Vykazov n zdravotn p e z pohledu zdravotnick ho za zen
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotnického zařízení. Libor Straka. Vykazování je prodej vykonaného. Zdravotnické zařízení musí dobře pracovat Kvalitně Levně Extenzivně Za tuto práci dostane zaplaceno, pokud Tyto práci prokáže Prokáže nárůst výkonnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ronni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vykazov n je prodej vykonan ho
Vykazování je prodej vykonaného zařízení

 • Zdravotnické zařízení musí dobře pracovat

  • Kvalitně

  • Levně

  • Extenzivně

 • Za tuto práci dostane zaplaceno, pokud

  • Tyto práci prokáže

  • Prokáže nárůst výkonnosti

  • Umí získat a interpretovat klinické informace

 • Špatné vykazování péče může způsobit, že drahá péče je prodána zdravotní pojišťovně „pod cenou“


Nemocnice versus zp

výhodné pro ZP zařízení

inliers

výhodné pro LZZ

Nemocnice versus ZP

rozsah LOS

LOS

rozsah úhrady 1 CWIndividu ln platby
Individuální platby zařízení

 • Dle smlouvy se ZP

  • Operace katarakt, implantace čoček

  • Odečítá se z paušálu

  • Pokud nejsou smlouvy se ZP, je součástí paušálu

   Problémem je jak určit cenu.


Pau l
Paušál zařízení

 • Navýšení proti 2008 o 5%

 • Jinak nelze ovlivnit

  Paušál z roku 2008 je snížen o

  -individuální platby

  -DRGalfa

  -ambulance


Vykazov n zdravotn p e z pohledu zdravotnick ho za zen
DRG zařízení

 • Kalkulováno dle tzv. CMalfa

  • Musí být na 115 % a více proti 2008

 • Podmínka počet hospitalizací

  • Musí být více než 98 % roku 2008


Ambulance
Ambulance zařízení

 • Hrazeno výkonově

  • Lze získat 109 % loňského roku

 • Je třeba mít více bodů proti r. 2008

 • Je třeba mít více unictiních pojištěnců proti r. 2008


O jakou jde stku
O jakou jde částku zařízení

 • Nemocnice s výnosem r. 2008 300 mil. Kč

  • Obvykle je 1/3 za ambulantní výkonovou platbu

  • Podíl DRG může být 25 % na celkové úhradě za hospitalizace.

  • Není individuální platba


O jakou jde stku1
O jakou jde částku zařízení

5 % … 12,5 mil. Kč

9 % … 9 mil. Kč

15 % … 7,5 mil. Kč

Celkem 29 mil. Kč.

Rozdíl proti 5% navýšení celého paušálu

tj. 5 % z 300 mil. = 15 mil. Kč

Činí 14 mil. Kč to je částka, o kterou lze zlepšit výnos nemocnice.


Cena individu ln platby
Cena individuální platby zařízení

Z celkového výkonu nemocnice vyčlení se výkony na daný typ výkonu TEP, katarakty…

včetně ZUM, ZULP

Tím se určí jaká část paušálu přísluší nadému výkonu

Tato částka se podělí počtem provedených výkonu

Získá se minimální cena jednoho výkonu.

Celkem bylo provedeno 300 operací TEP

Minimální cena jedné je TEP je 50 000 Kč


Model v kon dle hradov vyhl ky
Model výkonů dle úhradové vyhlášky zařízení

Předpokládaný výnos 2009

K – dávky 2008

Model

Minimální ceny

Individuálně hrazených výkonů

Pravidla vyhlášky

24 vzorců

40 proměnných

řada výjimek

On-line konzultace


Co je to klinick k dov n
Co je to klinické kódování? zařízení

 • překlad psaného záznamu v běžné lékařské terminologii (obtíže, nálezy, diagnózy, léčba a důvod kontaktu se zdravotnickými službami) do kódovaného formátu

  • alfanumerický kód+ popis (titulek)K dov n a hodnocen kvality
Kódování a hodnocení kvality zařízení

 • Kvalita se hodnotí ze speciálně sbíraných dat, ale také z rutinně sbíraných dat

 • Měření kvality je citlivější na nekvalitu kódování MKN-10 než jiné oblasti (např. DRG)

 • Je třeba počítat se zvyšujícím se tlakem na hodnocení kvality


Definice drg
Definice DRG zařízení

 • DRG je schéma klasifikace pacientů, které dává do vztahu typ pacientů léčených v nemocnici - t.j. směs případů / Case-Mix /, a náklady nemocnice tak, že klasifikuje pacienty na základě diagnózy


Data pot ebn pro klasifikaci
Data potřebná pro klasifikaci zařízení

 • hlavní diagnóza

 • výkony - operace

 • komplikace a komorbidity

 • věk a pohlaví

 • porodní hmotnost

 • stav při propuštění


Ely klinick ho k dov n
Účely klinického kódování zařízení

Přepis - úplný, přesný a smysluplný.

Informace - standardizovaná a porovnatelná

Účely:

 • vykázání provedené práce, vyúčtování

 • statistické analýzy

 • manažerské potřeby; hodnocení kvality a výkonnosti

 • klinické analýzy


Nemocnice 2 rovn odpov dnosti
Nemocnice – 2 úrovně odpovědnosti zařízení

 • Oddělení

  • kompletnost dat

  • doložitelnost dat

  • správná volba hlavní diagnózy

 • OIS

  • kompletnost dávky

  • prevalidace

  • reklamace vůči odděleníModelov p pad
Modelový případ zařízení

Přijetí

Propuštění

Muž 55 let, kuřák, diabetik

C329 ZN - hrtan - larynx, NS

J370 Chronická laryngitida

71733 LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ

I214 Akutní infarkt myokardu

E115 DM s periferními oběhovými komplikacemi


Finan n d sledky k dov n
Finanční důsledky kódování zařízení

 • Nejhorší varianta – 7.425 Kč

 • Správná varianta – 95.700 Kč


Jeden se nesta divit nap u mrsa
Jeden se nestačí divit – např. u MRSA zařízení

 • Špatně:

 • Hlavní diagnóza: Stafylokoková infekce A 49.0Operace: Choledochotomie 51379 DRG 18011 rel. váha 0,372

 • Správně:

 • Hlavní diagnóza: Cholangoitis K 83.0Vedlejší diagnóza: u nosiče Z 22.3 + MRSA U 80.1 Operace: choledochotomie 51379 DRG 07023 (1) rel. váha 5,484nebo

 • Hlavní diagnóza: Stafylokoková infekce A 49.0Vedlejší diagnóza: MRSA K 81.0 + U 80.1 Operace: choledochotomie 51379 DRG 18013 (1) rel. váha 10,236


Co se vyplat
Co se vyplatí ? zařízení

 • Zkracovat dobu hospitalizace (ne pod LTP)

 • Propouštět domů mezi jednotlivými překlady v rámci ZZ domů

 • Snižovat počet vyšetření a vyšetření, která nejsou nezbytná, provést až po propuštění ambulantně

 • Optimalizovat a zlevňovat léčbu (pozitivní lékové listy)

 • Vyvarovat se nozokomiálním infekcím!

 • Vyjednávat o cenách za skupiny alfa DRG


Zm ny drg pro rok 2009
Změny DRG pro rok 2009 zařízení

 • Změna metodiky – nová definice výběru hlavní diagnózy

 • Používání MKN 10 akt. 2. verze 2009

 • Rozšíření počtu DRG skupin – hlavně pre DRG – větší diferenciace dle délky ventilace a náročných operačních výkonů

 • Změna úhrady - rozšíření alfa DRG

 • Nové váhy na rok 2009


Hlavn diagn za
Hlavní diagnóza zařízení

 • Hlavní diagnóza: stav diagnostikovaný na konci akutní lůžkové péče, který byl primárně zodpovědný za potřebu nemocného léčit se a být vyšetřován v daném zdravotnickém zařízení.

 • Pokud existuje více takových stavů, na první místo se uvede ten, který je nejvíce zodpovědný za čerpání prostředků.

 • Pokud se nedospělo k dg, má se vybrat hlavní příznak, patologický nález nebo obtíž.

 • Jako hlavní diagnózu nelze kódovat ta onemocnění a stavy, které nastaly v průběhu hospitalizace


V po et relativn v hy p padu kr tk hospitalizace
Výpočet relativní váhy případu krátké hospitalizace zařízení

 • Délka hospitalizace kratší než hodnota dolního mezního bodu pro danou diagnosticko-terapeutickou skupinu:             K rv = LOS/LTP             K rv - koeficient relativní váhy            LOS - délka hospitalizace (lenght of stay)            LTP - dolní mezní bod pro délku ošetřovací doby (low trim point)      Proplacená cena = RV* K rv


V po et relativn v hy p padu dlouh hospitalizace
Výpočet relativní váhy případu dlouhé hospitalizace zařízení

 • Délka hospitalizace je větší než hodnota horního mezního bodu pro danou diagnosticko-terapeutickou skupinu:             K rv= 1 + (LOS - HTP/ALOS) * 0,6             K rv - koeficient relativní váhy            LOS - délka hospitalizace (lenght of stay)            HTP - horní mezní bod pro délku ošetřovací doby (high trim point)            ALOS - průměrná délka hospitalizace pacienta ve skupině DRG (average length of stay)       Proplacená cena je RV x K rv


Zm na v mkn
Změna v MKN zařízení

 • Pravidla kódování dle MKN-10, tj. 10. revize, 2. vydání, aktualizovaná verze platná od 1. 1. 2009

 • Kódování pro účely národního registru hospitalizovaných, DRG, hlášení úmrtnosti, novorozenosti


Trojm stn diagn zy se m n na ty m stn
Trojmístné diagnózy se mění na čtyřmístné zařízení

 • Průjem

 • Dříve:A 09 Průjem – diarrhoea a gastronetritida předpokládaného infekčního původu

 • Nyní:A 09.0 Jiná a nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu A09.9 Gastroenteritida a kolitida nespecifikovaného původu

 •        Horečka

 • Dříve:R 50 Horečka NS

 • Nyní:R 50.2 Horečka způsobená léky R 50.8 Jiná horečka R 50.9 Horečka NS


Nov p idan diagn zy zvy uj c cmi
Nově přidané diagnózy zvyšující CMI zařízení

 • Syndrom systémové zánětové odpovědi (SIRS)

  • SIRS bez orgánového selhání R 65.0

  • SIRS infekčního původu s orgánovým selháním R 65.1

  • SIRS neinfekčního původu bez orgánového selhání R 65.2

  • SIRS neinfekčního původu s orgánovým selháním R 65.3 vše MCC

 • Dekubitus

  • L 89.1 II. st. CC

  • L 89.2 III. st. MCC

  • L 89.3 IV. st. MCC

  • (L 89.9 bez CC a MCC)

 • Imobilita R 26.3 MCC

 • Sklon k pádům R 29.6 CC

 • Zanedbání stravy R 63.6 CC
L ka nebo sestra
Lékař nebo sestra ? zařízení

Tmavě červená – výsledky průměrného CMI po nasazení „supervizního týmu sester“výsledky středně velké nemocnice


Anal za nesta
Analýza nestačí zařízení

 • Nabídka provedené analýzy nebo manažerský informační systém, který poskytne data nestačí

 • Je třeba systematicky pracovat na zlepšení vykazování a tím lépe prodat to co bylo vytvořeno

 • Nejde o podvod, jde o přesnou klasifikaci a zápis medicínské skutečnosti

 • ....vyplatí se to .... finančně


D kuji za pozornost

MITECO.eu, a.s. zařízení

Roháčova 188/37

130 00, Praha 3

Tel.: +420 226 002 330

E-mail:

miteco@miteco.eu,

info@miteco.eu

Děkuji za pozornost