TEMA
Download
1 / 21

TEMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

TEMA. Branislav Radulović PROCENA VREDNOSTI ZA POSEBNE POTREBE Seminar: Finansijsko izveštavanje složenih entiteta Beograd, 17-18 novembar 2011. WWW.IEF.RS. O VREDNOSTI. PRIMARNI ZADATAK MENADŽMENTA JESTE STVARANJE VREDNOSTI I UPRAVLJANJE VREDNOŠĆU DRUŠTVA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEMA' - rosalyn-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tema

TEMA

Branislav Radulović

PROCENA VREDNOSTI ZA POSEBNE POTREBE

Seminar:

Finansijsko izveštavanje složenih entiteta

Beograd, 17-18 novembar 2011.

WWW.IEF.RS


Tema

O VREDNOSTI

 • PRIMARNI ZADATAK MENADŽMENTA JESTE STVARANJE VREDNOSTI I UPRAVLJANJE VREDNOŠĆU DRUŠTVA.

 • GLOBALNO TRŽIŠTE ZAHTEVA JEDINSTVENI POSLOVNI JEZIK I KRITERIJUME VREDNOSTI, UJEDNAČAVANJE FORME I SADRŽAJA.

 • IZVEŠTAJ O VREDNOSTI SE OBLIKUJE PREMA ODREĐENOJ NAMENI, ZA ODREĐENOG KORISNIKA, NA ODREĐENI DAN, NA OSNOVU ODREĐENIH PODATAKA I OKOLNOSTI.

WWW.IEF.RS


Tema

RAZMIŠLJANJE O VREDNOSTI

?

 • KOLIKA JE BILA CENA KOŠTANJA U VREME PRIBAVLJANJA,

 • KAKVE SU TRENUTNE CENE NA TRŽIŠTU;

 • KOJE SU BUDUĆE OČEKIVANE KORISTI.

VREDNOST

WWW.IEF.RSTema

PROCENJIVANJE – ZAKONSKA OBAVEZA

 • 1) STATUSNE PROMENE

 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • PROCENA VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA

SPORAZUMNO

 • PROCENITELJ

 • (OTVORENA AKCIONARSKA DRUŠTVA)

 • U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE RIR

 • NABAVNA – TRŽIŠNA – NADOKNADIVA

 • RAZLIČITA IMOVINA I PRAVA

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – ZAKONSKA OBAVEZA

 • 2) PRIVATIZACIJA

 • AUKCIJA, TENDER, RESTRUKTURIRANJE

 • POSEBNA REGULATIVA I NADZORNA TELA

 • METODE:

 • KORIGOVANA KNJIGOVODSTVENA VREDNOST

 • DISKONTOVANJE NOVČANIH TOKOVA

 • LIKVIDACIONA VREDNOST

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – MOGUĆNOST IZBORA

 • USAGLAŠAVANJE SA MRS/MSFI

 • PODACI U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MORAJU BITI:

  • POUZDANI

  • ISTINITI

  • RELEVANTNI

  • RAZUMLJIVI

 • ZNAČAJAN BROJ BILANSNIH POZICIJA NIJE MOGUĆE TAČNO IZMERITI, VEĆ SAMO PROCENITI: NEOPHODNO PRIMENITI PRETPOSTAVKE

 • ZA RAZLIČITE DELOVE IMOVINE – ALTERNATIVNI POSTUPCI(MOGUĆNOST IZBORA)

 • KONCEPT: FER VREDNOST

  • TRŽIŠNI PRISTUP

  • TROŠKOVNI PRISTUP

  • PRINOSNI PRISTUP

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – POTREBA

 • HIPOTEKE I RUČNE ZALOGE

  • RADI OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA POVERIOCA;

  • UTRŽIŠTENJE IMOVINE

 • STEČAJ I LIKIVDACIJA

  • ODLUKA O REORGANIZACIJI ILI BANKROTSTVU, PRESTANAK RADA

 • ARBITRAŽA U SPOROVIMA

 • OPOREZIVANJE

 • OSIGURANJE IMOVINE

 • TRANSFER VLASNIŠTVA

 • INVESTIRANJE

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – KONCEPTI

 • TRŽIŠNI KONCEPT

 • NA OSNOVU OBELODANJENE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI

 • OCENA NA OSNOVU OKOLNOSTI

 • NA OSNOVU PRIPISANE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI

 • KONCEPT ANKETA

 • NA OSNOVU IZRAŽENE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – KONCEPTI

 • TRŽIŠNI KONCEPT

 • NA OSNOVU OBELODANJENE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI,

 • NA BAZI JAVNIH PODATAKA,

 • PREMA PODACIMA SA AKTIVNOG TRŽIŠTA

 • MODEL VREDNOSTI – ZA SREDSTVA I USLUGE KOJIMA SE TRGUJE

 • MODEL PRODUKTIVNOSTI – ZA ELEMENTE KOJI DOPRINOSE STVARANJU DRUGIH DOBARA

 • MODEL UŽIVANJA PRAVA – UTICAJ PRIVLAČNOSTI USLOVA I OKRUŽENJA

 • MODEL ZNAČAJA POSETE – ATRAKTIVNOST LOKACIJE I BROJ POSETA

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – KONCEPTI

 • OCENA NA OSNOVU OKOLNOSTI

 • NA OSNOVU PRIPISANE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI,

 • OCENA SPREMNOSTI DA SE PLATI IZGUBLJENO

 • IZLAGANJE TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA I ZAMENE

 • PODNOŠENJE TROŠKOVA SPREČAVANJA ŠTETE

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – KONCEPTI

 • KONCEPT ANKETA

 • NA OSNOVU IZRAŽENE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI,

 • MIŠLJENJE NA OSNOVU ANKETE I IZBORA

 • OCENA VREDNOSTI BILO KOG ELEMENTA I SISTEMA

 • MODEL ODGOVARAJUĆE VREDNOSTI

 • MODEL ODGOVARAJUĆEG IZBORA

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • TRŽIŠNO ORIJENTISANI PRISTUP

 • PRISTUP ZASNOVAN NA TOKOVIMA GOTOVINE

 • PRISTUP ZASNOVAN NA AKTIVI

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • TRŽIŠNO ORIJENTISANI PRISTUP

 • (TRŽIŠNI PRISTUP POREĐENJA PRODAJE)

 • KAPITAL

 • METOD POREĐENJA KOMPANIJA

 • METOD UPOREDIVIH TRANSAKCIJA

 • IMOVINA

 • DIREKTNO POREĐENJE TRŽIŠNIH CENA

ZA PROCENU TRŽIŠNE VREDNOSTI - OSNOVNA TEHNIKA.

PRIMENJUJE SE ZA PROCENU VREDNOSTI DELOVA IMOVINE KOJE SU ČESTO U PROMETU I ZA KOJE POSTOJI AKTIVNO TRŽIŠTE.

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • PRISTUP ZASNOVAN NA TOKOVIMA GOTOVINE

 • (PRINOSNI PRISTUP)

 • KAPITAL

 • (NA OSNOVU DOBITI ILI NOVČANOG TOKA)

 • KAPITALIZACIJA OSTVARENIH REZULTATA

 • DISKONTOVANJE BUDUĆIH REZULTATA

 • IMOVINA

 • DIREKTNE KAPITALIZACIJE

 • DISKONTOVANJE NOVČANIH TOKOVA

PRISTUP JE PRIMENLJIV UKOLIKO SE NE OČEKUJU ZNAČAJNE PROMENE U BUDUĆNOSTI.

ZA NEKE DELOVE IMOVINE OVAJ METOD NIJE PRIMENJIV ZA ODREĐIVANJE VREDNOSTI.

ZA DRUGE, OVO JE JEDINA I ZAISTA UBEDLJIVA METODA ZA ODREĐIVANJE VREDNOSTI.

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • PRISTUP ZASNOVAN NA AKTIVI

 • METOD TROŠKOVA ZAMENE

 • (TROŠKOVNI PRISTUP)

 • PROBLEM:

 • ZANEMARIVANJE POTENCIJALNE SINERGIJE I NEMATERIJALNIH PRAVA

METOD KNJIGOVODSTVENE VREDNOSTI

PROBLEM:

OGRANIČENJA RAČUNOVODSTVENOG SISTEMA I RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

WWW.IEF.RS


Tema

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • OSTALI METODI PROCENE

 • LIKVIDACIONA VREDNOST

 • METOD VIŠKA PRINOSA

 • METOD ISKUSTVENIH PRAVILA

 • MASOVNA PROCENA (NEPOKRETNOSTI)

WWW.IEF.RSTema

MEĐUNARODNI STANDARDI PROCENE

 • UVOD

  • Opšta načela i principi

  • Pristupi procenjivanja

  • Osnove vrednosti

 • Obim posmatranja

 • Izveštavanje

 • UVOD U PRIMENU STANDARDA

  • Fer vrednost za potrebe MSFI

  • Procenjivanje obezvređenja

  • Procenjivanje za obračun lizinga

  • Procenjivanje prilikom testiranja impariteta

  • Procenjivanje nekretnina, postrojenja i opreme za javni sektor

  • Procenjivanje prava na imovini za potrebe obezbeđenja kredita

 • UVOD U STANDARDE PROCENE IMOVINE

  • Procenjivanje poslovanja i poslovnih interesa

  • Procenjivanje nematerijalne imovine

  • Procenjivanje postrojenja i opreme

  • Procenjivanje prava na imovini

  • Procenjivanje istorijske imovine

  • Procenjivanje investicionih nekretnina u izgradnji

  • Procenjivanje imovine u prometu

  • Procenjivanje finansijskih instrumenata

 • Rečnik

 • WWW.IEF.RS


  Tema

  PROCENA VREDNOSTI

  • U POSTUPKU PROCENE:

  • OSNOVNA PRETPOSTAVKA JE OBJEKTIVNOST PROCENITELJA I ODSUSTVO KONFLIKTA INTERESA

  • NEOPHODNO JE POZNAVANJE SPECIFIČNIH PROFESIONALNIH STANDARDA I ETIČKIH PRAVILA

  • NAJVAŽNIJA AKTIVNOST JE PRIMENA ODGOVARAJUĆIH PRISTUPA I METODA

  • PROCENE MORAJU:

  • BITI RAZUMNE

  • DA SU ZASNOVANE NA NAJBOLJIM SAZNANJIMA

  • PODRAZUMEVATI AKTUELNE PODATKE

  • SADRŽATI PRETPOSTAVKE KOJE BI PRIMENILI I DRUGI

  WWW.IEF.RS


  Tema

  NAKON PROCENE - REVIZIJA

  REVIZOR MORA OCENITI DA LI JE PROCENA FER VREDNOSTI URAĐENA PROFESIONALNO I U SKLADU SA PREPORUKAMA STANDARDA ZA POTREBE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA.

  • REVIZORSKE PROCEDURE SE FOKUSIRAJU NA SLEDEĆE:

  • SIGNIFIKANTNE PRETPOSTAVKE –- DA LI SU RAZUMNE I KONZISTENTNE SA POSTOJEĆIMA TRŽIŠNIMINFORMACIJAMA, EKONOMSKIM OKRUŽENJEM I ISKUSTVIMA IZ PROŠLOSTI;

  • - DA LI BI I OSTALI UČESNICI NA TRŽIŠTU UPOTREBILI DRUGE PRETPOSTAVKE I ANALIZE?

  • METOD PROCENE –DA LI JE MODEL ODGOVARAJUĆI ZA DATE OKOLNOSTI?

  • PODACI KORIŠĆENI U PROCENAMA –DA LI SU PODACI IZ POUZDANOG IZVORA, DA LI SU KOMPLETNI, MATEMATIČKI PRECIZNI I RELEVANTNI.

  WWW.IEF.RS