p ij m n pracovn k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přijímání pracovníků PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přijímání pracovníků

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Přijímání pracovníků - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Přijímání pracovníků. Přijímání pracovníků představuje řadu procedur, které následují poté, co vybraný uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl vybrán a akceptuje nabídku zaměstnání v organizaci. Postup před vznikem pracovního poměru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přijímání pracovníků' - ronia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ij m n pracovn k

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků představuje řadu procedur, které následují poté, co vybraný uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl vybrán a akceptuje nabídku zaměstnání v organizaci.

postup p ed vznikem pracovn ho pom ru
Postup před vznikem pracovního poměru
 • Vyžadovat jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy
 • Seznámit s právy a povinnostmi, pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, povinnostmi vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů
 • V určitých případech zabezpečit, aby se uchazeč podrobil zdravotní prohlídcea
zalo en pracovn ho pom ru
Založení pracovního poměru
 • Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí obsahovat

 • Druh práce
 • Místo nebo místa výkonu práce
 • Den nástupu do práce
 • Volba
 • Jmenování
 • Zkušební doba
 • Vznik pracovního poměru
 • Informování o obsahu pracovního poměru
za azen do person ln evidence
Zařazení do personální evidence
 • Příjmení, jméno, titul
 • Datum a místo narození
 • Rodné číslo
 • Číslo OP
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa pro doručování
 • Zdravotní stav
 • Kvalifikace
 • Zdravotní pojišťovna
 • Potvrzení o zaměstnání od posledního zaměstnavatele
orientace zam stnance
Orientace zaměstnance
 • Pracovníkem personálního útvaru
 • Informace o službách a činnostech organizace, které se zaměstnance týkají
 • Seznámení se základními vnitřními předpisy a kolektivní smlouvou, orientační balíček
 • Osobní zavedení zaměstnance na pracoviště a předání vedoucímu zaměstnanci
 • Vedoucím zaměstnancem
 • Detailní seznámení s pracovištěm, spoluzaměstnanci
 • Předání pracovního místa a veškerého zařízení, pomůcek, nářadí apod.
 • Předání OOPP a poučení k BOZP
proces adaptace
Proces adaptace
 • Proces orientace a adaptace zaměstnance je promyšlený specifický program adaptačních a vzdělávacích aktivit, které mají usnadnit a urychlit proces dosažení požadované úrovně výkonu práce. Jeho úkolem je zkrátit období, po které tento pracovník nepodává standardní výkon a nedostatečně se orientuje v novém pracovním a sociálním prostředí.
mo n asov pl n procesu orientace a adaptace
Možný časový plán procesu orientace a adaptace
 • V den nástupu do zaměstnání absolvuje zaměstnanec základní procedury procesu adaptace
 • Během prvního týdne se zaměstnanec učí, jak, kam a kdy se obracet v souvislosti se svou prací, zařazuje se do skupiny spolupracovníků
 • V průběhu druhého týdne již začíná plnit veškeré běžné povinnosti svého pracovního místa
 • Během třetího a čtvrtého týdne může absolvovat krátká školení
 • V dalším období jsou mu ukládány další úkoly a účastní se na dalších školeních
 • Celková doba adaptace je závislá na pracovní pozici, na kterou se zaměstnanec adaptuje
loha vedouc ch zam stnanc a person ln ho tvaru
Úloha vedoucích zaměstnanců a personálního útvaru
 • Rozhodující podíl na praktické části procesu adaptace nových zaměstnanců mají jejich bezprostřední nadřízení, kterým pomáhají také spolupracovníci nového zaměstnance.
 • Personální útvar vypracovává koncepci adaptace, obsah a časový plán pro jednotlivé kategorie pracovních míst a vytváří soubor písemných materiálů.