Kalkulace pln ch a variabiln ch n klad
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Kalkulace plných a variabilních nákladů. Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie --------------------------------------- Náklady výroby Odbytová režie Správní režie --------------------------------------- Plné náklady výkonu Zisk (ztráta)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ronna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Struktura tradi n ho kalkula n ho vzorce l.jpg

Přímý materiál

Přímé mzdy

Ostatní přímé náklady

Výrobní režie

---------------------------------------

Náklady výroby

Odbytová režie

Správní režie

---------------------------------------

Plné náklady výkonu

Zisk (ztráta)

---------------------------------------

Cena výkonu (základní)

Struktura tradičního kalkulačního vzorce


Tradi n p stupy ke kalkulaci l.jpg
Tradiční přístupy ke kalkulaci

 • kalkulace plných nákladů – absorpční kalkulace

 • členění nákladů v kalkulačním vzorci podle vazeb k druhu výkonu a přiřaditelnosti výkonům

   přímé x nepřímé náklady


P 1 rozhodov n o objemu a sortimentn struktu e l.jpg
Př. 1 – Rozhodování o objemu a sortimentní struktuře

Vyrábět ztrátový výrobek B v roce 2007?


P 1 rozhodov n o objemu a sortimentn struktu e e en l.jpg
Př. 1 - Rozhodování o objemu a sortimentní struktuře - řešení

 • porovnání podle plné nákladové náročnosti

  --------------------------------------

 • porovnání při odlišených variabilních a fixních nákladech


P 2 zen hospod rnosti po linii v kon l.jpg
Př. 2 – Řízení hospodárnosti po linii výkonů řešení

Předem stanovené náklady na provoz osobního automobilu pro rok 2004 za předpokladu ročního provozu 15 000 km byly stanoveny ve výši 5,30 Kč na 1 kilometr. Skutečné průměrné náklady dosáhly 5,- Kč/km. Posuďte hospodárnost provozu automobilu, pokud víte, že v roce 2004 se ve skutečnosti ujelo celkem 20 000 km.

Skutečné – předem stanovené náklady

5 – 5,3 Kč/km = - 0,3 Kč/km (úspora)


P 2 zen hospod rnosti po linii v kon e en l.jpg
Př. 2 – Řízení hospodárnosti po linii výkonů - řešení

Předběžná kalkulace pro 15 tis. a 20 tis. km ročně

* Hodnoty uvedeny za 3 roky provozu v souladu s plánem společnosti na obnovu vozového parku.

** Odpisy vyjádřeny z rozdílu mezi pořizovací cenou a očekávanou zůstatkovou cenou po 3 letech provozu.


P 3 zen po linii odpov dnosti l.jpg
Př. 3 – Řízení po linii odpovědnosti řešení

Předběžná kalkulace součástky A (pro plán výroby 50 000 ks)

Jednic. materiál 30

Jednic. mzdy 10

Výrobní režie

(2 500 000:50 000) 50

Náklady součástky 90

Skutečný objem výroby 45 000 ks.

Z výrobní režie je 500 000 Kč variabilní režie.

Předpoklad: výrobní závod neuspořil ani nepřekročil absolutní výši spotřebovaných nákladů.

Úkol: Posuďte hospodárnost činnosti výrobního závodu.


Tradi n kalkulace pln ch n klad l.jpg

Uvědomme si,že: řešení

syntetizuje nákladové položky s různým vztahem k výkonům

 nerozlišuje položky podle relevance k rozhod. úlohám

je statickým vyjádřením pro jednu variantu

 průměruje (proporcionalizuje) náklady na kalkulační jednici

Tradiční kalkulace plných nákladů


Vlastnosti kalkulace variabiln ch n klad l.jpg
Vlastnosti kalkulace variabilních nákladů řešení

 • podpora řešení rozhodovacích úloh na existující kapacitě

  (sortimentní výhodnost, cenové změny, vyrobit x koupit)

 • vliv na řízení hospodárnosti

  (po linii výkonů i odpovědnosti)

 • tlak na prodej nikoli výrobu

  hospodářský výsledek je citlivý na objem prodeje


Kalkula n vzorce odd luj c variab a fix n dynamick kalkulace l.jpg
Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N řešení- dynamická kalkulace

Jednicové náklady

Ostatní přímé náklady

 • variabilní

 • fixní

  Přímé náklady celkem

  Výrobní režie

 • variabilní

 • fixní

  Náklady výroby

  Odbytová režie

 • variabilní

 • fixní

  Náklady výkonu

  Správní režie

  Úplné náklady výkonu


Kalkula n vzorce odd luj c variab a fix n retrogr dn kalkulace l.jpg
Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N řešení- retrográdní kalkulace

CENA po úpravách

 • Variabilní náklady výrobku

  • jednicové náklady

  • variabilní režie

   MARŽE (příspěvek na úhradu)

 • Fixní náklady v průměru připadající na výrobek

  ZISK v průměru připadající

  na výrobek


Kalkula n vzorce odd luj c variab a fix n stup ovit rozvrstven fn l.jpg
Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N řešení- stupňovité rozvrstvení FN

CENA po úpravách

- Variabilní náklady výrobku

 • jednicové náklady

 • variabilní režie

  MARŽE I

  - Fixní výrobkové náklady

  MARŽE II

  - Fixní náklady skupiny výrobků

  MARŽE III

  - Fixní náklady podniku

  ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek


Kvantifikace hv probl m kalkulace pln ch n klad l.jpg
Kvantifikace HV – problém kalkulace plných nákladů řešení

průměrování fixních nákladů při různém objemu prodeje


P 4 vliv ocen n z sob na v i hv l.jpg
Př.4 - Vliv ocenění zásob na výši HV řešení

Předběžná kalkulace výr. A (pro 50 000 ks)

Př. materiál 30

Př. mzdy 10

Výrobní režie

(2 500 000:50 000) 50

-----------------------------------

Náklady výroby 90

- variabilní část výr. režie 500 000 Kč

- cena výrobku 100 Kč


P 4 vliv ocen n z sob na v i hv16 l.jpg
Př.4 - Vliv ocenění zásob na výši HV řešení

Předpokládejme, že podnik vyrobil ve 3 obdobích za sebou vždy 50 000 ks výrobků. V 1. období prodal 50 000 ks, v 2. období 40 000 ks a v 3. období 60 000 ks. Hospodárnost výroby byla dodržena.

Úkoly:

1. Spočítejte hospodářský výsledek ve všech obdobích za předpokladu, že podnik oceňuje zásoby na úrovni:

a) plných nákladů

b) variabilních nákladů.

2. Jaký je vliv na peněžní toky podniku ?


Kvantifikace hv kalkulace pln ch n l.jpg
Kvantifikace HV – kalkulace plných N řešení

 • nerozlišuje rozdílné příčiny vzniku nákladů

 • hospodářský výsledek je stabilizován při kolísání objemu prodeje

 • hospodářský výsledek se vzdaluje peněžním tokům


Zji ov n v sledku p i oce ov n na rovni pln ch n klad l.jpg

Jednicový řešení

materiál

Jednicové

mzdy

Variabilní

výrobní režie

Fixní

výrobní režie

Správní N

Prodejní N

Zjišťování výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů

Spotřeba zdrojů Rozvaha Výsledovka

VÝNOSY

-

Z

Á

S

O

B

Y

Náklady

na

prodané

výkony

=

„Hrubý zisk“

-

Prodejní

a

správní

náklady

=

Zisk


Kvantifikace hv kalkulace variabiln ch n l.jpg
Kvantifikace HV – kalkulace variabilních N řešení

 • rozlišuje náklady výkonu a náklady období

 • hospodářský výsledek je citlivý na objem prodaných výkonů

  ➣ motivační působení na prodej nikoli na výrobu

 • přiblížení hospodářského výsledku peněžním tokům


Zji ov n v sledku p i oce ov n na rovni variabiln ch n klad l.jpg

VÝNOSY řešení

-

Náklady

na

prodané

výkony

Jednicový

materiál

Jednicové

mzdy

Variabilní

výrobní režie

=

Marže I.

-

Ostatní

variabilní N

Variabilní

prodejní N

=

Celková marže

-

Fixní

náklady

Fixní výr. rež.

F prod. a spr. R.

=

Zisk

Zjišťování výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů

Výsledovka Spotřeba zdrojů Rozvaha

Z

Á

S

O

B

Y