Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MERS- CoV PowerPoint Presentation

MERS- CoV

347 Views Download Presentation
Download Presentation

MERS- CoV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MERS-CoV TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUBULAŞICI HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

 2. CORONAVİRÜSLER • İnsanlarda dolaşımda olan Coronavirüsler • HCoV-229E • HCoV-OC43 • HCoV-NL63 • HKU1-CoV • SARS-CoV • MERS-CoV (Yeni Coronavirüs)

 3. MERS-CoV • İnsandan insana bulaşma • Virüsün kaynağı • Bulaş Yolu • Kuluçka dönemi • Bulaştırıcılık süresi

 4. MERS-CoV(03.06.2013 itibariyle)

 5. Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar • Yeni Coronavirüs Bilim Kurulu (Ekim 2012) • Grip Bilim Kurulu (Nisan 2013) • 03.06.2013 tarihi itibariyle 112 olası vaka

 6. Vaka Tanımları • MERS-CoV olası vaka tanımı: • Akut ciddi solunum yetmezliği ve/veya akciğer infiltrasyonları olan ve son 10 gün içerisinde vaka görülen ülkelere seyahat öyküsü bulunan vakalar • MERS-CoV kesin vaka tanımı: • Olası vaka tanımına uyan olgulardan laboratuvar yöntemlerle Yeni coronavirüs saptanan olgular

 7. Olası Vaka Tespit Edildiğinde • Klinisyen olası vaka ile karşılaştığında MERS-CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formunu 3 nüsha halinde düzenleyip imzalar ve HSM’ne uygun olarak alınan numune ile birlikte iletilir • HSM, formlardan birini HSM’de tutar, birini numune ile birlikte uygun koşullarda Referans Laboratuvarına iletir diğerini de THSK Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’na fax ya da e-mail ile iletir. • İl Temas Noktası: HSM tarafından doldurulacaktır • THSK Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı: • bulasicihdb@thsk.gov.tr • Fax: 0 312 432 29 94

 8. Örnek Alımı ve Taşınması • Alt solunum yolu örnekleri = Trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, plevral sıvı • Steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalıdır. Alındıktan hemen sonra buzdolabında (2-8 derece arası) muhafaza edilmeli ve en fazla 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer ulaştırma süresi 72 saati geçerse, -70 derecede muhafaza edilmeli ve kuru buz ile gönderilmelidir. • Üst solunum yolu örnekleri = Boğaz - burun sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü • Alt solunum yolu örnekleri alınamadığı durumlarda alınabilir • Viral taşıyıcı ortamlarda (virocult veya benzeri) gönderilmelidir. • Viral taşıma vasatı Halk Sağlığı Müdürlüklerinden temin edilecektir • Başka bir viral taşıyıcı ortam kullanılması söz konusu ise laboratuvar ile temasa geçilmelidir. • Örneklerin uygun koşullarda ve sürede ulaştırılmalıdır

 9. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler • Hastalık kısıtlı da olsa insandan insana bulaşabilmektedir • Vakaların çoğu erkektir

 10. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler • Vakalar immün sistemi baskılanmış kişilerde atipik semptomlar taşıyabilmektedir. • Hastalık kendisini hafif semptomlarla da gösterebilmektedir.

 11. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler • Olası vakalardan alt solunum yolu örnekleri alınmalıdır. • Genel toplumda sürekli bir bulaşma olduğuna dair bir kanıt yoktur. • Hastanelerde enfeksiyon kontrol önlemlerinin titizlikle uygulanması çok önemlidir.

 12. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler • Altta yatan tıbbi durumlara bağlı artan duyarlılığın, bulaşmada rol oynayabileceği düşünülmektedir. • Henüz belirlenmemiş olan enfeksiyon kaynağı Orta Doğu’da geniş bir alanda halen aktiftir. • Virüsün patojenitesi yüksektir. • Henüz MERS-CoV’a özel tedavi yoktur.

 13. Teşekkür Ederim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı