าง คือ เทคนิคพื้นฐานที่สำคัญในการควบคุมจุดเด่นสำหรับการจัดองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดผลต่อการสื่อความหมาย

  ความแตกต่าง เป็นการใช้องค์ประกอบที่ตรงกันข้าม เพื่อเพิ่มความมีรสชาดของมนุษย์ ถ้าไม่มีความแตกต่าง องค์ประกอบนั้นจะไม่มีชีวิตชีวา

  GRAPHICS AS A MEANIG

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เทคนิคการสร้างความแตกต่าง

  ความแตกต่างพิจารณาจาก

  รูปร่าง ขนาด

  ความเข้มสี สี

  ผิวสัมผัส ทิศทาง

  ตำแหน่ง มาตราส่วน

  ที่ว่าง แรงดึงดูด

  โครงสร้าง

  GRAPHICS AS A MEANIG

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เทคนิคการสร้างภาพสื่อความหมาย

  • เสถียรภาพ/ไร้เสถียรภาพ

  • สมมาตร/อสมมาตร

  • ปกติ/ผิดปกติ

  • เรียบง่าย/ซับซ้อน

  • เอกภาพ/แตกแยก

  • ประหยัด/ฟุ่มเฟือย

  GRAPHICS AS A MEANIG

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เทคนิคการสร้างภาพสื่อความหมาย

  • เล็กกว่าความจริง/ใหญ่กว่าความจริง

  • คาดเดาได้/อิสระ

  • เคลื่อนไหว/หยุดนิ่ง

  • แอบแฝง/ชัดแจ้ง

  • เป็นกลาง/เน้น

  • โปร่งใส/ทึบ

  • คงที่/แปรเปลี่ยน

  GRAPHICS AS A MEANIG

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  เทคนิคการสร้างภาพสื่อความหมาย

  • ถูกเที่ยง/บิดเบือน

  • แบนราบ/ลึก

  • โดดเดี่ยว/เป็นคู่

  • ลำดับ/กระจัดกระจาย

  • ชัดเจน/พล่ามัว

  • ซ้ำ/ขาดตอน

  GRAPHICS AS A MEANIG

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  การออกแบบและผลิตสื่อสารสนเทศ WEEK 2

  Designing the Graphic Product

  การออกแบบสื่อสารสนเทศ

  WHAT IS DESIGN?

  DESIGN ELEMENTS

  COMPOSITION

  DESIGN TECHNIQUE

  GRAPHIC AS A COMMUNICATION

  IST

  School of Information Technology Institute of Social Technology

  SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


  EXERCISE

  จงอธิบายถึงเทคนิคการออกแบบที่ใช้ในภาพ


  ad