Z klady pr ce s po ta om pc
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Základy práce s počítačom (PC). Počítačové prostredie. Počítač Monitor Klávesnica Myš Prídavné zariadenia. Zapínanie a vypínanie počítača. Zapínanie počítača : zapnúť monitor zapnúť počítač

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ross-wagner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Po ta ov prostredie
Počítačové prostredie

Počítač

Monitor

Klávesnica

Myš

Prídavné zariadenia


Zap nanie a vyp nanie po ta a
Zapínanie a vypínanie počítača

Zapínanie počítača:

 • zapnúť monitor

 • zapnúť počítač

 • zapnúť prídavné zaradenia

  Obdobne postupujeme pri vypínaní PC:

 • vypnúť pomocou menu: Štart – Vypnúť počítač – Vypnúť

 • vypnúť monitor

 • vypnúť prídavné zaradenia


Z klady pr ce s po ta om pc
„Myš“

je v princípe malá krabička, na ktorú keď položíme ruku, máme pod prstami, podľa vyhotovenia, dve alebo tri tlačidlá. Na spodnej strane je gumová gulička (optické čidlo), ktorá sa pri pohybe myši odvaľuje po podložke. Otáčanie guličky je v x-ovom a y-ovom smere snímané a vysielané do počítača.

Myš môže byť mechanická, s kolieskom, bez kolieska, optická, bezkáblová, touchpad (notebook), trackball (notebook).

Myš vidíme na obrazovke zobrazenú ako šípku alebo ruku. Na myši sa nachádzajú tlačidlá:

 • ľavé - 1x klik a „podržanie“ objektu – premiestňuje, určenie miesta kurzoru, 2x klik - potvrdzuje výber (spustí sa program, otvorí sa priečinok......)

 • pravé – ponuka – všetky dostupné funkcie pre tento objekt (napr. kopírovať, vystrihnúť, prilepiť, vlastnosti...)Kl vesnica
Klávesnica

Funkčné klávesy

F 1 – F 12

Písanie textu a číslic

Indikátor zapnutia numerickej klávesnice

Numerická

klávesnica

Enter

SHIFT –pomocou neho píšeme veľké písmená


Kl vesnica1
Klávesnica

Krok späť – Back space

Home

Page up

Vymazať - Delete

Page down

End

Medzerník

šípky


Ovl danie kl vesnicou
Ovládanie klávesnicou

ENTER – vykonanie/potvrdenie operácie; pri práci s textom slúži na zadanie nového riadku

CTRL – skratka zo slova Control, používa sa pri rôznych klávesových skratkách

ALT – skratka zo slova Alternative, používa sa pri rôznych klávesových skratkách ako aj na aktivovanie menu s voľbami v oknách programov

PRTSCN – skratka zo slov Print Screen (vytlač obrazovku), slúži na uloženie aktuálneho obsahu obrazovky ako obrázku do pamäte počítača a následnou operáciou „prilepiť“ je možné vložiť tento obrázok do dokumentu

F1 až F12 – tzv. funkčné klávesy – rôzne funkcie napr. F1 – pomoc, F7 - pravopis


Pr ca s textom
Práca s textom

SPACE – vloženie medzery – medzerník

TAB – vloženie tabulátora (viacnásobnej medzery)

SHIFT – počas stlačenej klávesy sa všetky zadané písmená píšu ako veľké písmená

CAPSLOCK – všetky zadané písmená budú písané ako veľké písmená – stále (svetelný indikátor v pravo hore - druhé)

NUMLOCK – aktivuje bočnú numerickú klávesnicu (svetelný indikátor v pravo hore - prvé)


Pr ca s oknami
Práca s oknami

Okno je základným prvkom grafického užívateľského prostredia operačného systému Windows.

Každé okno obsahuje v pravej hornej časti nasledujúce tri tlačidlá:

 • minimalizovať okno na spodnú lištu do hlavného panela úloh

 • maximalizovať okno na celú pracovnú plochu obrazovky

 • ukončiť aplikáciu (zatvorí okno)


Z klady pr ce s po ta om pc

Záhlavie okna

Panel s ponukami

Zatvoriť okno

Minimalizovať

Panel s nástrojmi -Štandardný

Maximalizovať

Stavový riadok


Pr ca s oknom
Práca s oknom

Zmenšovanie, zväčšovanie, zmena veľkosti okna sa realizuje stlačením ľavého tlačidla myši na okraji okna (prejaví sa to zmenou kurzora do tvaru obojstrannej šípky) a následným ťahom kurzora smerom vľavo/vpravo.

Pohyb oknom sa uskutočňuje stlačením ľavého tlačidla myši na titulný riadok okna a posúvaním okna po pracovnej ploche myšou.

Zatvorenie okna sa realizuje kliknutím na červené tlačidlo v pravom hornom rohu okna.

Prepínanie medzi otvorenými oknami sa vykonáva kliknutím na názov okna v hlavnom paneli úloh.


Microsoft ms windows
Microsoft (MS) Windows

MS Windows (operačný systém) je prostredie, ktoré umožňuje chod ďalších programov v PC. Je obvykle nainštalovaný na každom počítači.

Iné operačné systémy: MS DOS, Linux


Pracovn plocha obrazovky
Pracovná plocha obrazovky

Na pracovnej ploche obrazovky vidíme a obrázky, ktoré nazývame ikony.

V spodnej časti plochy sa nachádza Hlavný panel úloh, kde máme znázornené hodiny, zvuk, nastavenie jazyka, ikony programov (zjednodušený prístup), prístup k ponuke Štart, ktorá obsahuje základné funkcie.


Zmena konfigur cie pracovnej plochy po ta a
Zmena konfigurácie pracovnej plochy počítača

Dátum a čas -kliknutím ľavého tlačidla myši na čas zobrazený v pravom dolnom rohu pracovnej plochy, alebo z menu Ovládací panel. Pri zmenách dátumu a času v počítači musíme byť opatrný, pretože toto môže mať dopad na synchronizáciu počítača.

Nastavenie vlastnosti zvuku – klikneme na ikonu zvuku ľavým tlačítkom myši a nastavíme silu hlasu alebo ho vypneme. Môžeme tiež nastaviť zvuky, ktoré budeme počuť napr. pri štartovaní počítača.


Mo nosti zobrazenia na obrazovke
Možnosti zobrazenia na obrazovke

Menu obrazovka je možné vyvolať stlačením pravého tlačidla myši na pracovnej ploche a následným výberom voľby vlastnosti.

Máme tu možnosť nastaviť pozadie plochy, šetrič obrazovky, dobu čakania, rozlíšenie obrazovky

(1024x768 – štandardné rozlíšenie pre 15“ LCD a 17“ CRT monitory; 1280x1024 - štandardné rozlíšenie pre 17“ LCD a 19“ LCD monitory), nastavenie farieb (16 farieb, 256 farieb, 16 bit farby – High Color)


Spr va s borov
Správa súborov

Operačný systém Windows zobrazuje diskové jednotky, priečinky a súbory v hierarchickej stromovej štruktúre.

Prístup: Štart – Všetky programy – Príslušenstvo - Prieskumník Windows.

Informácie sa v počítači ukladajú do súborov. Súbory za účelom lepšej organizácie na počítači sa združujú do priečinkov, taktiež nazývaných adresáre/priečinky alebo aj zložka.


Z klady pr ce s po ta om pc

Zariadenia využívané operačným systémom na uchovávanie súborov a priečinkov sú:

 • pevný disk

 • disketa

 • CD – ROM

 • sieťové disky

 • USB

 • DVD - ROM


Z kladn oper cie so s bormi a s prie inkami
Základné operácie so súbormi a s priečinkami

Kopírovať – skopíruje zdrojovú informáciu (súbor, priečinok, text, číslo, obrázok) a uloží ju do pamäte počítača

Vystrihnúť – skopíruje zdrojovú informáciu (súbor, priečinok, text, číslo, obrázok) a uloží ju do pamäte počítača a zároveň ju odstráni

Prilepiť - skopíruje zdrojovú informáciu (súbor, priečinok, text, číslo, obrázok) z pamäte počítača na určené miesto na disku

Premenovať – premenuje súbor alebo priečinok na iný názov (pozor na koncovky!)

Odstrániť – odstráni súbor alebo priečinok z počítača do priečinku „Kôš“ (klávesnica delete). V prípade kombinácie s klávesou Shift sa súbory a priečinky odstránia permanentne – nedajú sa vrátiť dokumenty na pôvodné miesto!


Postup pri pr ci so s bormi prie inkami
Postup pri práci so súbormi/ priečinkami

 • Označenie súboru, adresáru/priečinku – ľavým tlačidlom myši

 • Zvolenie ponuky „Vystrihnúť“/“Kopírovať“ – stlačením pravého tlačidla myši a následným výberom ľavým tlačidlom myši

 • Vykonanie operácie – stlačením pravého tlačidla myši a následným zvolením funkcie „Prilepiť“ nad cieľovým priečinkom


Postup pri premenovan resp odstr nen s boru prie inku
Postup pri premenovaní resp. odstránení súboru/priečinku

 • Označenie súboru, adresáru/priečinku – ľavým tlačidlom myši

 • Zvolenie funkcie „Premenovať“/“Odstrániť“ – stlačením pravého tlačidla myši a následným výberom ľavým tlačidlom myši

 • V prípade funkcie „Premenovať“ vložením nového názvu súboru resp. priečinku a potvrdenie klávesou Enter (pozor pri súbore na koncovky!!)

 • V prípade funkcie „Odstrániť“ potvrdenie voľby klávesou Enter


Tvorba adres rov prie inkov
Tvorba adresárov/priečinkov súboru/priečinku

Stlačením pravého tlačidla myši a zvolením položky nový a následným kliknutím ľavého tlačidla myši na voľbu priečinok sa nám na pracovnej ploche objaví nový priečinok, ktorý môžeme okamžite pomenovať (podklad je modrý!) a stlačíme Enter.

Pri dvojnásobnom kliknutí ľavého tlačidla myši tento priečinok otvoríme a môžeme v ňom vytvárať takým istým spôsobom ďalšie podpriečinky.


Funkcia k a jeho pou itie
Funkcia „Kôš“ a jeho použitie súboru/priečinku

Postup pri odstránení súborov, dokumentov :

 • Označenie zdrojového súboru, adresáru/priečinku

 • Zvolenie funkcie Odstrániť – stlačením pravého tlačidla myši a následným výberom ľavým tlačidlom myši

 • Potvrdenie voľby klávesou Enter – odstránené súbory/priečinky budú umiestnené v Koši

  Obnovenie súborov, adresárov/priečinkov

  V prípade, že chceme obnoviť, súbor z Koša na pracovnej ploche, klikneme 2x ľavým tlačidlom myši na ikonu Koša a následne si označíme položky, ktoré chceme obnoviť. Potom klikneme pravým tlačidlom myši na tieto položky a zvolím voľbu obnoviť.


Typy s borov
Typy súborov súboru/priečinku