tekij noikeudet verkkomaailmassa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekijänoikeudet verkkomaailmassa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekijänoikeudet verkkomaailmassa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Tekijänoikeudet verkkomaailmassa - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Tekijänoikeudet verkkomaailmassa. Seinäjoki 11.4.2012 OTT Pirjo Kontkanen. Tekijänoikeus / Verkkoympäristö. Peruslähtökohdat samat kaikkialla -tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle -tekijällä yksinomainen oikeus määrätä teosten kaikista käyttötavoista

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tekijänoikeudet verkkomaailmassa' - ronli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tekij noikeudet verkkomaailmassa

Tekijänoikeudet verkkomaailmassa

Seinäjoki

11.4.2012

OTT Pirjo Kontkanen

tekij noikeus verkkoymp rist
Tekijänoikeus / Verkkoympäristö
 • Peruslähtökohdat samat kaikkialla

-tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle

-tekijällä yksinomainen oikeus määrätä teosten kaikista käyttötavoista

 • Vapaa saatavuus verkosta ei tarkoita sitä, että aineisto on aina vapaasti käytettävissä

-aineiston laittaminen verkkoon ei poista tekijänoikeutta

 • Aineiston rajaaminen käyttäjätunnuksin varattuun tilaan ei muuta tilannetta

(vrt. opetus luokkahuoneessa / verkon suljetussa tilassa) toiminta on yleisön saataviin saattamista, josta tekijä päättää

tekij noikeus verkkoymp rist1
Tekijänoikeus / Verkkoympäristö
 • Verkkoympäristö on kuitenkin erilainen

Verkkokäyttö edellyttää, että aineistot muutettu verkkokäyttöisiksi

Teokset leviävät laajasti eikä tietoa käytännössä koskaan saa poistettua

Teokset hyödynnettävissä helposti / väärinkäyttäminen helppoa

Oikeudenhaltijoiden epävarmuus / käyttöoikeuksien periaatteet selkiintymättömät

Teosten tekijöille helppokäyttöinen markkinointikanava / Tekijät voivat itse levittää aineistojaan

tekij noikeus verkkoymp rist2
Tekijänoikeus / Verkkoympäristö
 • Tekijänoikeuslain säännöksiä joudutaan soveltamaan uudentyyppisiin tilanteisiin
 • Linkittäminen

-hyperlinkki ei tekijänoikeudellista merkitystä (syvälinkitys, kehyslinkit ?)

-

 • Mitä ja kuinka paljon tietoja hakulähteissä voi olla sivustoista ja teoksista

Eeva Joenpelto: Neito kulkee vetten päällä

C-5/08 (Infopaq): 11 sanasta koostuva ilmaisu voi saada tekijänoikeussuojaa

Pienkuvakkeet (thumbnails)

TN 2003:18

tekij noikeus verkkoymp rist3
Tekijänoikeus / Verkkoympäristö
 • Teokset eivät välttämättä tule julkaistuiksi verkkoon laittamalla vaan ne julkistetaan

21 §: opetuksen yhteydessä saa julkaistun teoksen esittää julkisesti

13 §: Julkaistusta teoksesta saa valmistaa valokopiota sopimuslisenssin nojalla

TN 1989:4: Opinnäyte

-julkistuu kun luovutetaan oppilaitoksen kirjastossa säilytettäväksi

- julkaistuksi tuleminen edellyttää, että saatetaan levitykseen julkaisemalla esim. yliopiston julkaisusarjassa

tekij noikeus verkkoymp rist4
Tekijänoikeus / Verkkoympäristö
 • Kaikki perinteiset rajoitussäännökset eivät ole käytettävissä

18 §: Opetuksessa käytettäväksi tarkoitettuun painamalla tai vastaavalla menetelmällä valmistettuun kokoomateokseen saa tietyin ehdoin ottaa teoksen osia tai kokonaisia teoksia

13 a §: Painamalla tai vastaavin menetelmin valmistetuista sanomalehdistä tai aikakauskirjoista voi tehdä digitaalisia kopioita sopimuslisenssin nojalla sisäistä tiedotusta varten

(vrt. 22 § eli yleinen siiteeraussäännös)

tekij noikeus verkkoymp rist5
Tekijänoikeus / Verkkoympäristö
 • Tekijänoikeuslakiin on otettu erityisesti verkkoympäristöä koskevia säännöksiä

11 a §: tilapäinen kappaleen valmistaminen

2 §: yleisön saataviin saattaminen on myös yleisölle välittämistä johtimitse tai johtimitta

omia erityisiä rajoitussäännöksiä

 • Verkossa ei aina ole helppo tietää, minkä maiden lait tulevat sovellettavaksi
 • Verkkosivuilla voi olla aineiston käyttöehtoja, jotka ovat tekijänoikeuslain käyttöoikeussäännöksiä tiukempia
 • Tekijöillä mahdollisuus määritellä itse teoksen käyttöehdot

(Creative Commons)

tekij noikeus kirjastot verkkoymp rist
Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö
 • Digitaalisen aineiston tarve

- uudet aineistot

- vanhat aineistot digitaaliseen muotoon

 • Digitaalisen aineiston käyttäminen ja välittäminen järkevällä, asiakkaiden haluamalla tavalla
tekij noikeus kirjastot verkkoymp rist1
Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö
 • Tekijänoikeuslaki ja kirjastot

(16 §) Oikeusvalmistaa kappaleita omissa kokoelmissaan olevasta teoksesta:

1) aineiston säilyttämistä ja sen säilyvyyden turvaamista varten;

2) aineiston teknistä entistämistä ja kunnostamista varten;

3) kokoelmien hallintaa, järjestämistä ja vastaavia kokoelman ylläpidon edellyttämiä sisäisiä käyttötarkoituksia varten;

4) vaillinaisen teoksen kappaleen tai useana osana julkaistun teoksen puuttuvan osan täydentämiseksi, jos teosta tai tarvittavaa täydennystä ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta.

tekij noikeus kirjastot verkkoymp rist2
Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö

(16 a §) Oikeus

1) valmistaa omissa kokoelmissaan olevasta vahingoittumiselle alttiista julkistetusta teoksesta kappaleita valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä ja saattaa ne yleisön saataviin lainaamalla, jos teosta ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta;

2) jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä valmistaa kappaleita omissa kokoelmissaan oleviin kokoomateoksiin, sanomalehtiin tai aikakauskirjoihin sisältyvistä yksittäisistä kirjoituksista sekä muiden julkaistujen teosten lyhyistä osista annettaviksi lainaajille heidän yksityistä käyttöään varten niiden nidosten tai vihkojen asemesta, joihin ne sisältyvät.

tekij noikeus kirjastot verkkoymp rist3
Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö

3 )välittää omissa kokoelmissaan olevan julkistetun teoksen yleisöön kuuluvalle henkilölle tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten laitoksen tiloissa yleisölle välittämiseen varatuilla laitteilla. Edellytyksenä on, että välittäminen voi tapahtua teoksen käyttöä koskevien hankinta-, lisenssi- ja muiden sopimusehtojen estämättä ja että muu kuin tässä momentissa tarkoitetun käytön edellyttämä teoksen kappaleen valmistaminen digitaalisesti on estetty sekä jos teoksen välittäminen edelleen on estetty.

tekij noikeus kirjastot verkkoymp rist4
Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö

(16 d ) Oikeus sopimuslisenssin nojalla

1) valmistaa kokoelmissaan olevasta teoksesta kappale muissa kuin edellisissä pykälissä mainituissa tilanteissa

2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisölle muissa edellisissä pykälissä mainituissa tilanteissa

Tekijällä oikeus kieltää kappaleen valmistaminen ja teoksen välittäminen

TN 2006:7 Kirjastot soveltavat vain niille tarkoitettuja rajoitussäännöksiä

tekij noikeus kirjastot verkkoymp rist5
Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö
 • Yhteenveto verkkokäytön mahdollisuuksista

Oman kirjaston sisäinen toiminta

 • kappaleita (myös digitaalisia) voi valmistaa kaikista aineistoista (myös digitaalisista) ylläpidon edellyttämää sisäistä käyttöä varten, säilyvyyden turvaamiseksi, kunnostamiseksi ja puuttuvan osan täydentämiseksi

Ulospäin suuntautuva toiminta

- voi välittää tutkimusta ja yksityistä opiskelua varten

omissa tiloissa

oltava mahdollista sopimusehtojen mukaan

estettävä digitaalisen kappaleen valmistamismahdollisuus samoin kuin edelleen välittämismahdollisuus

- sopimuslisenssin nojalla mahdollista valmistaa kappaleita ja välittää aineistoja laajemmin

(tekijä voi kieltää)

tekij noikeus kirjastot verkkoymp rist6
Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö
 • Ulospäin suuntautuva verkkokäyttö tällä hetkellä vaikeaa tai jopa mahdotonta
 • Asioista sovittava tekijänoikeuden haltijoiden kanssa