eu ets aneb i povolenka dok e firm m nad lat paseku n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku. 27. 11. 2012 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha. Chráníme klima?. Snižování emisí skleníkových plynů v ČR Má smysl snižovat emise pouze v Evropě? Co vše dokážeme v EU vymyslet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku' - rose-ramsey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eu ets aneb i povolenka dok e firm m nad lat paseku

EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku

27. 11. 2012

Jaroslav Suchý, SCHP ČR

Výbor pro energetiku a změnu klimatu

Praha

chr n me klima
Chráníme klima?

Snižování emisí skleníkových plynů v ČR

Má smysl snižovat emise pouze v Evropě?

Co vše dokážeme v EU vymyslet?

n kolik fakt na za tek aneb povolenka nen povolenka
Několik faktů na začátek aneb „povolenka“ není „povolenka“…
 • Kjótský protokol (KP) – nastavení snížení emisí skleníkových plynů v letech 2008-2012;
    • AAU jednotky (v tisku mylně „povolenky“)
    • … stát získal a přebytky prodává – nejlepší na světě (emise ČR 1990 … 164 mil.t., 2008 … 121mil.t.)
 • EU ETS – vlastní evropský mechanismus, který si EU vymyslela za účelem splnění závazků v KP
    • EUA povolenky získávaly v 1. (2005-2007) a 2. (2008-2012) obchodovacím období firmy „zdarma“
 • další jednotky (např. ERÚ a CER) z mezinár. projektů.
n kolik fakt na za tek aneb emisn obchodov n v r
Několik faktů na začátek aneb emisní obchodování v ČR
 • Kjótský protokol (KP) – závazky zemí …
 • v r. 2009 - 187 zemí - pokrývá KP 60 % emisí;
 • EU ETS – závazky společností – od r. 2013 společnosti nebudou získávat valnou většinu povolenek zdarma, ale budou muset nakupovat … chemie ˃ 50 %
 • v ČR obchodování ošetřeno zákonem o obchodování s emisemi skleníkových plynů nově 383/2012 Sb. (dříve 695/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
 • zákon řeší komplexně emisní obchodování (více konference Virtuse ve čtvrtek 29.11.2012 – zde výnosy z aukcí povolenek.
n kolik sel na za tek
Několik čísel na začátek …
 • EU ETS v ČR v gesci Ministerstva životního prostředí;
 • pro 1. a 2. obchod. Období (OO) byly stanoveny tzv. „Národní alokační plány“ (NAP … neplést s nyní schvalovanými Národními akčními plány v rámci zákona o POZE) pro cca 400 zařízení spadajících do systému;
 • 1. OO ve výši 97,6 mil. EUA/rok;
 • 2. OO ve výši 86,8 mil. EUA/rok;
 • 3. OO stanoven pouze strop pro celou EU;
 • emise skutečné
 • (v mil. t/rok)
chemie v eu ets
Chemie v EU ETS
 • I v 3. OO budou přidělovány EUA zdarma, ale pouze na pokrytí části výrob ohrožených uhlíkem, části výroby tepla a pak v rámci tzv. „derogací“ … tedy těm, kdo mají vyčleněnou energetiku do samostatného subjektu;
 • Chemie patří mezi energeticky náročná odvětví, na část se vztahuje režim „ohrožených odvětví“, avšak na výrobu elektřiny a tepla nedostane žádné povolenky (na rozdíl od elektráren a tepláren dodávajícím domácnostem);
 • Náklady na EUA tak spolu s náklady na elektrickou energii tvoří významnou část z celkových nákladů … tlak na konkurenceschopnost - protože trh je globální ale povolenka lokální (EU);
p esun v roby v kroc ch
Přesun výroby v krocích
 • Proces přesunu výroby je snadný a lze popsat v jednoduchosti ve 3 krocích:
  • 1. útlum (ukončení) investic v zemích EU v souvislosti s EU ETS, IPPC a další legislativou;
  • 2. pomalý odchod průmyslu z EU, ztráta přímých i nepřímých pracovních míst, ztráta inovačních kapacit, know-how a vývoje nových produktů;
  • 3. rozvoj kapacit mimo EU s nižšími požadavky na legislativu;
pokles emis co 2 v praxi eu
Pokles emisí CO2 v praxi EU
 • Podíl evropského průmyslu poklesl z 32,1% v roce 1999 na 24% v roce 2009;
 • Podíl Číny na globálním trhu vzrostl z 5,8% v roce 1999 na 22,2% v roce 2009;
 • Například emise skleníkových plynů v UK poklesly o 3% mezi roky 1990 a 2006; x
 • Při započtení „dovezených emisí“, tedy emisí vyprodukovaných při výrobě dovezeného zboží za stejné období došlo k nárůstu emisí o 47% !!!
revize sm rnice o zdan n energie
RevizeSměrniceo zdaněníenergie
 • Revize směrnice 2003/96/ES pro zdanění energetických produktů a elektřiny, která předpokládá zavedení tzv. uhlíkové daně;
 • výše by měla být 15-20 € za tunu oxidu uhličitého (v sektorech mimo EU ETS, tedy i domácnosti);
 • Daň by členské státy Evropské unie měly začít vybírat od 1. ledna 2014;
jak se m eme alespo br nit
Jak se můžeme alespoň bránit?
 • Průmysl se dlouhodobě snaží přesvědčit státní aparát, že alespoň část výnosů z environmentálních poplatků a daní by se měla vrátit zpět průmyslu;
 • výnosy z uhlíkové daně lze použít jako potenciální zdroj pro průmysl;
 • rovněž výnosy z aukcí povolenek: 50% do státního rozpočtu a 50% rozděleno mezi MŽP a MPO;
 • Dnešní odhady ceny EUA hovoří o ceně 10€ až 30€;
 • Jaká je realita?
alokace povolenek 2013 2020 i
Alokace povolenek 2013-2020 I
 • V r.2013 se bezplatně přidělí cca 75% EUA zdarma x
 • Po odečtení EUA přiděleným výrobcům ELE bude zdarma v r.2013 pouze 65% a v r.2020 pouze 35% !!!

Zdroj: MŽP 2011

vyu it v nos z aukc povolenek
Využití výnosů z aukcí povolenek
 • Různé ceny znamenají různé výnosy … set-aside??? r.2013 se bezplatně přidělí cca 75% EUA zdarma x

Zdroj: MŽP 2011

a jak to vypad na mezin rodn m rovni
A jak to vypadá na mezinárodním úrovni?
 • stále se jedná … Bali …Kodaň … Cancún … Durban … 26.11. začalo jednání v Kataru …
 • dohoda stále v nedohlednu, ale EU má stále ambici být lídrem v rámci mezinárodního vyjednávání
 • snaha o prosazení přísnějšího redukčního cíle – nejdříve 20%, pak 30%, nyní 25%?
 • … set-aside/backloading ??? … EC se „snaží“
 • Sdělení k Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství v roce 2050“ (Roadmap 2050) … snížit emise skleníkových plynů o 99% (energetika) a 80% zpracovatelský průmysl
roadmap 2050
Roadmap 2050
 • Předpokládané investice 270 mld. € ročně
slide19

Děkuji za pozornost!

 • Jaroslav Suchý
 • jaroslav.suchy@schp.cz
 • tel.: 724 809 545