UMETNOST IKONA I MINIJATURA - PowerPoint PPT Presentation

umetnost ikona i minijatura n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UMETNOST IKONA I MINIJATURA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UMETNOST IKONA I MINIJATURA

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
UMETNOST IKONA I MINIJATURA
225 Views
ronnie
Download Presentation

UMETNOST IKONA I MINIJATURA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UMETNOST IKONA I MINIJATURA

 2. IKONA • Ikona je pokretna slika rađena temperom na drvetu. • Posebnu grupu ikona visokog kvaliteta čine Ohridske ikone.One su nastale od XI do XIV veka, u vreme kada je Ohrid bio značajan centar slovenske kulture na Balkanu. • Najpoznatija ikona iz XIV veka je ikona Bogorodice Perivlepte, koja ima bogat srebrni okov . • Na ovoj ikoni je prikazan svetlo tamni kontrast, i bele linije koje imaju ulogu svetlosti. • Okolo filigramski srebrni okvir PravoslavnaikonaBogorodice.

 3. Minijatura

 4. Najpoznatiji slikar ikona je bio Longrin koji je slikao ikone za Dečanski , Pećski , Lovnički , Pivski manastir Dečanska ikona Pivska ikona Pećska ikona Lovnička ikona

 5. Posle obnove Pečke patrijaršije 1557.g. Procvat ikonopisa • Longin slika ikone iz života Stefana dečanskog i Sv Nikole

 6. Zograf Longin naslikao je biografiju Stefana Dečanskog i Sv. Nikolu. Stefan Dečanski Sv. Nikola Najpoznatiji slikar u XVII veku bio je Jovan čije ikone imaju uticaj iz Hilandara.On takođe koristi bele linije da prikaže svetlo.

 7. MINIJATURE • Minijatura  je figuralna  scena ili portret malog formata, rađena u različitim tehnikama i na različitim podlogama kao što su papir, pergament, slonovača ili metalna pločica. • Ime je nastalo od latinske reči minium, što je naziv za crvenu olovnu boju, kojom su u srednjem veku ispisivani natpisi u rukopisima i inicijali. • Od XIV veka na minijaturama se prikazuje ljudska figura.

 8. Najpoznatije minijature se nalaze u Miroslavljevom i Prizrenskom jevanđelju Miroslavljevo jevanđelje

 9. Miroslavljevo jevandjelje • Minijature su crtane priborom za pisanje a boje su zlatna, žuta , crvena i zelena , dodavane su četkicom. • Najveći deo iniciala i minijatura je , motivima i stilom , romaničkog porekla. • Miroslavljevo jevandjelje – nastalo je u XII veku – za kneza Miroslava – najstarija knjiga Bogorodična crkva u Studenici

 10. Lenjingradsko-srpsko jevanjdjelje • Najpoznatije minijatura se nalazi u Lenjingradsko-Srpskom jevanđelju. • Najpoznatiji slikar minijatura je bio Radoslav koji je naslikao Lenjingradsko-Srpsko jevanđelje iz 1429.godine. • Od XIV – XV veka minijatura – samostalno umetničko delo • Jevadjelist Matej – pisac sa grčkom muzom

 11. Postvizantijska umetnost • Grade se manastiri na Fruškoj gori – XVI –XVII • Najpoznatiji : • Krušedol • Staro Hopovo • Novo Hopovo • Velika Remeta • Mala Remeta • Posle 1690 – umetnost iznad Dunava prihvata barok, kao novi pravac

 12. Krušedol

 13. Staro Hopovo

 14. Novo Hopovo

 15. KRAJ